Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Interieurarchitectuur


Masteropleiding interieurarchitectuur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTEROPLEIDING INTERIEURARCHITECTUUR

In de masteropleiding ligt het zwaartepunt bij de masterproef. Je koppelt een ontwerpproject aan een scriptie. Voor de invulling van je masterproef kan je meewerken aan lopende onderzoeksprojecten, maar ook je eigen traject als ontwerper verder ontwikkelen door zelf een project voor te stellen en uit te werken. Je kunt ook één semester in het buitenland gaan studeren. In de ontwerpstudio kies je voor een van de vier domeinen: Wonen, Herbestemming, Scenografie of Retail design.

Studio Wonen 

In de masterstudio Wonen wordt wonen in de ruime zin bestudeerd: er worden ontwerpoefeningen gegeven waarbij alle mogelijke woonvormen aan bod kunnen komen, maar ook nieuwe woonconcepten ontwikkeld en omgezet worden naar concrete ontwerpen (bv. het inrichten van een leefruimte voor mensen met functiebeperkingen, mogelijke interieurtoepassingen ontwikkelen voor nieuwe ecologische materialen...). Ook technische aspecten en de rol van o.a. verlichting, meubilair... worden hierbij onderzocht en uitgewerkt.

Studio Herbestemming

Op dit moment worden steeds meer middelen besteed aan het in stand houden of herbestemmen van ons bestaand gebouwd patrimonium, dan aan nieuwbouw. Deze trend zal in de toekomst nog toenemen. Herbestemming is een steeds belangrijker domein voor de interieurarchitect. Zo kun je bijvoorbeeld een masterproject maken rond de herbestemming van een kerk, een oude fabriek, een vakwerkboerderij of een watermolen. Belangrijk daarbij is de beleving van de binnenruimte, met bijzondere aandacht voor het ‘geheugen’ van het gebouw.

Studio Scenografie

Het domein Scenografie richt zich o.a. op het tentoonstellen van museumcollecties, het ontwerpen van decors in de podiumkunsten, het ontwikkelen van beursstands van organisaties of bedrijven en het vormgeven van bepaalde ‘events’ zoals stadsfestivals. Maar scenografie kan ook een ruimere invulling krijgen, namelijk elk ontwerp dat een bijzondere zintuiglijke belevingswaarde en betekenis kan geven aan een bepaalde plek (denk aan stedelijke ruimtes als onverwacht decor voor locatietheater, de ontwikkeling van nieuwe scenografische vormgeving voor toekomstige begraafplaatsen...). Technieken uit film, fotografie of actuele kunst dienen hierbij vaak als inspiratie.

Studio Retail design

De inrichting van commerciële ruimtes is een belangrijk werkterrein voor interieurarchitecten. Vaak willen winkels een bepaald beeld of ‘imago’ communiceren naar hun klanten. Het komt er dus niet enkel op aan om een functioneel interieur te maken waarbij aspecten als circulatie en verlichting optimaal worden toegepast, maar evenzeer om een doordachte atmosfeer tot stand te brengen. Als interieurarchitect kun je hier rekening houden met de zintuiglijke indrukken van de bezoeker, om op die manier een verhaal te vertellen via het interieur.


Internationale masteropleiding interieurarchitectuur

Na de bacheloropleiding kan je een keuze maken tussen een Nederlandstalige of een Engelstalige masteropleiding interieurarchitectuur. De Engelstalige masteropleiding legt daarbij de focus op de maatschappelijke uitdaging van de herbestemming van historisch (cultureel en industrieel) erfgoed (o.a. mijngebouwen, industriële sites, oude postkantoren, kerken en kloosters). In deze unieke en internationale masteropleiding word je ondergedompeld in het domein van ‘Adaptive Reuse’ en werk je samen met internationale medestudenten (met een vooropleiding in (interieur)architectuur), afkomstig uit landen binnen en buiten Europa.

Meer info vind je hier.