Bachelor en master in de interieurarchitectuur

Waarom interieurarchitectuur studeren aan UHasselt?

Bachelor & master • 180 + 60 studiepunten • Nederlandstalig


  • Je leert ontwerpen voor iedereen, zonder daarbij te vergeten wat jíj wil.
  • Je onderzoekt, ontwerpt én je onderneemt.
  • Je leert ontwerpen met de hand, het hoofd en het hart.
  • Wij geloven in een individuele begeleiding en samenwerkingen in kleine groepen.
  • De studio's Ontwerpen, Beelding, bouwkunde en Mens & Cultuur vormen de kapstok van de opleiding.
  • Keuzemogelijkheden in de master geven je de kans je te specialiseren.
  • Je krijgt de kans om internationale ervaring op te doen.
Download de brochure
18 06 06 Jury ARK Bachelors 03

Hoe ziet de opleiding eruit?

Bouwen aan het interieur van de toekomst

Als interieurarchitect maak je gebruik van licht, vorm, kleur en oppervlaktematerialen om ruimtes te creëren waarin mensen optimaal functioneren. Hierbij neem je esthetische en bouwtechnische aspecten in acht en hou je rekening met de verwachtingen van de opdrachtgever.

Duurzaamheid, diversiteit en context staan centraal. Bovendien ben je nieuwsgierig naar nieuwe maatschappelijke trends, nieuwe materialen en technologieën, innovatieve programma’s voor bestaande gebouwen…

Door de toenemende complexiteit van interieurarchitectuur is een onderzoekende houding onontbeerlijk. Je kan deelnemen aan lopende onderzoeken of je eigen onderzoek starten op basis van wat jou interesseert. Zowel klassiek als artistiek en ontwerpgericht onderzoek komt aan bod in de opleiding.

Je eigen interesses volgen

Tijdens de bacheloropleiding komen vier domeinen van interieurarchitectuur aan bod. In de masteropleiding kies je voor één van deze domeinen om je masterproef te maken en je zo verder te profileren als ontwerper.

Het domein ‘Meubel/Wonen’ sluit aan bij de klassieke opdrachten van veel interieurarchitecten. Dit is gericht op de dagelijkse leefomgeving. Met het domein ‘Retail design’ spelen we in op de stijgende vraag naar de inrichting van winkels, kantoren, cafés en restaurants. Het domein ‘Scenografie’ is in volle ontwikkeling. Bij tentoonstellingen, in theaters en publieke ruimtes, op beurzen en events wordt vormgeving steeds belangrijker. Het laatste domein ‘Herbestemming’ gaat over de maatschappelijke ontwikkeling van ons bestaand patrimonium: van de aanpassing van woningen aan nieuwe eisen en wensen tot het geven van een nieuwe functie aan grote panden met een belangrijke historische waarde en uitstraling

Leren uit echte cases

Tijdens de opleiding kom je voortdurend in contact met het werkveld, ook internationaal. Veel docenten hebben bijvoorbeeld een eigen praktijk. Voor de ontwerpoefeningen in de studio wordt vaak vertrokken van realistische scenario’s en reële sites. Daarnaast organiseren we werf- en bedrijfsbezoeken, gastlezingen en studiereizen. In de ontwerpstudio’s kun je rekenen op individuele begeleiding. Je werkt in kleine groepen zodat je leert samenwerken met anderen, maar je ook je eigen talenten maximaal kan ontplooien.

In het masterjaar volg je een uitgebreide projectstage in binnen- of buitenland. Wie wil, kan ook één semester in het buitenland gaan studeren.

Bachelor

 • De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (3 jaar).
 • Kwartielexamens halverwege het eerste semester in eerste bachelor.
 • Examens na het eerste en na het tweede semester.
 • Regelmatig tussentijdse jury's in de Studio Ontwerpen en permanente evaluatie in de studio Beelding.

De bacheloropleiding is georganiseerd in vier studio's:

Studio Ontwerpen

De ontwerpstudio is het hart van de opleiding architectuur. Hier leer je echt ontwerpen. De focus is vooral gericht op het wonen in al zijn facetten. In het eerste jaar krijg je basisbegrippen aangereikt, ontwikkel je ruimtelijk inzicht en een persoonlijke visie op architectuur. In het tweede jaar ontwerp je reeds verschillende woonprogramma’s. Op het einde van het derde jaar ben je in staat om een volledige woonwijk te ontwerpen, inclusief de openbare ruimte en verwante bouwprogramma’s. De ontwerpstudio organiseert ook elk jaar een studiereis zodat je goede architectuur echt kan beleven.

Studio Bouwkunde

De studio Bouwkunde is gericht op de kennis om een ontwerp technisch te kunnen realiseren. Dat begint met een basis wiskunde en fysica als voorbereiding op draagstructuur en bouwfysica. Ook materiaalleer en de constructie van gebouwen worden vanaf het begin uitvoerig behandeld. Hierbij wordt aandacht geschonken aan hedendaagse uitdagingen zoals energiezuinig bouwen en het gebruik van duurzame materialen en technieken.

Studio Beelding

In de studio Beelding ontdek je de belangrijkste vaardigheden voor de verbeelding van ontwerpen. Het handmatig schetsen wordt intensief getraind en je ontwikkelt inzicht in en gevoeligheid voor vorm, kleur en kunst. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan CAAD (Computer Aided Architectural Design).

Studio Mens en Cultuur

De studio Mens en Cultuur ondersteunt de opleiding architectuur vanuit de kunst-, cultuur- en menswetenschappen. De nadruk ligt op cultuurwetenschappen in relatie tot de domeinen van de cultuurfilosofie, de kunst en de architectuur. Daarnaast komen ook relevante aspecten uit de sociologie en de psychologie aan bod.

Bekijk hieronder de curriculumtabellen, of ga direct naar de studiegids.

Eerste bachelorjaar

SP = Studiepunten

Semester 1 in het eerste jaar is opgedeeld in 2 kwartielen.

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het nieuwe academiejaar.

Tweede bachelorjaar

SP = Studiepunten

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het nieuwe academiejaar.

Derde bachelorjaar

SP = Studiepunten

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het nieuwe academiejaar.

Je wordt individueel begeleid. De proffen kennen je ook persoonlijk. Ik denk dat dat hier het verschil maakt.
Marie Frioni (student)

International Master of Interior Architecture

Na de bacheloropleiding kan je een keuze maken tussen een Nederlandstalige of een Engelstalige masteropleiding interieurarchitectuur. De Engelstalige masteropleiding legt daarbij de focus op de maatschappelijke uitdaging van de herbestemming van historisch (cultureel en industrieel) erfgoed (o.a. mijngebouwen, industriële sites, oude postkantoren, kerken en kloosters). In deze unieke masteropleiding krijg je les van internationale (gast)docenten en werk je samen met internationale medestudenten. Lees hier meer over onze International Master Interior Design: Adaptive Reuse.

Master

In de masteropleiding ligt het zwaartepunt bij de masterproef, waarbij je een ontwerpproject aan een scriptie (onderzoek) koppelt. Voor de invulling kan je meewerken aan lopende onderzoeksprojecten, of je kan je eigen traject als ontwerper verder ontwikkelen door zelf een project voor te stellen en uit te werken. Je kan ook één semester in het buitenland gaan studeren. In de ontwerpstudio kies je voor een van de vier domeinen: Wonen, Herbestemming, Retail design of Scenografie.

Wonen

In deze masterstudio bestudeer je alle aspecten van wonen: tijdens de ontwerpoefeningen komen verschillende woonvormen aan bod en worden ook nieuwe woonconcepten ontwikkeld en uitgewerkt in concrete ontwerpen. Ook technische aspecten en de rol van o.a. verlichting, meubilair… worden hierbij onderzocht. De studio geeft bijzondere aandacht aan de specifieke behoeften van verschillende doelgroepen zoals ouderen, mensen met een beperking, en kinderen.

Herbestemming

De herbestemming van bestaande gebouwen wordt steeds belangrijker in de samenleving, ook op het vlak van interieurarchitectuur. Je kan je masterproject maken rond de herbestemming van bijvoorbeeld een kerk, een oude fabriek, een vakwerkboerderij of een watermolen. Tijdens de ontwerpstudio wordt veel aandacht geschonken aan de beleving van de binnenruimte en het ‘geheugen’ van het gebouw.

Retail design

Via de inrichting van commerciële ruimtes wordt een bepaald imago van de winkel naar de klanten gecommuniceerd. Als interieurarchitect is het dan ook belangrijk om niet alleen functioneel te ontwerpen met aandacht voor aspecten als circulatie en verlichting, maar ook goed na te denken over sfeer en uitstraling. Je leert rekening houden met de zintuiglijke indrukken van de bezoeker.

Scenografie

Dit domein focust o.a. op het tentoonstellen van museumcollecties, het ontwerpen van decors in de podiumkunsten, het ontwikkelen van beursstands van organisaties of bedrijven en het vormgeven van bepaalde events, zoals stadsfestivals. In ruimere zin gaat scenografie over elk ontwerp dat een bijzondere belevingswaarde en betekenis geeft aan een locatie (bijvoorbeeld stedelijke ruimtes als decor voor theater, de
ontwikkeling van een nieuwe scenografische vormgeving voor toekomstige begraafplaatsen…). Technieken uit film, fotografie of actuele kunst dienen hierbij vaak als inspiratie.

Daarnaast volg je een onderzoeksseminarie waarin je je, samen met masterstudenten architectuur, verdiept in specifieke onderzoeksthema's die aansluiten bij de onderzoeksgroepen van de faculteit. Dit seminarie biedt je ondersteuning en inspiratie voor het onderzoek in je scriptie. Je kiest hiervoor uit één van de zeven onderzoeksseminaries: Circulair Bouwen, Designing for More, Genius Loci, Lovemarks, Passage, Stadsmaken of Tactics.

Bekijk hieronder de opleidingstabellen, of ga rechtstreeks naar de studiegids voor alle informatie.

SP = Studiepunten

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het nieuwe academiejaar.

Voor wie

Voorkennis voor de bachelor

 • Wiskunde: minimum 4u per week is wenselijk.
 • Wetenschappen: een goede basis is aangewezen.

Wil je je voorkennis wiskunde en/of chemie bijspijkeren? Neem dan zeker een kijkje bij de septembercursussen!

Toelatingsvoorwaarden voor de master

Je kan rechtstreeks instromen:

 • academische bachelor interieurarchitectuur.

Je kan instromen via een schakelprogramma:

 • professionele bachelor interieurvormgeving.

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift.

Het schakelprogramma voor de master interieurarchitectuur omvat 48 studiepunten. Het schakelprogramma is gespreid over twee jaar. Je volgt lessen uit het programma van het eerste, tweede en derde bachelorjaar - samen met de andere studenten.


Je kan instromen via een voorbereidingsprogramma:

 • academische bachelor in de architectuur.

Het voorbereidingsprogramma omvat 39 studiepunten. Je kiest uit twee ontwerpstudio's (9 studiepunten elk) en de opleidingsonderdelen 'constructie en materiaalleer' die gelinkt zijn aan de ontwerpstudio's (3 studiepunten elk). Je volgt lessen uit het programma van het tweede en derde bachelorjaar - samen met de andere studenten.


Je dient een aanvraag in bij de examencommissie:


Met al je vragen over deze programma's kan je terecht bij de studieloopbaanbegeleider: Eva Bollen (eva.bollen@uhasselt.be).

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Hoe ziet een lesweek eruit?

Naast hoorcolleges in grotere groep volg je practica in kleine groep. In de ontwerpstudio werk je individueel of in groep aan ontwerpopdrachten onder begeleiding van een interieurarchitect.


In de eerste jaren komt er best wat theorie aan te pas. Daarnaast volg je ook praktijklessen (bijvoorbeeld ontwerpen, schetsen, beelding...) en volg je werkzittingen om de theorie verder in te oefenen. Je spendeert je tijd dus niet volledig in klassieke hoorcolleges.

Start academiejaar

 • Het academiejaar start op 20 september 2021.
 • De introductiedag gaat door op 17 september 2021, van 9 tot 16 uur, in Diepenbeek.
 • Je eerst les volg je op 20 september 2021.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek, gebouw E.
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto.
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt.

Campus Diepenbeek

Gebouw E 03
Locatie
Agoralaan, gebouw E, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Vele beroepsmogelijkheden liggen aan je voeten

Het brede veld van interieurarchitectuur biedt vele beroepsmogelijkheden en in de loop van je studies ontdek je waar je sterktes en interesses liggen. Zeker na je masteropleiding, want daar verdiep je je sowieso in een specifiek domein. Zo kun je eventueel nog verder kiezen voor een extra opleiding architectuur, product design of zelfs grafische vormgeving.  Maar je kan ook het werkveld in. Dat kan als zelfstandige of in opdracht van een grotere projectontwikkelaar, bouwfirma of bij de overheid. Of misschien droom je op dat moment van een carrière als onderzoeker... Het kan!

Mogelijke werkplekken zijn:

Zelfstanding interieurarchitect • Interieurarchitect in een multidisciplinair ontwerp- studiebureau • Interieurarchitect binnen bouwfirma's • Interieurarchitect gespecialiseerd in handel en verkoop (bvb winkelruimtes) • Interieurarchitect binnen overheidsdiensten (wonen, ruimtelijke ordening, erfgoed,...) • Scenograaf of curator in een museum • Zelfstandig meubelontwerper • Loopbaan in het onderwijs • Onderzoeker • ...

Meer weten wat onze alumni doen na hun studie? Dan kan je terecht bij onze alumniwerking.

De masteropleiding biedt tal van mogelijkheden om je kennis en vaardigheden te vergroten en je voor te bereiden op het werkveld: een projectstage in het werkveld, workshops, je eigen masterproject, een buitenlandse ervaring...

Educatieve master

Wil je anderen prikkelen vanuit jouw passie voor ontwerpwetenschappen? Wil je een boeiende, uitdagende loopbaan in het onderwijs of de educatieve sector? Dan is de educatieve masteropleiding in de ontwerpwetenschappen vast iets voor jou!

In deze academische masteropleiding verdiep en verbreed je jouw kennis over ontwerpwetenschappen én word je ondergedompeld in onderwijsrelevante thema’s. Bovendien kom je vanaf de eerste dag in contact met de praktijk! De educatieve masteropleiding stoomt je klaar voor een succesvolle job in het onderwijs.

Ontdek dan hier meer over de educatieve master ontwerpwetenschappen!

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus.
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt.
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies.
 • Kijk handboeken in.
 • Spreek met échte studenten en docenten.
 • Schrijf je in voor de opleiding.
19 feb

SID-in - 19 februari

10u - 16u Online
23 feb

SID-in - 23 februari

9u - 17u Online

Of volg eens een les!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

SID-in (2)
16 feb

SID-in, online, 16 februari

16 februari 2022
09:00
Online


16 mrt

Proefrit Interieurarchitectuur

13.30 - 16.30 Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw E, 3590 Diepenbeek


Vragen?

Marieke Swerts

Functie
Stafmedewerker Onderwijs

FAQ

Hier kan je al terecht voor de algemene vragen. Voor specifieke vragen, neem je best contact op met Marieke Swerts.

Belangrijke info: