Bachelor en master in de interieurarchitectuur

Waarom interieurarchitectuur studeren aan UHasselt?

Bachelor & master • 180 + 60 studiepunten • Nederlandstalig


 • Je leert ontwerpen voor iedereen, zonder daarbij te vergeten wat jíj wil.
 • Je onderzoekt, ontwerpt én je onderneemt.
 • Je leert ontwerpen met de hand, het hoofd en het hart.
 • Wij geloven in een individuele begeleiding en samenwerkingen in kleine groepen.
 • De studio's Ontwerpen, Beelding, Bouwkunde en Mens & Cultuur vormen de kapstok van de opleiding.
 • Keuzemogelijkheden in de master geven je de kans je te specialiseren.
 • Je krijgt de kans om internationale ervaring op te doen.

Download de brochure
18 06 06 Jury ARK Bachelors 03

Hoe ziet de opleiding eruit?

Bouwen aan het interieur van de toekomst

Als interieurarchitect maak je gebruik van licht, vorm, kleur en oppervlaktematerialen om ruimtes te creëren waarin mensen optimaal functioneren. Hierbij neem je esthetische en bouwtechnische aspecten in acht en hou je rekening met de verwachtingen van de opdrachtgever.

Duurzaamheid, diversiteit en context staan centraal. Bovendien ben je nieuwsgierig naar nieuwe maatschappelijke trends, nieuwe materialen en technologieën, innovatieve programma’s voor bestaande gebouwen…

Door de toenemende complexiteit van interieurarchitectuur is een onderzoekende houding onontbeerlijk. Je kan deelnemen aan lopende onderzoeken of je eigen onderzoek starten op basis van wat jou interesseert. Zowel klassiek als artistiek en ontwerpgericht onderzoek komt aan bod in de opleiding.

Je eigen interesses volgen

Tijdens de bacheloropleiding komen vier domeinen van interieurarchitectuur aan bod. In de masteropleiding kies je voor één van deze domeinen om je masterproef te maken en je zo verder te profileren als ontwerper.

Het domein ‘Meubel/Wonen’ sluit aan bij de klassieke opdrachten van veel interieurarchitecten, gericht op de dagelijkse leefomgeving. Met het domein ‘Retail design’ spelen we in op de stijgende vraag naar de inrichting van winkels, kantoren, cafés en restaurants. Het domein ‘Scenografie’ is in volle ontwikkeling. Bij tentoonstellingen, in theaters en publieke ruimtes, op beurzen en events wordt vormgeving steeds belangrijker. Het laatste domein ‘Herbestemming’ gaat over de maatschappelijke ontwikkeling van ons bestaand patrimonium: van de aanpassing van woningen aan nieuwe eisen en wensen tot het geven van een nieuwe functie aan grote panden met een belangrijke historische waarde en uitstraling

Leer uit echte cases

Tijdens de opleiding kom je voortdurend in contact met het werkveld, ook internationaal. Veel docenten hebben bijvoorbeeld een eigen praktijk. Voor de ontwerpoefeningen in de studio wordt vaak vertrokken van realistische scenario’s en reële sites. Daarnaast organiseren we werf- en bedrijfsbezoeken, gastlezingen en studiereizen. In de ontwerpstudio’s kun je rekenen op individuele begeleiding. Je werkt in kleine groepen zodat je leert samenwerken met anderen, maar je ook je eigen talenten maximaal kan ontplooien.

In het masterjaar volg je een uitgebreide projectstage in binnen- of buitenland. Wie wil, kan ook één semester in het buitenland gaan studeren.

Bachelor

 • De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (3 jaar).
 • Kwartielexamens halverwege het eerste semester in eerste bachelor.
 • Examens na het eerste en na het tweede semester.
 • Regelmatig tussentijdse jury's in de Studio Ontwerpen en permanente evaluatie in de studio Beelding.

De bacheloropleiding is georganiseerd in vier studio's:

Studio Ontwerpen

De ontwerpstudio vormt het zwaartepunt van de opleiding. Je wordt er individueel of in kleine groepen begeleid. Eerst leer je de belangrijkste
ontwerpvaardigheden kennen: de relatie tussen mens en ruimte (afmetingen, betekenisgeving, handelingen…) en de relatie tussen materialen en kleuren waarmee de ruimte en objecten worden gevormd (kleur, vorm, textuur, licht, verhoudingen enzovoort). Vervolgens leer je een woonprogramma opstellen met oog voor verschillende woonactiviteiten en de subjectieve ruimtebeleving door de gebruiker. In het derde bachelorjaar volg je 4 afzonderlijke ontwerpstudio's waarin je werkt rond een specifieke ontwerpopdracht binnen het domein van Scenografie, Meubel/Wonen, Retail design en Herbestemming.

Studio Mens en Cultuur

Je verwerft een historisch overzicht van de (interieur)architectuur en kunst en je leert hoe historische elementen nog steeds een rol spelen in de actuele ontwerppraktijk. Voorts maak je kennis met de basisbegrippen van de mens- en cultuurwetenschappen (filosofie, psychologie, sociologie, semiotiek…) en raak je vertrouwd met een aantal
onderzoeksvaardigheden, zowel uit klassiek wetenschappelijk onderzoek als uit ontwerpend onderzoek.

Studio Bouwkunde

In deze studio verwerk je de nodige kennis over de bouwtechnische aspecten van het ontwerpen: welke materialen je kan gebruiken en de basisprincipes van interieurconstructie. Je verwerft ook inzicht in  verschillende aspecten die met het comfort van de gebruiker te maken hebben (vb. verwarmings- en ventilatiesystemen, licht en akoestiek).

Studio Beelding

Hier leer en oefen je de belangrijkste vaardigheden die je nodig hebt  voor de verbeelding van ontwerpen. Je krijgt ook de basistechnieken uit de vrije en toegepaste kunsten onder de knie. Je leert schetsen, waarnemen en je werk grafisch presenteren. Je ontwikkelt je conceptueel denken met oog voor beeldende expressie en experiment. En je raakt vertrouwd met digitale ontwerptools.

Bekijk hieronder de curriculumtabellen, of ga direct naar de studiegids.

Eerste bachelorjaar

SP: Studiepunten
S1*: Het 1ste semester in het 1ste jaar wordt opgedeeld in 2 semesters
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Tweede bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Derde bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

In het derde jaar mocht ik een meubel maken. Dat zag er precies uit zoals ik wou! Toen was ik uiteraard apetrots!
Katrien Spaas (student)

Master

In de masteropleiding ligt het zwaartepunt bij de masterproef, waarbij je een ontwerpproject aan een scriptie (onderzoek) koppelt. Je kan ook één semester in het buitenland gaan studeren. In de ontwerpstudio kies je voor één van de vier domeinen: Wonen/Meubel, Herbestemming, Retail design of Scenografie.

Wonen/Meubel

In deze masterstudio bestudeer je alle aspecten van wonen: tijdens de ontwerpoefeningen komen verschillende woonvormen aan bod en worden ook nieuwe woonconcepten ontwikkeld en uitgewerkt in concrete ontwerpen. Ook technische aspecten en de rol van o.a. verlichting, meubilair… worden hierbij onderzocht. De studio geeft bijzondere aandacht aan de specifieke behoeften van verschillende doelgroepen zoals ouderen, mensen met een beperking, en kinderen.

Herbestemming

De herbestemming van bestaande gebouwen wordt steeds belangrijker in de samenleving, ook op het vlak van interieurarchitectuur. Je kan je masterproject maken rond de herbestemming van bijvoorbeeld een kerk, een oude fabriek, een vakwerkboerderij of een watermolen. Tijdens de ontwerpstudio wordt veel aandacht geschonken aan de beleving van de binnenruimte en het ‘geheugen’ van het gebouw.

Retail design

Via de inrichting van commerciële ruimtes wordt een bepaald imago van de winkel naar de klanten gecommuniceerd. Als interieurarchitect is het dan ook belangrijk om niet alleen functioneel te ontwerpen met aandacht voor aspecten als circulatie en verlichting, maar ook goed na te denken over sfeer en uitstraling. Je leert rekening houden met de zintuiglijke indrukken van de bezoeker.

Scenografie

Dit domein focust o.a. op het tentoonstellen van museumcollecties, het ontwerpen van decors in de podiumkunsten, het ontwikkelen van beursstands van organisaties of bedrijven en het vormgeven van bepaalde events, zoals stadsfestivals. In ruimere zin gaat scenografie over elk ontwerp dat een bijzondere belevingswaarde en betekenis geeft aan een locatie (bijvoorbeeld stedelijke ruimtes als decor voor theater, de ontwikkeling van een nieuwe scenografische vormgeving voor toekomstige begraafplaatsen…). Technieken uit film, fotografie of actuele kunst dienen hierbij vaak als inspiratie.

Daarnaast volg je een onderzoeksseminarie dat je ondersteuning en inspiratie biedt voor het onderzoek in je scriptie. Je kiest hiervoor uit één van de zeven onderzoeksseminaries: Circulair Bouwen, Designing for More, Genius Loci, Lovemarks, Passage, Stadsmaken of Tactics. Mogelijke thema's zijn inclusief ontwerpen, duurzaam bouwen, sensorisch ontwerpen in retail, het gebruik van maquettes, tekeningen of andere vormen van artistieke expressies als onderzoekstechnieken.

Bekijk hieronder de opleidingstabellen, of ga rechtstreeks naar de studiegids voor alle informatie.

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Internationale masteropleiding Interior Architecture

Je kan er ook voor kiezen om de Engelstalige masteropleiding interieurarchitectuur te volgen. De Engelstalige masteropleiding legt de focus op de maatschappelijke uitdaging van de herbestemming van historisch (cultureel en industrieel) erfgoed (o.a. mijngebouwen, industriële sites, oude postkantoren, kerken en kloosters). In deze unieke masteropleiding krijg je les van internationale (gast)docenten en werk je samen met internationale medestudenten.

Meer info over de Engelstalige opleiding

Voor wie

Voorkennis voor de bachelor

 • Een goede basis wetenschappen strekt tot de aanbeveling.

Wie geen of weinig wetenschappen in het laatste jaar SO had, kan voor de start van het academiejaar een septembercursus volgen. Zit je nog met andere vragen zoals: welke laptop heb ik nodig? Hoe vervoer ik maquettes? Kan ik studeren in het buitenland? Bekijk dan onze veelgestelde vragen!

Toelatingsvoorwaarden voor de master

Je kan rechtstreeks instromen:

 • academische bachelor interieurarchitectuur.

Je kan instromen via een schakelprogramma:

 • professionele bachelor interieurvormgeving.

Het schakelprogramma voor de master interieurarchitectuur omvat 48 studiepunten, die je allemaal in 1 jaar kan opnemen. Je volgt lessen uit het programma van het eerste, tweede en derde bachelorjaar - samen met de andere studenten.

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift.

Bekijk de opleidingsonderdelen

Je kan instromen via een voorbereidingsprogramma:

 • academische bachelor in de architectuur.

Het voorbereidingsprogramma omvat 39 studiepunten. Je kiest uit twee ontwerpstudio's (9 studiepunten elk) en de opleidingsonderdelen 'constructie en materiaalleer' die gelinkt zijn aan de ontwerpstudio's (3 studiepunten elk). Je volgt lessen uit het programma van het tweede en derde bachelorjaar - samen met de andere studenten.

Bekijk de opleidingsonderdelen

Je dient een aanvraag in bij de examencommissie:


Met al je vragen over deze programma's kan je terecht bij de studieloopbaanbegeleider: Eva Bollen (eva.bollen@uhasselt.be).

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Hoe ziet een lesweek eruit?

Naast hoorcolleges in grotere groep volg je practica in kleine groep. In de ontwerpstudio werk je individueel of in groep aan ontwerpopdrachten onder begeleiding van een interieurarchitect.


In de eerste jaren komt er best wat theorie aan te pas. Daarnaast volg je ook praktijklessen (bijvoorbeeld ontwerpen, schetsen, beelding...) en volg je werkzittingen om de theorie verder in te oefenen. Je spendeert je tijd dus niet volledig in klassieke hoorcolleges.

Start academiejaar

 • Als je wenst, kan je een septembercursus volgen voor je begint aan het academiejaar.
 • Het academiejaar start midden september 2024.
 • Hieraan gaat nog eerst een introductiedag vooraf. Op deze dag maak je kennis met UHasselt, de campus, je faculteit, de voorzieningen en je medestudenten.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek, gebouw E.
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto.
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt.

Campus Diepenbeek

Gebouw E 03
Locatie
Agoralaan, gebouw E, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Vele beroepsmogelijkheden liggen aan je voeten

Het brede veld van interieurarchitectuur biedt vele beroepsmogelijkheden en in de loop van je studies ontdek je waar je sterktes en interesses liggen. Zeker na je masteropleiding, want daar verdiep je je sowieso in een specifiek domein. Zo kun je eventueel nog verder kiezen voor een extra opleiding architectuur, product design of zelfs grafische vormgeving.  Maar je kan ook het werkveld in. Dat kan als zelfstandige of in opdracht van een grotere projectontwikkelaar, bouwfirma of bij de overheid. Of misschien droom je op dat moment van een carrière als onderzoeker... Het kan!

Mogelijke werkplekken zijn:

Zelfstandig interieurarchitect • Interieurarchitect in een multidisciplinair ontwerp- studiebureau • Interieurarchitect binnen bouwfirma's • Interieurarchitect gespecialiseerd in handel en verkoop (bvb winkelruimtes) • Interieurarchitect binnen overheidsdiensten (wonen, ruimtelijke ordening, erfgoed,...) • Scenograaf of curator in een museum • Zelfstandig meubelontwerper • Loopbaan in het onderwijs • Onderzoeker • ...

Meer weten wat onze alumni doen na hun studie? Dan kan je terecht bij onze alumniwerking.

De masteropleiding biedt tal van mogelijkheden om je kennis en vaardigheden te vergroten en je voor te bereiden op het werkveld: een projectstage in het werkveld, workshops, je eigen masterproject, een buitenlandse ervaring...

Educatieve master

Wil je anderen prikkelen vanuit jouw passie voor ontwerpwetenschappen? Wil je een boeiende, uitdagende loopbaan in het onderwijs of de educatieve sector? Dan is de educatieve masteropleiding in de ontwerpwetenschappen vast iets voor jou!

In deze academische masteropleiding verdiep en verbreed je jouw kennis over ontwerpwetenschappen én word je ondergedompeld in onderwijsrelevante thema’s. Bovendien kom je vanaf de eerste dag in contact met de praktijk! De educatieve masteropleiding stoomt je klaar voor een succesvolle job in het onderwijs.

Ontdek dan hier meer over de educatieve master ontwerpwetenschappen!

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus.
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt.
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies.
 • Kijk handboeken in.
 • Spreek met échte studenten en docenten.
 • Schrijf je in voor de opleiding.
04 jul

Infodag, 4 juli

04 juli 2024 14u - 17u30 Campus Diepenbeek én campus Hasselt
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024 14u tot 17u30 Campus Diepenbeek & campus Hasselt

Of volg eens een les!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

Diepenbeek Voorkant Gebouw D LR 30
27 apr

Infodag - 27 april 2024

27 april 2024
10:00
Campus Diepenbeek en campus Hasselt


Vragen?

Marieke Swerts

Functie
Stafmedewerker Onderwijs

FAQ

Hier kan je al terecht voor de algemene vragen. Voor specifieke vragen, neem je best contact op met Marieke Swerts.

Belangrijke info:

Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209