Eenheid sociaal recht

Focus op het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht met aandacht voor de Belgische, de Europese en de internationale regelgeving.

Bijzondere aandacht voor:

  • Collectief arbeidsrecht
  • Sociale grondrechten
  • Gelijke behandeling in arbeid en beroep
  • Ontslagbescherming van bijzondere personeelscategorieën
  • Raakpunten van individueel en collectief arbeidsrecht met het insolventierecht
  • Juridische kwalificatie van vrijwilligerswerk
  • Grensoverschrijdende arbeidsrelaties
  • Vrij verkeer van werknemers
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Rechtspositie werknemers in internationale organisaties

Professoren

Onderzoekers

Contact

Prof. dr. Petra Foubert

Functie
Hoofd van de eenheid