Inclusie

Welkom

UHasselt streeft ernaar dat iedereen welkom is aan onze universiteit, zich er thuis voelt en het beste uit zichzelf kan halen. Zin om mee de schouders te zetten onder een inclusiever UHasselt?

Doe je mee?

campus diepenbeek

Nieuw: inclusieplan 2023-2023

Meer weten over hoe dit inclusieplan tot stand kwam? Lees hier een interview met prof. dr. Bieke Broux, Bie Nielandt en Kim Engelen.

Inclusiviteitsprijs

De UHasselt reikt samen met het Belang van Limburg een jaarlijkse inclusiviteitsprijs uit. Wie weet ben jij onze volgende laureaat?

Werken aan jouw diversiteitscompetenties?

Zowel bij studenten als bij personeel wil UHasselt aan de slag met diversiteitscompetenties. Dit zal de komende jaren verder vorm krijgen in ons opleidingsaanbod.

Inclusie?

Inclusie is de manier waarop de UHasselt met diversiteit omgaat. Heel wat kenmerken worden als divers ervaren zoals:

  • geslacht, seksuele oriëntatie en genderidentificatie en - expressie, leeftijd, gezinssituatie of kinderlast;
  • handicap of beperking
  • cultuur, godsdienst/levensbeschouwing;
  • huidskleur, afkomst;
  • sociaal-economische achtergrond of situatie.

Sommige van deze verschillen gaan gepaard met ongelijkheidsmechanismen. UHasselt wil hier op een diversiteitsbewuste manier mee omgaan. Waar we iedereen de kans willen geven om zich te ontplooien rekening houdende met verschillende startposities.

Inclusieplan UHasselt

Om de UHasselt elke dag iets inclusiever te maken wordt gewerkt aan 5 doelstellingen.

  1. UHasselt identificeert barrières en werkt deze weg om met gelijke kansen de instroom en het studiesucces van alle studenten te maximaliseren.
  2. UHasselt zet in op het vergroten van diversiteit in onderzoek.
  3. UHasselt streeft naar meer diversiteit binnen haar personeelsbestand en een meer inclusieve werkomgeving.
  4. UHasselt communiceert en interageert inclusief.
  5. UHasselt stimuleert een warm en inclusief studentenleven.

Daarnaast is de UHasselt ondertekenaar van het ‘Charter Gender in academia’ een initiatief van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en Jonge Academie. Dat charter moet het engagement van de Vlaamse universiteiten inzake gendergelijkheid vernieuwen en bestendigen.

Inclusieplan UHasselt 2023 - 2030

Charter Gender In Academia (2019)

Inclusieve nieuwtjes

Stockfoto Boeken

The inclusive leadership playbook: Flemish university edition

Wat is ‘bias’? Wat zijn ‘microaggressies’? Hoe zorg ik voor een inclusieve vergadering? Dit zijn enkele voorbeelden die je kan terugvinden in 'The inclusive leaderschip playbook - Flemish university edition'. Dit is enkel voor UHasselt-personeel toegankelijk.

Stockfoto Toilet

Vuilbakje op de mannentoiletten

In 3 mannentoiletten op campus Diepenbeek en 1 mannentoilet op campus Hasselt werden intussen hygiënische vuilbakjes geplaatst. Spread the word naar mensen voor wie dit het verschil maakt.

21 09 17 Officiele Opening Sciencetower 06

Inclusieplan en genderactieplan?

Wist je dat het inclusieplan van de UHasselt ook een genderactieplan omvat? Dit genderactieplan is noodzakelijk voor onderzoekers om in aanmerking te komen voor Horizon Europe projecten.

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

UHasselt richtte in 2021 een meldpunt rond grensoverschrijdend gedrag op. Alle personeelsleden en studenten kunnen daar, in alle vertrouwen, melding maken van ongewenst gedrag van een student, personeelslid of bezoeker.

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag studenten Meldpunt grensoverschrijdend gedrag personeel

Contact

Aanspreekpunt inclusie

Team inclusie

Professor. dr. Bieke Broux is academisch trekker voor inclusie binnen de UHasselt en voorzitter van de stuurgroep duurzaamheid.
Samen met Kim Engelen (rectoraat) wordt verkend op welke manieren inclusie vorm kan krijgen binnen de UHasselt.

Stuurgroep inclusie

De stuurgroep streeft ernaar om UHasselt inclusiever te maken. UHasselt-personeel kan via het intranet de volledige samenstelling van de stuurgroep raadplegen.