Project tegen schooluitval TALim nu ook van start in Maasmechelen

Met een provinciale startfinanciering van 400.000 euro is Talent Academie Limburg (TALIM) in 2021 van start gegaan in Genk en later in Beringen. Die financiering heeft gewerkt als een hefboom want nu is, dankzij provinciale begeleiding en ondersteuning, 900.000 euro vrijgemaakt voor de opstart in een 3de Limburgse gemeente, m.n. Maasmechelen. In Genk en Beringen begeleidt TALim nu al meer dan 150 jongeren. In Maasmechelen kunnen vanaf september 2024, 40 jongeren starten.

Talim Maasmechelen Opstart Talim Maasmechelen Opstart

Met de opstart in Maasmechelen gaat een nieuwe fase van start voor de Talent Academie Limburg. Met tal van activiteiten op zaterdagvoormiddag leren zij jongeren om hun talenten te ontplooien en te werken aan hun sociale vaardigheden en zo hun toekomstperspectieven te verbreden. Tijdens de wekelijkse workshops komen professionals uit het werkveld langs om met passie over hun beroep te vertellen, of ze gaan op bezoek bij bedrijven en zeer diverse organisaties. Dankzij een startfinanciering van 400.000 euro van het provinciebestuur kon TALim in 2021 in Genk met 36 jongeren tussen de 11 en 13 jaar van start gaan. Een jaar later is Talim naar Beringen uitgebreid.

Talim

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Jongeren ontdekken en versterken tijdens de zaterdagschool hun sluimerende of zelfs verborgen talenten. Talentacademie Limburg is zo een springplank, naar een positieve studiekeuze en mogelijks zelfs de latere beroepskeuze. Dit past volledig in onze strategie van SALKturbo, waar elk talent in Limburg telt. Wij kiezen zo vanuit SALKturbo voor een inclusieve samenleving die niemand achterlaat. Vanuit ‘Inclusief Limburg’, alsook onze kijk op arbeidsmarktbeleid kunnen we op deze manier jonge Limburgers motiveren om een positieve levenskeuze te maken. Zo krijgt elke jonge Limburger gelijkwaardige kansen en versterken we de Limburgse arbeidsmarkt op lange termijn.”

Eerste alumni

“We zijn erg trots op wat we met TALim de voorbije jaren al gerealiseerd hebben en op het feit dat het project kan blijven groeien met nu ook een vestiging in Maasmechelen. TALim kan enkel het verschil maken door een goede schaalgrootte en daar zitten we op de goede weg, met dank aan de provincie Limburg en de vele partners binnen het project. Deze zomer zwaaien ook onze allereerste deelnemers af. Drie jaar zullen zij dan hebben doorgebracht in de Talent Academie in Genk, waarna ze nu alumni van TALim worden”, zegt Herman Reynders, mede-oprichter van TALim. “We zullen hen als alumni natuurlijk nog steeds nauw betrekken bij TALim en volgen hun verdere schoolloopbaan op binnen de recente opgerichte Leerstoel Luc De Schepper. Die heeft als doel om de verwezenlijkingen en de impact van TALim op schooluitval en de schoolse prestaties van de deelnemers wetenschappelijk in kaart te brengen.”

Maasmechelen

Vanaf september 2024 zal TALim ook in Maasmechelen aanwezig zijn. TALim verwelkomt vanaf dan Maasmechelse leerlingen uit het vijfde leerjaar om deel te nemen aan de zaterdagschool van TALim. “Wij zijn zeer verheugd dat het project 'TALim' nu ook in Maasmechelen zal worden uitgerold.  Dit is weer een stap vooruit in het geven van kansen aan jongeren in Maasmechelen,” aldus burgemeester Raf Terwingen.

SALKTurbo

Het is de ambitie van TALim om op termijn uit te breiden naar alle voormalige mijngemeenten en Leopoldsburg om zo 1.500 jongeren te bereiken. TALim krijgt hiervoor financiële steun van het provinciebestuur, de Vlaamse overheid, het Europees Sociaal Fonds en de medewerking van de verschillende gemeentebesturen waar TALim actief is (Genk en Beringen).

“De keuze voor de drie gemeenten Genk en Beringen, en nu Maasmechelen,  is niet toevallig. Vanuit de Limburgse mijngemeenten komen er elk jaar bijna 400 jongeren ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt. Dit is het resultaat van een individueel complex verhaal dat vaak weinig hoopgevend is. Door deze jonge mensen de kans te geven alsnog hun schoolloopbaan te beëindigen en mogelijkheden voor groei en ontwikkeling te bieden, kunnen we deze kwetsbare jongeren aan boord houden. Zo vermijden we dat ze straks een grote maatschappelijke kost worden. Een verdere uitrol van de pilot in Maasmechelen – de tweede Limburgse gemeente met het hoogst percentage vroegtijdige schoolverlaters - moet ervoor zorgen dat substantieel meer jongeren met een diploma de arbeidsmarkt bereiken en dat het ‘verborgen’ talent in Limburg beter kan worden ingezet”, stelt gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.

TALim steunen?

Naast sponsoring vanuit Sint-Vincentius Limburg en een Hart voor Limburg, is TALim ook dankbaar om te kunnen rekenen op steun van talrijke Limburgse bedrijven. Wie TALim wil steunen kan dat via het Universiteitsfonds UHasselt of door contact op te nemen via info@talim.be. Ook gastdocenten en personen die als vrijwilliger aan de slag willen gaan, zijn nog van harte welkom.

TALIM (1)

Talent Academie Limburg werd 2 jaar geleden opgestart door UHasselt en het “Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg” en Stad Genk en functioneert onder de School voor Educatieve Studies, Universiteit Hasselt. TALim kan rekenen op financiële steun van Provincie Limburg – Departement Economie, Europa WSE, Een hart voor Limburg en tal van partnerbedrijven. Zowel in Genk, Beringen als Maasmechelen kan TALim rekenen op wetenschappelijke expertise van UHasselt en de hogescholen UCLL en PXL. Meer info op www.talim.be. 

Meer cases over
Universiteitsfonds