Bachelor en master in de architectuur

Waarom architectuur studeren aan UHasselt?

Bachelor & master • 180 + 120 studiepunten • Nederlandstalig

 • Je leert ontwerpen voor iedereen, zonder daarbij te vergeten wat jíj wil.
 • Je onderzoekt, ontwerpt én je onderneemt.
 • Je leert ontwerpen met de hand, het hoofd en het hart.
 • Wij geloven in een individuele begeleiding en samenwerkingen in kleine groepen.
 • De studio's Ontwerpen, Beelding, Bouwkunde en Mens & Cultuur vormen de kapstok van de opleiding.
 • Keuzemogelijkheden in de master geven je de kans je te specialiseren.
 • Je krijgt de kans om internationale ervaring op te doen.
Download de brochure
Expo ARK Kerk Herkenrode Abdij 18

Hoe ziet de opleiding eruit?

Ontwerper, onderzoeker én ondernemer

Een architect is in de eerste plaats een ontwerper. In de ontwerpstudio leer je essentiële vaardigheden zoals schetsen, vormgeving en computertekenen. Een architect is ook een onderzoeker. Complexe problemen doorgronden maakt deel uit van het vak. Dat is nodig om optimale, innovatieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen. Bovendien is een architect een ondernemer. Als je je eigen bureau opricht, sta je in voor het management. Maar je speelt ook een belangrijke rol in het bouwproces, want je werkt samen met ingenieurs, veiligheids- en milieucoördinatoren, aannemers... Tegelijkertijd moet je oog hebben voor de geldende wetgeving en de procedures, de uitvoeringstermijn en het beschikbare budget.

Ontwerpstudio's centraal in de opleiding

Leren ontwerpen is het belangrijkste aspect van het vak. Daarom staan onze ontwerpstudio’s centraal in de opleiding. Vanaf dag één leer je ontwerpen vanuit een onderzoekende houding. Je moet ook communiceren met anderen over je ontwerpen en we laten je oefenen om je werk te verdedigen tegenover een jury. Je leert ook je eigen werkproces te managen en een bouwproces te overzien. In de studio’s kun je rekenen op een sterke individuele begeleiding. Je werkt in kleine groepen of op je eentje, zodat je je eigen talenten maximaal kan ontplooien en leert samenwerken met anderen. Daarnaast wordt je opleiding aangevuld met stages, lezingen en excursies. Door het werkveld te betreden, word je een creatieve architect met een kritische blik die oog heeft voor duurzaamheid, diversiteit en context.

Kies voor wat jíj wil!

In de masteropleiding specialiseer je je in de richting die je het meeste interesseert. Zo kan je je master onder andere personaliseren met verschillende ontwerpstudio’s waarin actuele thema’s en problematieken aan bod komen. Tot slot kan je helemaal je eigen stempel op je opleiding drukken met de keuze van je scriptie en afstudeerproject. In het tweede masterjaar maak je voor 9 studiepunten een keuze tussen twee opties: ‘Ontwerper-Onderzoeker’ (met focus op verbreding en verdieping in onderzoek) en ‘Ontwerper-Ondernemer’ (met focus op verantwoord ondernemen en innovatie). In beide opties volg je een korte stage. Wil je internationale ervaring opdoen? Kies dan voor een stage of studieverblijf in het buitenland of volg een internationale ontwerpstudio.

Bachelor

 • De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (3 jaar).
 • Kwartielexamens halverwege het eerste semester in eerste bachelor.
 • Examens na het eerste en na het tweede semester.
 • Regelmatig tussentijdse jury's in de Studio Ontwerpen en permanente evaluatie in de studio Beelding.

De bacheloropleiding is georganiseerd in vier studio's:

Studio Ontwerpen

De ontwerpstudio is het hart van de opleiding architectuur. Hier leer je echt ontwerpen. De focus is vooral gericht op het wonen in al zijn facetten. In het eerste jaar krijg je basisbegrippen aangereikt, ontwikkel je ruimtelijk inzicht en een persoonlijke visie op architectuur. In het tweede jaar ontwerp je reeds verschillende woonprogramma’s. Op het einde van het derde jaar ben je in staat om een volledige woonwijk te ontwerpen, inclusief de openbare ruimte en verwante bouwprogramma’s. De ontwerpstudio organiseert ook elk jaar een studiereis zodat je goede architectuur echt kan beleven.

Studio Bouwkunde

De studio Bouwkunde is gericht op de kennis om een ontwerp technisch te kunnen realiseren. Dat begint met een basis wiskunde en fysica als voorbereiding op draagstructuur en bouwfysica. Ook materiaalleer en de constructie van gebouwen worden vanaf het begin uitvoerig behandeld. Hierbij wordt aandacht geschonken aan hedendaagse uitdagingen zoals energiezuinig bouwen en het gebruik van duurzame materialen en technieken.

Studio Beelding

In de studio Beelding ontdek je de belangrijkste vaardigheden voor de verbeelding van ontwerpen. Het handmatig schetsen wordt intensief getraind en je ontwikkelt inzicht in en gevoeligheid voor vorm, kleur en kunst. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan CAAD (Computer Aided Architectural Design).

Studio Mens en Cultuur

De studio Mens en Cultuur ondersteunt de opleiding architectuur vanuit de kunst-, cultuur- en menswetenschappen. De nadruk ligt op cultuurwetenschappen in relatie tot de domeinen van de cultuurfilosofie, de kunst en de architectuur. Daarnaast komen ook relevante aspecten uit de sociologie en de psychologie aan bod.

Bekijk hieronder de curriculumtabellen, of ga direct naar de studiegids.

Eerste bachelorjaar

S1*: Het 1ste semester in het 1ste jaar wordt opgedeeld in 2 kwartielen.
SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Tweede bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Derde bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Je wordt individueel begeleid. De proffen kennen je ook persoonlijk. Dat maakt hier het verschil.
Marie Frioni (student)

Master

De masteropleiding duurt twee jaar en dient om je je kennis en vaardigheden op het vlak van ontwerpen, bouwkunde, cultuurwetenschappen, management/ondernemerschap en onderzoek verder uit te breiden. Dankzij verschillende keuzemogelijkheden kan je je specialiseren in de richting die jou het meeste interesseert.

Ontwerpstudio's in de master

Zowel in het eerste als tweede masterjaar kan je kiezen uit verschillende parallelle ontwerpstudio’s. De focus ligt telkens op maatschappelijk relevante thema’s en interessante uitdagingen, zoals duurzame stedelijke ontwikkeling, herbestemming van erfgoed of kwaliteitsvolle architectuur voor industrie en toerisme. Je leert ontwerpen tot alles klopt: van masterplan tot bouwtechnische details en van visie tot presentatie. In je laatste jaar sluit je je ontwerpopleiding af met een individueel afstudeerproject rond een onderwerp dat je zélf kiest.

Daarnaast kies je uit zeven onderzoeksseminaries één seminarie waarin je je, samen met de masterstudenten interieurarchitectuur, verdiept in specifieke onderzoeksthema's die aansluiten bij de onderzoeksgroepen van de faculteit. Je kan kiezen uit deze onderzoeksseminaries: Circulair Bouwen, Designing for More, Genius Loci, Lovemarks, Passage, Stadsmaken of Tactics. Mogelijke onderzoeksthema's zijn inclusief ontwerpen, duurzaam bouwen, sensorisch ontwerpen in retail, participatietrajecten bij (ruimtelijke) transformatie,... Het onderzoeksseminarie biedt je de nodige handvaten voor het onderzoek dat je in het kader van je masterscriptie voert.


In het tweede masterjaar maak je voor 9 studiepunten een keuze tussen twee opties: ‘ontwerper-onderzoeker’ (met focus op verbreding en verdieping in onderzoek) en ‘ontwerper-ondernemer’ (met focus op verantwoord ondernemen en innovatie). In beide opties ga je aan de slag met cases uit de praktijk én word je verder voorbereid op het werkveld tijdens een onderzoeks- of praktijkstage.

Daarnaast dompelen we alle studenten in hun afstudeerjaar onder in een Live Project: gedurende twee intensieve weken pak je samen met je medestudenten een écht ruimtelijk vraagstuk aan: van onderzoek, tot overleg met de lokale gemeenschap (inwoners, lokale overheid...) tot oplossing aan de hand van een reële ruimtelijke interventie, op ware grootte.

Bovendien kan je nog je internationale competenties versterken met een stage of studieverblijf in het buitenland, of door te kiezen voor een internationale ontwerpstudio, waar je - samen met internationale studenten - werkt rond buitenlandse projectlocaties.

Bekijk hieronder de opleidingstabellen.

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor wie

Voorkennis voor de bachelor

 • Wiskunde: minimum 4u per week is wenselijk.
 • Wetenschappen: een goede basis is aangewezen.

Wil je je voorkennis wiskunde en/of chemie bijspijkeren? Neem dan zeker een kijkje bij de septembercursussen! Zit je nog met andere vragen zoals: welke laptop heb ik nodig? Hoe vervoer ik maquettes? Kan ik studeren in het buitenland? Bekijk dan onze veelgestelde vragen!

Toelatingsvoorwaarden voor de master

Je kan rechtstreeks instromen:

 • academische bachelor architectuur.

Je kan instromen via een schakelprogramma:

 • professionele bachelor in de toegepaste architectuur.

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift.

Het schakelprogramma voor de master architectuur omvat 90 studiepunten. Het schakelprogramma is gespreid over twee jaar. Je volgt lessen uit het programma van het eerste, tweede en derde bachelorjaar - samen met de andere studenten. Dit betekent dat er soms overlappingen zijn in het uurrooster.

Bekijk de opleidingsonderdelen

Je kan instromen via een voorbereidingsprogramma:

 • academische bachelor in de interieurarchitectuur.

Het voorbereidingsprogramma omvat 62 studiepunten. Je volgt lessen uit het programma van het eerste, tweede en derde bachelorjaar - samen met de andere studenten.

Bekijk de opleidingsonderdelen

Je dient een aanvraag in bij de examencommissie.


Met al je vragen over deze programma's kan je terecht bij de studieloopbaanbegeleider: Eva Bollen (eva.bollen@uhasselt.be).

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Hoe ziet een lesweek eruit?

Naast hoorcolleges in grotere groep vol je werkzittingen en begeleidingsmomenten in kleine groep. In de ontwerpstudio werk je individueel of in groep aan ontwerpopdrachten onder begeleiding van een architect.

In de eerste jaren komt er best wat theorie aan te pas. Daarnaast volg je ook praktijklessen (bijvoorbeeld ontwerpen, schetsen, beelding...) en volg je werkzittingen om de theorie verder in te oefenen. Je spendeert je tijd dus niet volledig in klassieke hoorzittingen.

Start academiejaar

 • Als je wenst, kan je een septembercursus volgen voor je begint aan het academiejaar.
 • Het academiejaar start midden september 2024.
 • Hieraan gaat nog eerst een introductiedag vooraf. Op deze dag maak je kennis met UHasselt, de campus, je faculteit, de voorzieningen en je medestudenten.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek, gebouw E.
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto.
 • Op 20 minuten fietsen van centrum Hasselt.

Campus Diepenbeek

Gebouw E 03
Locatie
Agoralaan, Gebouw E, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Volg een bijkomende (beroeps)stage

Wil je als zelfstandig architect aan de slag, dan moet je na je studies een bijkomende (beroeps)stage volgen van twee jaar. Als je die goed doorlopen hebt, kun je een eigen praktijk starten of in een ontwerpbureau of studiebureau aan de slag gaan. Dan ben je actief in een team waar iedereen zijn eigen competenties kan benutten. Zo hebben in het verleden al vaker studenten die samen studeerden een eigen bureau opgestart. Je kan ook naar het buitenland trekken voor een gespecialiseerde beroepsstage van 6 maanden.

Ga aan de slag

Maar uiteraard kan je ook het werkveld in. Zo zullen architecten vaak samen werken met tal van professionelen (ingenieurs, veiligheids- en milieucoördinatoren, aannemers…). Het is de taak van de architect om een centrale rol te spelen in de coördinatie zodat elk project tot een goed einde komt. Maar ook overheden (steden en gemeenten, Vlaams Gewest,...) vragen steeds  meer specifieke expertise en overleg met diensten zoals ruimtelijke ordening, monumentenzorg, brandweer, dienst mobiliteit, stadsvernieuwing, ruimtelijke ordeningen,… De vraag naar architect-ambtenaar in stedelijke en regionale organisaties is voortdurend aanwezig.

Als je meer van de onderzoekssfeer wil proeven, kun je doctoraatsonderzoek of toegepast onderzoek doen.

Mogelijke werkplekken zijn:

Zelfstandig architect • Architect in een ontwerp- of studiebureau • Architect binnen bouwfirma’s of banken • Architect gespecialiseerd in vastgoed  • Architect-ambtenaar binnen woonbeleid, monumentenzorg, stedenbouw, stadsvernieuwing, vergunningenbeleid • Onderzoeker (phd) binnen de onderzoeksgroep ArcK • Architect-onderzoeker binnen kenniscentra (bv. Vlaamse bouwmeester, vai...), ngo’s… • Loopbaan in het onderwijs • ...

Meer weten wat onze alumni doen na hun studie? Dan kan je terecht bij onze alumniwerking.

De opleiding bereidt je maximaal voor op een carrière als architect: je leert niet enkel ontwerpen, maar je wordt ook getraind als onderzoeker én je ontwikkelt je vaardigheden als manager van het bouwproces.

Educatieve master ontwerpwetenschappen

Wil je anderen prikkelen vanuit jouw passie voor ontwerpwetenschappen? Wil je een boeiende, uitdagende loopbaan in het onderwijs of de educatieve sector? Dan is de educatieve masteropleiding in de ontwerpwetenschappen vast iets voor jou!

In deze academische masteropleiding verdiep en verbreed je jouw kennis over ontwerpwetenschappen én word je ondergedompeld in onderwijsrelevante thema’s. Bovendien kom je vanaf de eerste dag in contact met de praktijk! De educatieve masteropleiding stoomt je klaar voor een succesvolle job in het onderwijs.

Ontdek dan hier meer over de educatieve master ontwerpwetenschappen!

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus.
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt.
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies.
 • Kijk handboeken in.
 • Spreek met échte studenten en docenten.
 • Schrijf je in voor de opleiding.

Of volg eens een les!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

Diepenbeek Voorkant Gebouw D LR 12
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024
14:00
Campus Diepenbeek & campus Hasselt


28 okt

Openlesdag Architectuur - Interieurarchitectuur: Cultuurwetenschappen / Inleiding Kunstgeschiedenis: 28 oktober 2024

28 oktober 2024 08:30 - 10:30 Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek


Vragen?

Marieke Swerts

Functie
Stafmedewerker Onderwijs

FAQ

Hier kan je al terecht voor de algemene vragen. Voor specifieke vragen, neem je best contact op met Marieke Swerts.

Belangrijke info:

Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209