Civic universiteit

UHasselt is een civic universiteit die meebouwt aan een sterke regio, waar het goed is om te studeren, ondernemen, werken, wonen en leven.

Header Civic In Actie Header Civic In Actie

UHasselt, een civic universiteit

Een sterke universiteit voor een sterke regio

Klimaat, duurzaamheid, diversiteit, digitalisering, globalisering, ongelijkheid… Deze uitdagingen doorprikken oude zekerheden en dwingen regeringen, bedrijven, organisaties en burgers om maatschappijen fors te her-denken. In zo’n complexe wereld wordt van – publiek gefinancierde – universiteiten terecht verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen en zich engageren. Zich terugtrekken achter hoge muren is géén optie. Kennis delen, is een must.

Als UHasselt geloven we dat we de samenleving het best kunnen dienen als civic universiteit. Onze civic missie en visie is gericht op een sterke regio waar het goed is om te studeren, ondernemen, werken, wonen en leven.

Verbonden met de samenleving

Wat civic universiteiten onderscheidt van alle andere is een natuurlijke betrokkenheid met hun directe omgeving. Hun onderwijs en onderzoek zijn in de eerste plaats geënt op regionale noden, uitdagingen en opportuniteiten. Ze beschouwen die natuurlijke betrokkenheid als het hart van hun civic identiteit én als de hoeksteen van kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek.

Civic universiteiten hebben een sociale, economische, culturele en ecologische impact; en ze beïnvloeden zowel de publieke ruimte als het welzijn in de regio. Ze zijn regionale motoren voor sociale gelijkheid, innovatie en welvaart. Ze verrijken het culturele leven en werken structureel samen met de culturele wereld in de regio. Ze zijn bewaarders van erfgoed, fungeren als publieke ontmoetingsplekken en vormen een katalysator voor sociale cohesie en ruimtelijke vernieuwing. Ze spelen een leidende rol in de regio als het gaat om de switch naar een duurzame en gezonde samenleving.

Civic universiteiten gebruiken de regio als inspiratiebron én levend laboratorium voor onderwijs en onderzoek. Daarbij maken ze maximaal gebruik van de nabijheid van kennis, talent, ideeën en infrastructuur. Ze leggen constant linken met bedrijven, overheden, kennis- en onderzoeksinstellingen, scholen, maatschappelijke organisaties én burgers in de regio. Dankzij die soepele interactie kunnen ze – samen – innovatie versnellen en uitdagingen beter aanpakken. Of het nu gaat om gezondere lucht, veiligere schoolroutes of hogere onderwijskansen. Tegelijkertijd kunnen ze met dat door de regio geïnspireerde onderzoek ook internationaal hoge ogen gooien.

Civic universiteiten zijn toegewijd aan de regio, maar evenzeer geconnecteerd in en met de wereld. Ze bouwen een wereldwijd netwerk uit met universiteiten, bedrijven en organisaties. Ze trekken buitenlands toptalent aan, publiceren internationaal en scoren hoog in de academische rankings. De wereld inspireren, zich laten inspireren door de wereld – dat kán en moét ook als civic universiteit.

Verbonden met onze roots

Onze keuze als UHasselt om civic te zijn, ligt helemaal in lijn met onze roots. De idee van een universiteit in Limburg werd meer dan vijftig jaar geleden geboren – tegen de achtergrond van een sociaal, economisch en maatschappelijk weefsel onder druk. Vele jongeren hadden destijds wel het talent maar niet de middelen om verder te studeren. De groei van nieuwe industrieën werd afgeremd door een gebrek aan hoogopgeleiden. Deze regio dreigde de welvaartstrein te missen. Een universiteit in Limburg zou de democratisering van het hoger onderwijs versnellen en de regio duurzaam versterken. Deze overtuiging bracht jong en oud, hoog- en laagopgeleid samen in een heuse volksbeweging. Hun eisen, dromen en ambities leidden uiteindelijk tot het ontstaan van UHasselt. Hun woorden, leuzen en slogans klonken door tot in haar oprichtingswet van 1971:

 • Begaafde jongeren uit alle sociale lagen de mogelijkheid geven in eigen midden studies aan te vatten in die disciplines waaraan een werkelijke behoefte bestaat voor de economische en sociale uitbouw van een gewest met een jonge en dynamische bevolking – ‘Memorie van Toelichting’, Wet op het LUC.

Sinds die beginjaren is de wereld grondig veranderd. Oude industrieën verdwenen, nieuwe economische en maatschappelijke uitdagingen dienden zich aan. En ook onze universiteit veranderde mee. Onze historische focus op onderwijs hebben we verbreed naar onderzoek en innovatie. Er kwamen nieuwe opleidingen en nieuwe onderzoeksspeerpunten.

Onze band met de regio is altijd sterk gebleven. Maar onze rol als civic universiteit is alleen maar gegroeid – net als ons bewustzijn dat kennis komt met verantwoordelijkheid en engagement. Betrokkenheid in onze directe omgeving, verbondenheid met de ontwikkelingen die ze doormaakt… Dit is deel van onze geschiedenis, ons heden én onze toekomst.

REFERENTIES:

Goddard, J. en Vallance, P. (2013) The University and the City, London: Routledge.
Goddard, J., Hazelkorn, E., Kempton, L. en Vallance, P. (2016) The Civic University: The Policy and Leadership Challenges, Cheltenham: Edward Elgar.


Lees het interview (pdf, 4,2 MB) met em. prof. dr. John Goddard (Newcastle University) over de civic universiteit.


Onze missie, visie en waarden

Missie

UHasselt is een civic universiteit: trouw aan onze oorspronkelijke opdracht nemen we onze verantwoordelijkheid op, engageren we ons en zetten we onze kennis in voor de samenleving. Onze studenten, docenten, onderzoekers en alumni kunnen en willen de maatschappij slimmer, wendbaarder en beter maken. De uitdagingen van zowel deze tijd als de tijd die nog vóór ons ligt, vormen de kompasnaalden van ons onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement. Vernieuwing is hierbij een constante.

Visie

Als civic universiteit willen wij mensen en kennis inzetten om – samen met anderen – grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Ons succes hierin meten we af aan de continue groei van de impact en reputatie van onze universiteit én van onze regio. Daarom zullen wij:

  • onze studenten kennis, maatschappelijke inzichten én skills bijbrengen – om zo van hen kritische, geëngageerde wereldburgers te maken én wendbare, veelzijdige afgestudeerden die zich steeds weten aan te passen aan een steeds veranderende maatschappelijke context;

  • met andere kenniscentra, overheden, bedrijven en maatschappelijke actoren samenwerken – om zo kennis op te bouwen rond lokale, regionale en globale uitdagingen en nieuwe ideeën en oplossingen te ontwikkelen;

  • muren slopen tussen onderzoeksdisciplines – om zo wetenschappers optimaal te laten samenwerken rond nieuwe antwoorden op steeds complexere problemen;

  • ons nationale en internationale onderwijs- en onderzoeksnetwerken inzetten – om studenten en academici steeds meer de wereld in te sturen én naar de regio te halen.

Zo wordt de universiteit een plek waar de regio de wereld vindt en de wereld de regio.

Waarden

Om aan onze missie recht te doen en onze visie te realiseren, laten wij ons leiden door de volgende waarden:

 • Connected en betrokken
  We zijn diep verbonden met elkaar en met de wereld rondom ons. In ons handelen hebben we oog voor de uitdagingen van en in de maatschappij. In de zoektocht naar oplossingen werken we samen met elkaar, met onze partners en met onze stakeholders.
 • Integer en respectvol
  Een integere en respectvolle houding staat voorop in alles wat we doen. We handelen onbevooroordeeld – open, ethisch en onafhankelijk – en met respect voor elkaar en voor onze omgeving.
 • Verantwoordelijk en ondernemend
  We voelen ons verantwoordelijk voor heden én toekomst. We zijn vastberaden om problemen (mee) op te lossen en kansen te grijpen – in welke omstandigheden ook. We geloven dat de toekomst duurzaam is en dat oplossingen dat ook moeten zijn.
 • Innoverend
  We geloven dat nieuwe tijden en uitdagingen vragen om nieuwe antwoorden. We durven dingen anders doen en andere dingen doen.
 • Kritisch en ruimdenkend
  We geloven dat een open en kritische geest en ruimdenkendheid essentieel zijn voor een goed functionerende academische gemeenschap. We stellen de waarheid voorop, omarmen nieuwe ideeën en verwelkomen nieuwe inzichten.

Civic UHasselt in actie

De samenleving verduurzamen. Gezondheid en welzijn stimuleren. De economie versterken. Onderwijskansen vergroten. Erfgoed bewaren. Als civic universiteit bouwen we met ons onderwijs, onderzoek en dienstverlening mee aan een steeds sterkere regio.

Perenonderzoek

Onderzoek impact klimaat op perenteelt

samenleving verduurzamen

In de Ecotron Hasselt University voeren wetenschappers onderzoek naar de impact van klimaatverandering op de perenteelt in de regio.

Lees meer

Refugiehuis

Nieuw leven voor historisch Refugiehuis

erfgoed bewaren

Het 16de-eeuwse Refugiehuis, ooit een schuiloord voor de begijnen van Herkenrode, kreeg een nieuw leven als thuisbasis van UHasselt.

Lees meer (pdf, 12,0 MB)

TALIM

TALim biedt jong talent duw in de rug

onderwijskansen vergroten

UHasselt zet mee de schouders onder de Talenten Academie Limburg voor jongeren die opgroeien in kansarme situaties.

Lees meer (pdf, 379 KB)

Tim Nawrot

Studie gaat impact na van vervuilde lucht

gezondheid en welzijn stimuleren

Met het Limburgs Geboortecohort gaan onderzoekers de effecten na  van luchtvervuiling op de gezondheid van kinderen.

Lees meer (pdf, 138 KB) 

Header Groeiplan

Groeiplan als rugwind voor de regio

economie versterken

In 2019 pleitte UHasselt met haar ‘Groeiplan’ voor een uitbreiding van haar curriculum, met het oog op een duurzame welvaart in de regio.

Lees meer

Huuradvies

Studenten bieden gratis huuradvies

studenten en civic engagement

Met Huuradvies vzw bieden studenten van de faculteit Rechten eerste hulp bij vragen rond huren en verhuren. Vrijwillig, bovenop hun studies.

Lees meer (pdf, 220 KB)

Student Helpt Zorg (1)

Handen uit de mouwen voor de zorg

studenten en civic engagement

In volle coronacrisis gingen onze studenten als vrijwilliger aan de slag in ziekenhuizen, woonzorgcentra en vaccinatiecentra.

Lees meer (pdf, 6,3 MB)

Live Projects ARK

Ontwerpen voor, in en met gemeenschap

studenten en civic engagement

In ‘Live Projects’ werken studenten architectuur en interieurarchitectuur met stakeholders samen rond een lokaal ontwerpvraagstuk.

Lees meer (pdf, 126 KB)