“Verdorie wiskunde is knap”: expo Imaginary toont pracht en kracht van wiskunde

Alles rondom ons in de wereld is gebaseerd op wiskunde. Dat toont de expo Imaginary, nog tot eind december te bezoeken op campus Diepenbeek. Zo’n 700 honderd leerlingen middelbaar onderwijs zullen de volgende weken een bezoek brengen aan de expo. “Door zowel de vele toepassingen van wiskunde als ook de pure schoonheid ervan te tonen, hopen we bij leerlingen de mogelijke twijfel weg te nemen om voor een wiskundige opleiding te kiezen in het Hoger Onderwijs”, zegt prof. dr. Niel Hens.

Imaginary Tentoonstelling Niel Hens Jeroen Wynen Wiskunde Imaginary Tentoonstelling Niel Hens Jeroen Wynen Wiskunde

Pracht en kracht van wiskunde

“Waarvoor dient wiskunde? Zeg liever, waar dient het niet voor”, zegt Niel Hens, die samen met dr. Jeroen Wynen deze expo coördineert op campus Diepenbeek. “In heel ons dagelijks leven komen we in contact met wiskunde. Van de berichten die we posten op sociale media, tot de manier waarop een supermarkt haar producten plaatst in de winkel. Alles is gebaseerd op algoritmes en wiskundige formules. En dat willen we tonen met de expo Imaginary.”

22 11 17 Imaginary Tentoonstelling 10

De schoonheid van fractalen

Imaginary is een rondreizende tentoonstelling in alle universiteitssteden van België en Nederland. Na eerdere passages in Kortrijk en Gent is de expo de volgende maand te bezoeken aan Universiteit Hasselt. De tentoonstelling is vrij te bezoeken, middelbare scholen kunnen hun bezoek reserveren voor een rondleiding, gegeven door één van de vele UHasselt-onderzoekers die bij de expo betrokken zijn.

“Imaginary hebben we zo opgebouwd dat je zowel de schoonheid van wiskunde kan bekijken, als ook te weten komt voor welke concrete toepassingen wiskunde gebruikt wordt in onze samenleving”, zegt dr. Jeroen Wynen. “Die schoonheid zit bijvoorbeeld verborgen in de zogenaamde fractalen. Dat zijn meetkundige figuren die opgebouwd zijn uit patronen die zich op steeds kleinere schaal herhalen. Ontzettend fascinerend.” Daarnaast zijn er ook heel wat wiskundige raadsels om op te lossen, met verschillende interactieve schermen.

Brandwonden helen

“De ‘kracht’ in de titel van de expo, slaat dan weer op de ontelbare toepassingen van wiskunde in ons dagelijks leven en in baanbrekend wetenschappelijk onderzoek”, zegt Niel Hens. “Dankzij wiskunde kan je bijvoorbeeld digital twins maken. Een virtuele kopie van de echte wereld zeg maar, waar je nieuwe producten eerst virtueel kan testen, alvorens je ze echt bouwt. Maar evenzeer wordt wiskunde gebruikt in de encryptie van de berichten die je met je telefoon verstuurt, en zelfs om brandwonden te helen, dat tonen we in Imaginary met het werk van UHasselt-professor Fred Vermolen.”

22 11 17 Imaginary Tentoonstelling 23

‘Imaginary: de pracht en kracht van wiskunde’ is op de agora, campus Diepenbeek dagelijks te bezoeken van 10u tot 17u en dat tot 22 december.

22 11 17 Imaginary Tentoonstelling 18

17 november 2022 - Imaginary Tentoonstelling