2023-02-13: Toegang tot Omnilegie (blauwe wetboeken)

Omnilegie Omnilegie

UHasselt heeft sinds kort een online abonnement op de databank Omnilegie. De zgn. “blauwe wetboeken van die Keure” vormen de basis van deze databank. U vindt op Omnilegie dus geactualiseerde wetteksten met tal van annotaties:

  • aanvullingen, wijzigingen, invoegingen, inwerkingtredingen, enz. (de rubriek WETG.)
  • relevante passages uit of verwijzingen naar de parlementaire voorbereiding (de rubriek VOORB.)
  • relevante en fundamentele rechtspraak (de rubriek RSPR.)
  • essentiële en belangrijke rechtsliteratuur (de rubriek BIBL.)
  • lagere rechtspraak, korte beschrijvende commentaren, verwijzingen naar andere wetgeving, enz. (de rubriek COMM.)

Deze databank is zowel on als off campus raadpleegbaar via de link die aangeboden wordt op de bibliotheekwebsite.