Sollicitatieprocedure

Solliciteren

Geldig solliciteren kan enkel door je online te registeren via de link vermeld bij elke vacature. Spontane sollicitaties worden niet bijgehouden in een werfreserve.

Bij vragen kan je contact opnemen met jobs@uhasselt.be.

Sollicitatieprocedure

Een functiebeperking mag geen belemmering zijn om te solliciteren aan de UHasselt. Heb je een functiebeperking, gelieve Cathy Devos of Kim Vandijck te contacteren zodat we de selectieprocedure kunnen aanpassen aan jouw specifieke noden.

1. Administratief en technisch personeel (ATP)

 • beleidsfuncties (klasse 2 tot 5) of leidinggevende functies:
  • voorselectie op sollicitatiedossier, waarbij rekening gehouden wordt met diploma, ervaring en motivatie.
  • indien nodig, kan er een selectieproef afgenomen worden van de kandidaten die geselecteerd worden na voorselectie.
  • een kennismakingsinterview met de direct leidinggevende en een medewerker van het team Rekrutering & Selectie van de UHasselt.
  • een selectie-interview met een uitgebreidere selectiecommissie. Het selectie-interview bestaat uit een opdracht en een diepte-interview.
  • een assessment center bij een assessmentkantoor.
 • ondersteunende functies:
  • voorselectie op sollicitatiedossier, waarbij rekening gehouden wordt met diploma, ervaring en motivatie.
  • selectieproeven, die kunnen bestaan uit schriftelijke, praktische en/of psychotechnische testen.
  • kennismakingsinterview met de direct leidinggevende en een medewerker van het team Rekrutering & Selectie van de UHasselt.
  • diepte-interview met een uitgebreidere selectiecommissie.

2. Academisch personeel

Alle ontvangen kandidaturen worden geëvalueerd door een commissie van advies (CvA). 
Na de preselectie volgt een selectie-interview en minstens 1 proefles (ZAP) of indien wenselijk een presentatie (AAP) van een onderwerp dat aansluit bij de vacature.

3. Tenuretrack

Een tenuretrack is een loopbaanplan van maximum 5 jaar voor jonge postdocs die een carrière in het ZAP beogen. Een tenuretrack start in het docentenstatuut. Bij een positieve beoordeling op het einde van deze periode wordt deze tenure track omgezet in een vaste benoeming als hoofddocent. De sollicitatieprocedure voor een tenuretrack is dezelfde als deze voor ZAP en AAP procedures.

4. Doctoraatsbursalen

Alle kandidaturen worden geëvalueerd. Kandidaten die in aanmerking komen voor het behalen van een doctoraat worden uitgenodigd voor een interview.

Diplomavereiste

In onze vacatureteksten vermelden we steeds een diplomavereiste.

We volgen de gelijkschakeling van diploma's zoals vastgesteld door het departement Onderwijs en Wetenschap van de Vlaamse Overheid.

Als de vacaturetekst als diplomavereiste omschrijft: 'Bachelordiploma (of gelijkwaardig)', mag iedereen deelnemen die beschikt over een diploma van bachelor of graduaat behaald aan een hogeschool. De graad van kandidaat is niet gelijkgeschakeld met de graad van bachelor. Ook een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, behaald in een centrum voor volwassenenonderwijs is niet gelijkgeschakeld met een bachelor.

Als de vacaturetekst als diplomavereiste omschrijft: 'Masterdiploma', mag iedereen deelnemen die beschikt over een diploma van licentiaat of master, evenals de graden van industrieel ingenieur, architect, interieurarchitect, meester of handelsingenieur.

Privacybeleid Rekrutering en Selectie

Iedere sollicitant erkent het huidige Privacybeleid Rekrutering en Selectie (pdf, 175 KB) (hierna Privacybeleid RSL) gelezen te hebben. Het insturen van uw CV impliceert de aanvaarding van dit Privacybeleid en de verwerking van uw persoonsgegevens door UHasselt.

Feedback en/of klachten

Universiteit Hasselt streeft naar een open, transparant en kwaliteitsvol rekruterings- & selectieproces. Heb je als sollicitant toch een opmerking en/of klacht te melden, aarzel dan niet om de personeelsdienst hiervan op de hoogte te brengen. We zoeken in dat geval graag naar een gepast antwoord en/of oplossing. Gelieve jouw opmerking en/of klacht schriftelijk te melden via jobs@uhasselt.be. We engageren ons om je binnen een termijn van 10 werkdagen een antwoord te bezorgen.