Studenten (interieur)architectuur en ergotherapie ontwerpen toegankelijke tuinen voor zorginstellingen

36 studenten ergotherapie en (interieur)architectuur gaan dit semester aan UHasselt aan de slag om een buurtpark en een tuin te ontwerpen voor het blindencentrum Licht en Liefde in Pelt en het psychiatrische ziekenhuis Asster in Sint-Truiden. “De studenten zullen hierbij ontwerpen volgens de principes van ‘Ontwerpen voor Iedereen’. Dit moet ervoor zorgen dat de tuinen voor iedereen, ondanks de beperking die men eventueel heeft, aangenaam en toegankelijk zijn”, zeggen  dr. arch. Elke Ielegems en prof. dr. Annemie Spooren. 

Designing With People Uhasselt 1 Designing With People Uhasselt 1

Blindenzorg Licht en Liefde in Pelt start binnenkort met de bouw van een cohousingproject voor mensen die blind of slechtziend zijn. Hier is ook ruimte voorzien voor een tuin voor zowel de bewoners als de hele buurt. Binnen het nieuwe onderwijsproject Designing with People aan UHasselt krijgen internationale studenten van de opleidingen interieurarchitectuur en architectuur (UHasselt) en masterstudenten ergotherapie (UHasselt/UGent/KULeuven) nu de opdracht om inclusieve ontwerpen te bedenken over hoe die tuin er precies kan uitzien. Tegelijkertijd gaan er ook studenten van UHasselt aan de slag in het psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden om daar een tuin te ontwerpen waar leefgroepen therapie kunnen volgen.

Designing With People Uhasselt2

Ontwerpen voor iedereen

“We zijn heel blij dat we deze opdrachten met de steun van de directies van Licht en Liefde en Asster kunnen opzetten”, zegt Elke Ielegems van de faculteit Architectuur en Kunst. “Als interieurarchitect en architect moet je je altijd kunnen inleven in de leefwereld voor wie je ontwerpt en als ergotherapeut moet je heel oplossingsgericht kunnen denken over wat een persoon met een beperking allemaal wel of niet nog kan. Dit project geeft onze studenten de kans om hun kennis in de praktijk om te zetten én om van elkaar te leren.”

De studenten zullen dit semester werken aan maquettes, 3D-modellen en plannen om mogelijkheden te tonen over hoe de buurttuin er precies zou kunnen uitzien. “Hierbij staat Universal Design centraal”, zegt Elke Ielegems. “Dat wil zeggen dat je al bij de start van je ontwerp rekening houdt dat het echt door iedereen gebruikt kan worden en toegankelijk en aangenaam is. En dat ondanks een eventuele beperking van de persoon. Bij UHasselt hebben we al jarenlang onderzoek naar Universal Design lopen, het is fijn dat ook onze studenten hier heel concreet mee aan de slag kunnen gaan.”

Om in de toekomst nog meer van dit soort projecten op te starten, wil UHasselt ook een netwerk samenbrengen van enerzijds opdrachtgevers (bv. zorginstellingen, steden en gemeenten, organisaties) als ook van mensen met allerhande beperkingen. “Hun inzichten en ervaringen zijn ontzettend waardevol en leerrijk voor ons onderzoek en onderwijs rond Universal Design. Ervaringsdeskundigen met een beperking maken dagelijks mee hoe het is om te leven in een omgeving die misschien niet helemaal aangepast is aan hen. Door van hen te leren maken we onze omgeving niet alleen meer comfortabel voor hen, maar voor iedereen. Door deze netwerken op te zetten willen we nog meer van dit soort projecten realiseren en onze maatschappij nog inclusiever maken”, zegt Annemie Spooren van de faculteit Revalidatiewetenschappen.

Plaatsbezoek

Bij de start van de projecten in Pelt en Sint-Truiden gingen de studenten op plaatsbezoek waarbij ze een rondleiding van medewerkers kregen en er spraken met bewoners en buurtbewoners. Daarnaast verzamelde een groep studenten eerder al via interviews met toekomstige gebruikers heel wat input over hoe het park en de tuin dienst kunnen doen. In juni moeten de ontwerpen van de studenten klaar zijn en zullen ze worden voorgesteld aan een jury. De directies hebben hierna de keuze om de ontwerpen al dan niet te realiseren.

Designing With People Uhasselt Onderwijsproject