Logo UHasselt

menu

Interieurarchitectuur


Interieurarchitectuur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTEROPLEIDING INTERIEURARCHITECTUUR

Nederlandstalige masteropleiding

In de masteropleiding ligt het zwaartepunt bij de masterproef. Je koppelt een ontwerpproject aan een scriptie. Voor de invulling van je masterproef kun je meewerken aan lopende onderzoeksprojecten, maar ook je eigen traject als ontwerper verder ontwikkelen door zelf een project voor te stellen en uit te werken. Je kan ook één semester in het buitenland gaan studeren. Voor het overige bestaat de masteropleiding uit een ontwerpstudio in combinatie met een ontwerpseminarie, een specifiek onderzoeksseminarie, een intensieve workshop, een uitgebreide projectstage in binnen- of buitenland en een vrij in te vullen keuzemodule die eventueel ook gebruikt kan worden om de stage verder uit te diepen. In de ontwerpstudio kies je voor een van de vier domeinen: wonen (meubel), herbestemming, scenografie of retail design.

Studio Wonen (meubel)

Talrijke meubelketens bieden kant-en-klare interieurelementen, maar soms kan of moet een meubel of leefruimte letterlijk en figuurlijk op maat van een specifieke gebruiker of situatie worden ontworpen. Omdat hier de vormgeving heel dicht bij de gebruiker staat, is een functionele en contextuele analyse cruciaal. Daarnaast is ook een experimentele houding erg belangrijk in je onderzoek naar vernieuwende concepten of een origineel materiaalgebruik. Zo kun je bijvoorbeeld een stoel ontwerpen die een actuele herinterpretatie is van een bepaalde ontwerpfilosofie, een leefruimte inrichten voor mensen met functiebeperkingen, modulair klasmeubilair uitwerken voor kinderen met autisme of mogelijke interieurtoepassingen ontwikkelen voor nieuwe ecologische materialen.

Studio Herbestemming

Op dit moment worden steeds meer middelen besteed aan het in stand houden of herbestemmen van ons bestaand gebouwd patrimonium, dan aan nieuwbouw. Deze trend zal in de toekomst nog toenemen. Herbestemming is een steeds belangrijker domein voor de interieurarchitect. Zo kun je bijvoorbeeld een masterproject maken rond de herbestemming van een kerk, een oude fabriek, een vakwerkboerderij of een watermolen. Belangrijk daarbij is de beleving van de binnenruimte, met bijzondere aandacht voor het ‘geheugen’ van het gebouw.

Studio Scenografie

Binnen het domein scenografie richten we ons op het tentoonstellen van museumcollecties, het ontwerpen van decors in de podiumkunsten, het ontwikkelen van beursstands van organisaties of bedrijven en het vormgeven van bepaalde ‘events’ zoals stadsfestivals. Maar scenografie kan ook een ruimere invulling krijgen. Dan gaat het om elk ontwerp dat een bijzondere zintuiglijke belevingswaarde en betekenis kan geven aan een bepaalde plek. In dit domein kun je bijvoorbeeld onderzoeken hoe je lokale musea een nieuw elan kunt geven; via welke ingrepen je stedelijke ruimtes als onverwacht decor kunt gebruiken voor locatietheater; hoe je een nieuwe scenografische vormgeving kunt ontwikkelen voor toekomstige begraafplaatsen; maar ook hoe je technieken uit film, fotografie of actuele kunst kunt vertalen naar een sterke ruimtelijke vormgeving.

Studio Retail design

De inrichting van commerciële ruimtes is een belangrijk werkterrein voor interieurarchitecten. Vaak willen winkels een bepaald beeld of ‘imago’ communiceren naar hun klanten toe. Het komt er dus niet enkel op aan om een functioneel interieur te maken waarbij aspecten als circulatie en verlichting optimaal worden toegepast, maar evenzeer om een doordachte atmosfeer tot stand te brengen. Als interieurarchitect kun je hier rekening houden met de zintuiglijke indrukken van de bezoeker, om op die manier een verhaal te vertellen via het interieur.

 

Engelstalige masteropleiding

Naast het Nederlandstalige traject, heb je ook de mogelijkheid je master in het Engels te volgen. De Engelstalige masteropleiding (‘Adaptive Reuse, Exploring Spatial Potentials and Poetics of the Existing’) focust op de herbestemming van historisch erfgoed.

Geen enkel continent heeft een rijker cultureel en industrieel erfgoed dan Europa, denk bijvoorbeeld aan onze oude mijngebouwen. Dat historische gebouwenpatrimonium stelt ons voor uitdagingen. Houden we vast aan elk accent uit ons verleden of zoeken we naar een nieuwe bestemming? Hoe zorgen we ervoor dat onze pogingen om te conserveren de nieuwe gebruikswaarde niet overschaduwen? En hoe kunnen interieurarchitecten poëzie creëren binnen de bestaande structuren? Deze maatschappelijke uitdagingen vormen het uitgangspunt van de Engelstalige masteropleiding.

Ook in de Engelstalige masteropleiding ligt het zwaartepunt bij het masterproject. Bovendien doe je in deze opleiding een uitgebreide internationale ervaring op. Je werkt immers samen met een internationale groep medestudenten en je krijgt les en wordt begeleid in je ontwerpproces door internationaal gerenommeerde (gast)docenten.

Meer info over de Engelstalige masteropleiding vind je op http://www.uhasselt.be/master-of-interior-architecture-adaptive-reuse.