UEFA financiert UHasselt-onderzoek naar antiwitwaswetgeving in Belgische voetbal

De Europese voetbalbond UEFA financiert het onderzoek van UHasselt-prof. dr. Niels Appermont naar antiwitwaswetgeving bij de Belgische professionele voetbalclubs. De volgende maanden zal Niels Appermont in samenwerking met Maastricht University de nieuwe wetgeving om witwaspraktijken in het Belgische voetbal preventief op te sporen, uitgebreid analyseren. Deze Belgische wetgeving kwam er in de nasleep van operatie Propere Handen.

Niels Appermont Breed Niels Appermont Breed

Witwassen

Vanaf juli 2021 zal de Belgische preventieve antiwitwaswetgeving ook specifiek van toepassing worden op de professionele voetbalwereld en haar voetbalmakelaars. Deze uitbreiding van de antiwitwaswetgeving kwam er onder meer als reactie op het ‘Propere Handen’ schandaal in België, waarbij het federaal parket een grootschalig onderzoek uitvoerde naar witwas, omkoping en matchfixing in het Belgische voetbal. “Het gaat hierbij om processen en regels rond het opsporen van risico’s rond witwassen. Zo worden banken bijvoorbeeld verplicht om verdachte zaken te melden aan de overheid. België is het enige land in Europa dat de professionele voetbalsector mee in het vizier neemt”, legt Niels Appermont uit.

Niels Appermont En Elly Vandevelde 04

Impact op het terrein

Samen met collega dr. William Bull (Maastricht University) zal Niels Appermont vanaf september deze wetgeving analyseren. Enerzijds zullen ze de specifieke positie van de professionele voetbalsector binnen het juridisch kader van de antiwitwaswetgeving onderzoeken. Hierbij wordt er onder meer gekeken naar wat het statuut van een professionele club of makelaar inhoudt en welke verplichtingen op hen rusten. Anderzijds gaan de onderzoekers op basis van literatuur en interviews met stakeholders kijken naar wat de verwachte juridische impact en effectiviteit van deze wetswijziging zal zijn. “Op die manier willen we de impact op het terrein in kaart brengen. Het wordt de eerste exploratieve studie naar deze nieuwe wetgeving die enkel in België bestaat. Vanuit andere Europese landen en de internationale voetbalbonden zal hier zeker met interesse naar gekeken worden”, zegt Niels Appermont.

Dit onderzoek werd door UEFA als één van de vijf projecten geselecteerd om een beurs te ontvangen. In totaal kreeg UEFA 73 projectaanvragen, gesteund door 26 nationale voetbalassociaties. Onderzoeksprojecten kunnen enkel bij de UEFA worden ingediend indien zij de steun genieten van één van de aangesloten nationale voetbalassociaties. Dit project genoot de steun van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Niels Appermont en William Bull krijgen zo 18.000 euro voor hun onderzoeksproject dat negen maanden zal duren.

Meer cases over
Onderzoek