Prof. dr. Bernard Vanheusden enige kandidaat rectorverkiezingen UHasselt

Huidig UHasselt-rector Bernard Vanheusden heeft zich als enige kandidaat gesteld voor de rectorverkiezingen. Kandidaten hadden tot vanmiddag de mogelijkheid om zich aan te melden. Enkel kandidaturen van voltijds aangestelde Hoogleraren en Gewoon Hoogleraren konden in aanmerking genomen worden door het kiescollege onder voorzitterschap van de algemeen beheerder, Eric Pass. 

Prof. Dr. Bernard Vanheusden Prof. Dr. Bernard Vanheusden
De rectorverkiezingen zullen in de komende maanden plaatsvinden. Alle leden van de faculteitsraden en (inter)facultaire schoolbesturen, met daarin ook de zetelende ATP-, AAP-, BAP- en studentenvertegenwoordigers, zijn stemgerechtigd. In totaal gaat het om 260 stemgerechtigden uit 7 faculteiten en de (inter)facultaire schoolbesturen voor Mobiliteitswetenschappen, Educatieve studies en Sociale Wetenschappen. De elektronische stemperiode start op maandag 25 maart.
Ook al is er slechts één kandidaat, moet deze ook de meerderheid van de stemmen behalen. Als dat gebeurt tijdens de eerste stemronde, weten we op vrijdag 26 april of de huidige rector zijn mandaat verlengt. Zoniet, volgt een tweede stemronde. De officiële aanduiding van de rector gebeurt door de Raad van Bestuur.
Prof. Dr. Bernard Vanheusden (2)
Over de kandidaat
Prof. dr. Bernard Vanheusden is Gewoon Hoogleraar Milieurecht. In 2020 begon hij aan zijn eerste termijn als rector van Universiteit Hasselt. Bernard Vanheusden is 47 jaar.
Vicerectoren
De verkozen rector zal na zijn aanduiding door de Raad van Bestuur twee vicerectoren nomineren en de twee namen voorleggen aan de Algemene Vergadering van de faculteitsraden en (inter)facultaire schoolbesturen. Hun officiële aanduiding gebeurt ook door de Raad van Bestuur.
Het nieuwe mandaat van de rector en vicerectoren zal lopen van 1 oktober 2024 tot en met 30 september 2028.
Meer cases over
Technologie