UHasselt test reststerkte van 32 meter lange betonnen brugliggers van Waals viaduct

Aan het Applicatiecentrum Beton en Bouw van UHasselt zijn brugliggers van 32 meter lang en 2 meter hoog aangekomen voor stabiliteitsmetingen. De brugliggers dateren uit de jaren ’60 en maakten tot voor kort deel uit van een bestaand viaduct in Wallonië. Op vraag van de Waalse overheid zullen onderzoekers van UHasselt op deze brugliggers metingen uitvoeren tot meer dan 300 ton druk, om zo de restcapaciteit van de bruggen in kaart te brengen. Dit moet een beeld geven over de toestand van het patrimonium van viaducten in Wallonië.

ACB² Betonnen Brugligger Metingen Waals Viaduct ACB² Betonnen Brugligger Metingen Waals Viaduct

Stabiliteitsmetingen

De brugliggers aangekomen aan het ACB² zijn onderdelen van het viaduct van Huccorgne (E42 tussen Luik en Namen). Net als heel wat huidige viaducten op Waalse wegen dateren deze brugonderdelen van einde jaar ’60, begin jaren ’70. De Waalse overheid (SPW) wil nu in kaart laten brengen in welke toestand hun viaducten nog zijn. Ze schakelden hiervoor de hulp in van Universiteit Hasselt, ULiège, ULB en SECO.

ACB² Metingen Waals Viaduct

Druk uitoefenen tot 300 ton

“In ons Applicatiecentrum Beton en Bouw zullen we op deze 3 betonnen brugliggers dwarskrachtproeven uitvoeren waarbij we van bovenaf met vijzels een kracht zullen uitoefenen tot meer dan 300 ton. Op de betonnen brugliggers voorzien we heel veel verschillende sensoren, om exact de scheurvorming in de balken te kunnen meten”, zegt prof. Hervé Degée. De onderzoekers zullen de drie brugliggers telkens op een andere plaats onder druk zetten om zo te breken: op 6 meter, 9 meter en 12 meter van het steunpunt.

Door deze brugliggers op 3 verschillende plekken te breken, kunnen de onderzoekers de restcapaciteit van de elementen in kaart brengen, rekening houdend met eventuele scheurvorming of degradatie die doorheen de jaren zijn opgetreden. Op basis van de meetresultaten aan UHasselt, zullen ULiège en ULB rekennota’s en virtuele modellen opstellen en verfijnen, om te bepalen wat de reststerkte is van andere brugliggers binnen het patrimonium van de Waalse overheid.

Zwaarder vervoer

Met deze modellen zullen de onderzoekers dus richtlijnen aanleveren aan de Waalse overheid voor de verdere stappen die best ondernomen moeten worden voor de andere viaducten die op gelijkaardige manier zijn opgebouwd. “De huidige viaducten zijn gebouwd met een levensduur van 100 jaar. Maar natuurlijk kan je het wegverkeer van de jaren ’70 niet meer vergelijken met het verkeer van nu”, zegt dr. Ing. Rik Steensels (UHasselt). “Het is daarom belangrijk om goed in kaart te krijgen welke impact het steeds grotere aantal wagens en zwaar vervoer heeft gehad op deze wegen. Met dit onderzoek kunnen we de overheid dus adviseren of soortgelijke brugliggers van bestaande viaducten nog voldoen aan de vereisten of al dan niet gerepareerd of vervangen moeten worden.”

ACB² Metingen Waals Viaduct1

Dit onderzoeksproject met een totaalbudget van zo een 200.000 euro, werd gefinancierd door de Waalse overheid (SPW). Universiteit Hasselt is partner in het onderzoeksproject, samen met Université de Liège, Université Libre de Bruxelles en SECO Belgium.

Meer cases over
TechnologieOnderzoek