SALKTurbo-project ‘XR-Huis’ verhoogt bedrijfsinnovatie door eXtended Reality

Bedrijven helpen om hun innovatie- en concurrentiekracht te verhogen door XR-technologie te gebruiken. Dat is het doel van het SALKTurbo-project XR-Huis, dat de expertise over eXtended-Reality van alle Limburgse kennisinstellingen bundelt. Het project heeft een totaalbudget van 2,3 miljoen euro, waarvan 823.000 euro vanuit Provincie Limburg. Het XR-Huis wordt uitgebouwd als een one stop shop waar bedrijven terecht kunnen voor diverse digitale vraagstukken. Zo zorgen we voor een snelle toepassing van XR-technologie in het bedrijfsleven en stimuleren we de economische groei in onze provincie,” zegt Limburgs gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.

Image0 Image0

XR-technologie

XR-technologie is de brede verzamelnaam voor alles wat te maken heeft met het digitaal uitbreiden van de echte wereld. “Denk hierbij aan sensoren, wearables en aan Virtual Reality, Mixed Reality en Augmented Reality waarbij de wereld die je met je eigen ogen ziet, gecombineerd wordt met virtuele aspecten”, zegt UHasselt-professor dr. Fabian Di Fiore, coördinator van het XR-Huis.

Image2

Productieproces verbeteren

Voor tal van bedrijven in zowel de maakindustrie, bouw, zorg, logistiek, biotech als agrovoedingsindustrie kan XR-technologie een grote meerwaarde betekenen in hun productieproces en het opleiden van medewerkers. Het XR-Huis wordt hét kenniscentrum waar zij via tal van Proof-of-Concepts en demonstraties kunnen ontdekken wat voor hen de mogelijkheden zijn. “Daarnaast zetten we in op vorming via events, workshops, opleidingen en Summer Schools en willen we in co-creatie met bedrijven nieuwe toepassingen binnen eXtended Reality ondersteunen en ontwikkelen die dan op de werkvloer toegepast kunnen worden”, zegt Fabian Di Fiore.

Alle Limburgse kennisinstellingen betrokken

Het XR-Huis is een project van het Expertisecentrum Digitale Media (EDM) van Universiteit Hasselt en Flanders Make, PXL Research/PXL Digital, het Experience Lab van UCLL, de onderzoekseenheid Inter-Actions van LUCA School of Arts en het Creative Limburg Innovation Platform van POM Limburg.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “In het nieuwe XR-Huis wordt de kennis en expertise van de Limburgse kennisinstellingen gebundeld. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe technologische apparatuur. Dergelijke investeringen zijn te duur voor elke kennisinstellingen afzonderlijk. Door samenwerking wordt een up-to-date onderzoeks- en experimenteerruimte wel haalbaar. Onderzoekers, professoren, docenten en studenten kunnen hier aan de slag om nieuwe digitale toepassingen te ontwikkelen en te testen. Ook studentondernemers kunnen er terecht. Digitale know-how, expertise en start-ups worden zo in Limburg verankerd.”

XR eco-systeem

Voorlopig krijgt het XR-Huis een plek binnen het gebouw van EDM UHasselt op het Wetenschapspark. Over enkele jaren zal het geïntegreerd worden op de Bouwcampus 2.0 op de campus in Diepenbeek. “Na Boost Bouw Limburg, een samenwerking tussen POM en de Confederatie Bouw Limburg, is dit het 2de project dat in de nieuwe Bouwcampus zal worden geïntegreerd. We investeren nu reeds in de uitbouw van een XR-eco-systeem om sneller de vertaalslag te maken van onderzoeksresultaten naar het bedrijfsleven en om via co-creatie tussen kennisinstellingen en bedrijven digitale innovaties te stimuleren. Hierdoor geven we een boost aan de Limburgse digitale transitie”, besluit gedeputeerde Tom Vandeput.

Met het XR-Huis geven we een boost aan de Limburgse digitale transitie
Limburgs gedeputeerde Economie, Tom Vandeput

Fotoboek persvoorstelling XR-Huis

22 01 24 Salkturbo Project ‘XR Huis’ 18

24 januari 2022 - SALKTurbo-project ‘XR-Huis’

Meer cases over
TechnologieEDM