Inclusie

Welkom

UHasselt streeft ernaar dat iedereen welkom is aan onze universiteit, zich er thuis voelt en het beste uit zichzelf kan halen. Zin om mee de schouders te zetten onder een inclusiever UHasselt?

Doe je mee?

campus diepenbeek

Inclusieplan 2023-2030

Meer weten over hoe dit inclusieplan tot stand kwam? Lees hier een interview met prof. dr. Bieke Broux, Bie Nielandt en Kim Engelen.

Inclusiviteitsprijs

De UHasselt reikt samen met het Belang van Limburg een jaarlijkse inclusiviteitsprijs uit. Wie weet ben jij onze volgende laureaat?

Werken aan jouw diversiteitscompetenties?

Wil je als onderwijsprofessional meer inzichten en tools om inclusiever onderwijs te organiseren? Ontdek hier de opleidingen voor alle medewerkers die rechtstreeks en onrechtstreeks bij onderwijs zijn betrokken. De presentaties van de afgelopen sessies kan je altijd raadplegen in de toolbox.

Inclusie?

Inclusie is de manier waarop de UHasselt met diversiteit omgaat. Heel wat kenmerken worden als divers ervaren zoals:

  • geslacht, seksuele oriëntatie en genderidentificatie en - expressie, leeftijd, gezinssituatie of kinderlast;
  • handicap of beperking
  • cultuur, godsdienst/levensbeschouwing;
  • huidskleur, afkomst;
  • sociaal-economische achtergrond of situatie.

Sommige van deze verschillen gaan gepaard met ongelijkheidsmechanismen. UHasselt wil hier op een diversiteitsbewuste manier mee omgaan. Waar we iedereen de kans willen geven om zich te ontplooien rekening houdende met verschillende startposities.

Inclusieplan UHasselt

Om de UHasselt elke dag iets inclusiever te maken wordt gewerkt aan 5 doelstellingen.

  1. UHasselt identificeert barrières en werkt deze weg om met gelijke kansen de instroom en het studiesucces van alle studenten te maximaliseren.
  2. UHasselt zet in op het vergroten van diversiteit in onderzoek.
  3. UHasselt streeft naar meer diversiteit binnen haar personeelsbestand en een meer inclusieve werkomgeving.
  4. UHasselt communiceert en interageert inclusief.
  5. UHasselt stimuleert een warm en inclusief studentenleven.

Daarnaast is de UHasselt ondertekenaar van het ‘Charter Gender in academia’ en de 'Engagementsverklaring om verder in te zetten op het bevorderen van etnisch-culturele diversiteit en inclusie (2023). Beiden zijn een initiatief van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en Jonge Academie. Dat charter moet het engagement van de Vlaamse universiteiten inzake gendergelijkheid vernieuwen en bestendigen.

Inclusieplan UHasselt 2023 - 2030

Charter Gender In Academia (2019)

Engagementsverklaring om verder in te zetten op het bevorderen van etnisch-culturele diversiteit en inclusie (2023)

Inclusieve nieuwtjes

Foto Ondertekening Engagementsverklaring Ter Bevordering Van Etnisch Culturele Diversiteit Aan De Vlaamse Universiteiten

Etnisch-culturele diversiteit en inclusie binnen de Vlaamse universiteiten. Wat werkt?

Rector Bernard Vanheusden ondertekende in december 2023 de engagementsverklaring om verder in te zetten op etnisch-culturele diversiteit en inclusie binnen de universiteit.

Agenda Higher Education With Impact

Higher education with impact?

Eén van de thema's van het UHasselt onderwijscongres in december '23 naar aanleiding van 50 jaar UHasselt was 'een inclusiever hoger onderwijs'.

23 09 21 Uitreiking Inclusiviteitsprijs En Borreltje 14

Hidaya en Queer Up winnen Inclusiviteitsprijs 2023

Zowel studentenvereniging Hidaya als Queer Up hebben eerder dit semester de Inclusiviteitsprijs van Universiteit Hasselt en Het Belang van Limburg ontvangen.

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

UHasselt richtte in 2021 een meldpunt rond grensoverschrijdend gedrag op. Alle personeelsleden en studenten kunnen daar, in alle vertrouwen, melding maken van ongewenst gedrag van een student, personeelslid of bezoeker.

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag studenten Meldpunt grensoverschrijdend gedrag personeel

Contact

Aanspreekpunt inclusie

Team inclusie

Professor. dr. Bieke Broux is academisch trekker voor inclusie binnen de UHasselt en voorzitter van de stuurgroep duurzaamheid.
Samen met Kim Engelen (rectoraat) wordt verkend op welke manieren inclusie vorm kan krijgen binnen de UHasselt.

Stuurgroep inclusie

De stuurgroep streeft ernaar om UHasselt inclusiever te maken. UHasselt-personeel kan via het intranet de volledige samenstelling van de stuurgroep raadplegen.