Onderwijsmanagementteams (OMT's)

Faculteit Architectuur en kunst

Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen

Faculteit industriële wetenschappen

Faculteit Rechten

  • OMT rechten
    Het opleidingsbestuur Rechten vervangt het OMT.

Faculteit Revalidatiewetenschappen

Faculteit Wetenschappen

School voor Mobiliteitswetenschappen

School voor Educatieve studies