Bachelor en master in de biomedische wetenschappen

Waarom biomedische wetenschappen studeren?

Bachelor & master • 180 + 120 studiepunten 


 • Gezondheid en ziekte van de mens staan centraal
 • Met je kennis over moleculen, cellen, weefsels/organen, … bestudeer je ziekteprocessen en denk je na over het voorkomen ervan
 • Je gaat ook na wat de invloed is van milieufactoren op de menselijke gezondheid en krijgt een duidelijk zicht op preventie, screening, diagnose en therapie van belangrijke aandoeningen zoals hartfalen, hersenziektes en kanker
 • Tegelijkertijd werk je mee aan de ontwikkeling van nieuwe methoden voor het vroeger opsporen van ziekten en nieuwe behandelingen
 • Verschillende wetenschappelijke disciplines (biologie, chemie, biochemie, fysica) en biomedische disciplines (genetica, immunologie, fysiologie, pathologie…) worden met elkaar verweven.
 • Er wordt ook veel belang gehecht aan ‘jongere’ disciplines zoals genomica (moleculaire genetica), proteomica (eiwitonderzoek), nanotechnologie (ontwikkeling van geminiaturiseerde sensoren en devices voor diagnose en behandeling), medische beeldvorming (op microscopisch en macroscopisch niveau)
 • Je krijgt de nodige laboratoriumvaardigheden aangeleerd, zodat je je kan ontwikkelen tot volwaardig biomedisch onderzoeker
Download de brochure
SHOOT17 Biomedische 32

Hoe ziet de opleiding eruit?

Kennen en kunnen

 • Vanaf de eerste dag word je gevormd tot wetenschappelijk denker en onderzoeker.
 • Je leert vanaf het eerste jaar in kleine groepen je theoretische kennis creatief toepassen op reële problemen; je ontwikkelt hierbij de nodige onderzoeksvaardigheden
 • Je verwerft praktische laboratoriumvaardigheden die je steeds verder ontwikkelt
 • Er wordt gewerkt met geïntegreerde en multidisciplinaire opleidingsonderdelen. Zo leer je kennis uit verschillende disciplines combineren
 • Teamwork en communicatie met mensen uit andere vakgebieden zijn belangrijk, zowel mondeling als schriftelijk (ook in het Engels).

Je leert doen

Doorheen je hele opleiding leer je essentiële vaardigheden (onderzoekscompetenties, werken in team, communicatie, ...) via verschillende opdrachten, projectwerk, practica en stages.

Onderzoekscompetenties ontwikkel je verder via doorgedreven stages en zo maak je kennis met de onderzoeks- en bedrijfswereld.

 • In het derde bachelorjaar leidt je eerste stage tot een bachelorproef.
 • In het eerste masterjaar loop je een juniorstage.
 • In het tweede masterjaar loop je een seniorstage.

Je kan kiezen uit een brede waaier van stageplaatsen in binnen- en buitenland.

Begeleiding en ondersteuning

 • Door te werken in kleine groepen ligt de drempel tussen studenten en docenten laag
 • We werken van intensieve begeleiding naar zelfstandig studeren én doen door kwaliteitsvolle feedback
 • Het kwartielsysteem garandeert snelle feedback: na 10 weken krijg je zicht of de opleiding bij je past en of je de juiste studiemethode hanteert
 • Naast vakinhoudelijk ondersteuning zijn er ook begeleidingsmogelijkheden bij studiemethode, - keuze en -loopbaan. Hiervoor kan je terecht bij Student Point

Wat zijn biomedische wetenschappen?

De gezondheid en ziekte van de mens staan centraal. Juist omdat je oog moet hebben voor evoluties in de geneeskunde, wetenschap en technologie als hefboom tot nieuwe oplossingen, kom je tijdens de opleiding biomedische wetenschappen in aanraking met uiteenlopende disciplines:

 • Wetenschappelijke disciplines zoals biologie, chemie, biochemie en fysica;
 • Biomedische disciplines zoals genetica, fysiologie, pathologie, anatomie en immunologie;
 • en ‘jongere” disciplines zoals genomica (moleculaire genetica), proteomica (eiwitonderzoek), nanotechnologie en medische beeldvorming.

Bachelor

De bacheloropleiding is georganiseerd in kwartielen. Elk kwartiel bevat een opleidingsonderdeel (OPO) dat sterk biomedisch georiënteerd is en een kleiner ondersteunend OPO dat in het eerste bachelorjaar basiswetenschappen zoals chemie, fysica en wiskunde (statistiek) bevat. Beide OPO's zijn sterk op elkaar afgestemd.

Bekijk hieronder het studieprogramma, of ga naar de studiegids voor actuele informatie.

Eerste bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Tweede bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Derde bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Keuzeopleidingsonderdelen:

 • Recent ontwikkelingen in de botbiologie
 • Biomedical material development: extra classes
 • Wetenschapsfilosofie
 • Problematiek van "Global change"
 • Training Engels voor biomedici
 • Training Frans voor biomedici
 • Dissectie
 • Gynaecologie
 • Healthy Lifestyle: Exercise Physiology & Physical Activity
 • Bouwstenen van ondernemerschap
 • Krachtig leren
 • Globalization and sustainable development
Per kwartiel krijg je maar twee à drie vakken voorgeschoteld. Dat helpt om dieper in te gaan op de leerstof. Elk vak begint met een hoorcollege, waarin je een algemeen beeld krijgt van de cursus. Daarop volgt een periode van begeleide zelfstudie, waarbij je heel precies weet welke pagina's van welke cursus je moet lezen. De periode van zelfstudie wordt gevolgd door een werkzitting. Daarbij overlopen de docenten de leerstof met groepjes van telkens een twintigtal studenten om te zien of iedereen alles begrepen heeft. Vervolgens wordt alles nog verder uitgediept in practica.
Lars Craps, student

Master

Je kan kiezen tussen vier afstudeerrichtingen. Ze behandelen actuele thema's die aansluiten bij het onderzoek van het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED), het Centrum voor Milieukunde (CMK), het Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec), het Limburg Clinical Research Center (in samenwerking met de ziekenhuizen ZOL en Jessa), de Mobile Health Unit, Healthcare innovatie, …

De vier afstudeerrichtingen zijn:

Molecular Mechanisms in Health and Disease - Engelstalig

Het centrale thema van deze afstudeerrichting is het ontrafelen van moleculaire (onder andere genetische) mechanismen van belangrijke ziektebeelden. Je leert hoe je onderzoek verricht vanuit een wetenschappelijke hypothese en hoe je de onderzoeksresultaten vertaalt in nieuwe benaderingen voor preventie, diagnose en therapie. Je verwerft grondige kennis over moderne moleculaire onderzoekstechnologieën en het gebruik ervan in biomedische settings. Zo ben je optimaal voorbereid op een carrière in het wetenschappelijk onderzoek.


Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd aan UHasselt met inbreng van Maastricht University.

Environmental Health Sciences - Engelstalig

Je bestudeert de invloed van allerhande milieufactoren op de menselijke gezondheid. Door de interacties tussen omgevingsfactoren (aanwezig in voeding, milieu of levensstijl) en het genetisch materiaal te begrijpen, wordt het mogelijk een preventief gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Daarbij komen zowel toxicologische, moleculair biologische als epidemiologische aspecten aan bod. Daarnaast is er aandacht voor de maatschappelijke dimensie van de milieuproblematiek. Je studeert af als milieuwetenschapper die met tools uit de celbiologie, moleculaire biologie en biochemie interacties tussen mens en omgeving weet te bestuderen.


Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd aan UHasselt met inbreng van Maastricht University.

Bioelectronics and Nanotechnology - Engelstalig

Uniek in België! In deze afstudeerrichting maak je kennis met een nieuw en interdisciplinair wetenschapsdomein op de grens tussen fysica, chemie, elektronica en biomedische wetenschappen.
Met de huidige nanoscopische analysetechnieken kunnen biomoleculen worden gevisualiseerd en bestudeerd. Bovendien krijg je een introductie tot verscheidene geavanceerde fysische en chemische technieken die in de praktijk worden gebruikt. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van uiterst specifieke en gevoelige biosensoren voor het meten van ziektemerkers, het ontwerpen van geavanceerde implantaten op nanoschaal voor therapeutische toepassingen, de werkingsprincipes van medische toestellen en de ontwikkeling van nano(bio)materialen voor diagnose en therapie.


Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd aan UHasselt met inbreng van Maastricht University.

Klinische biomedische wetenschappen

In dit uniek masterprogramma wordt de focus gelegd op toegepast klinisch onderzoek. Je gaat dieper in op de mechanismen van ziektes en op nieuwe methodes van preventie, diagnose en therapie. Je scherpt je laboratoriumvaardigheden voor diagnostische en therapeutische toepassingen aan. Veel aandacht wordt besteed aan de opzet, uitwerking en regelgeving van klinische studies. Ook data- en kwaliteitsmanagement krijgen een belangrijke plaats in deze master. Als afgestudeerde beschik je over het ideale profiel om clinici te ondersteunen of als manager van klinische studies.
Daarnaast krijg je ook inzicht in de ontwikkeling van geneesmiddelen en ontdek je hoe de gezondheidszorg in België wordt georganiseerd. Hierdoor ben je ook klaar voor een carrière in de farmaceutische sector of de overheden betrokken bij de gezondheidszorg in ons land.

Interesse in onze andere masteropleidingen?

Vanuit de bachelor biomedische wetenschappen heb je ook rechtstreeks toegang tot volgende masteropleidingen aan UHasselt:

Fotoshoot Stageles SLO 27 Opleidingen

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen

SES Foto Horizontal Header Teaser Website Opleidingen

Educatieve master in de wetenschappen en technologie

Lars Grieten 05 Opleidingen

Master in systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg

Schakelprogramma's

Via een schakelprogramma kan je instromen in de master Biomedische wetenschappen. Het schakelprogramma brengt je op het instapniveau van deze masteropleiding. Het aantal studiepunten van het schakelprogramma is afhankelijk van de gekozen master afstudeerrichting.      
Tijdens het schakelprogramma volg je opleidingsonderdelen uit het eerste, tweede en derde bachelorjaar samen met de andere studenten.

Schakelprogramma's worden aangeboden voor:

 • professionele bachelors in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting Biotechnologie, specialisatie cel- en gentechnologie
 • professionele bachelors in de biomedische laboratoriumtechnologie, afstudeerrichtingen medische laboratoriumtechnologie (MLT) en farmaceutische & biologische laboratoriumtechnologie (FBT)

Andere aanverwante professionele bacheloropleidingen dienen een aanvraag in bij de examencommissie.

Download hier de folder "Schakelprogramma's Master Biomedische wetenschappen voor studenten Hogeschool PXL"

Download hier de folder "Schakelprogramma's Master Biomedische wetenschappen"

Voor wie

Je profiel

 • Je bent gefascineerd door de werking van het menselijk lichaam en wetenschap zit je in het bloed.
 • Je wil mee antwoorden zoeken op diverse uitdagingen in de gezondheidszorg.

Voorwaarden bachelor

 • Minimum 4 uur wiskunde in het laatste jaar van het secundair onderwijs en voldoende wetenschappen is aangewezen.
 • Je voorkennis wordt getoetst door de ijkingstoets. Deze toets is verplicht, maar niet bindend.

Wil jij je voorkennis wiskunde en/of chemie opfrissen? Neem dan eens een kijkje bij onze septembercursussen.

Toelatingsvoorwaarden voor de master biomedische wetenschappen

Je kan rechtstreeks instromen (vanuit elke Belgische universiteit en Maastricht University):

 • bachelor in de biomedische wetenschappen (BMW)
 • bachelor in de geneeskunde (GEN): enkel voor MHD, KBW en EHS
 • bachelor in de biologie (optie Moleculaire Biologie en Biotechnologie en optie Biochemie), chemie (optie Biochemie) of fysica (enkel voor BEN), mits opnemen van een voorgeschreven keuzepakket in deze bacheloropleidingen van de Universiteit Hasselt

Andere academische bacheloropleidingen (biochemie, biotechnologie, diergeneeskunde, toegepaste biologische wetenschappen of aanverwante opleidingen) dienen een aanvraag in bij de examencommissie. Indien noodzakelijk wordt er een voorbereidingsprogramma uitgewerkt.

Ben je een internationale student en geïnteresseerd in onze Engelstalige masteropleiding, dan kan je hier meer info + specifieke toelatingsvoorwaarden terugvinden.

Je kan instromen via een schakelprogramma.


De opleiding in beeld

Alumni aan het woord
SHOOT17 Biomedische 13

Rob Robeyns

Alumnus, Milieu en gezondheid

Wetenschap heeft van jongs af al in mijn bloed gezeten. Hoe beïnvloeden externe factoren het menselijk lichaam? Daarom was de keuze voor een opleiding in de biomedische wetenschappen snel gemaakt. Momenteel werk ik als Process Analyst, waar ik insta voor allerlei statistische analyses en data management. Sanofi is een biotech bedrijf verantwoordelijk voor de productie van eiwit therapieën voor zeldzame erfelijke aandoeningen.

SEE Shoot 2018 LR 007

Seppe Maris

Alumnus, Klinische biomedische wetenschappen

In mijn opleiding tot (Klinische) biomedische Wetenschapper heb ik niet alleen veel theoretische kennis opgedaan. Vanaf het eerste jaar word je meteen ondergedompeld in een praktische wetenschappelijke wereld. Op een hands-on wijze krijg je de kans om aan verschillende skills te werken zoals labvaardigheid, presenteren, werken in multidisciplinaire teams, kritisch denken en nog zoveel meer. Dit bleek de perfecte basis voor mijn job als Clinical Trial Assistant in het Universitair Ziekenhuis in Leuven. Met een uitgebreide theoretische basis en stage-ervaring kon ik met voldoende zelfvertrouwen starten aan deze nieuwe stap in mijn leven.

Gebouw D Mooi Weer Mei 2017 05

Aslihan Babayigit

Alumna, Bioelectronics and Nanotechnology

De opleiding biomedische wetenschappen heeft een sterk multidisciplinair karakter. Je bestudeert het menselijk lichaam en zijn complexe moleculaire processen niet enkel vanuit een biologisch perspectief, maar ook de chemie en fysica die schuil gaan achter dit wonderbaarlijk functioneren worden onder de loep genomen. Je leert het lichaam identificeren als zijnde zachte materie, die bijzondere eigenschappen kan voortbrengen als gevolg van de juiste krachtenbalans op de nanoschaal. Elk molecule leer je opbreken tot individuele atomaire bijdragen om zo een dieper inzicht te verwerven in ons dynamisch schouwspel. Voor mezelf is gebleken dat de kennis hieromtrent ook kan worden ingezet binnen andere takken van de wetenschap. Als doctoranda probeer ik vandaag vanuit mijn brede achtergrond in zachte materie bij te dragen tot het fundamenteel begrijpen van organisch-anorganische “perovskieten” en hun inzetbaarheid in hernieuwbare energie.

000

Loren Packlé

Alumna, Klinische biomedische wetenschappen

Nadat ik niet geslaagd was voor het ingangsexamen geneeskunde ben ik gestart met de opleiding biomedische wetenschappen om mijn kennis te verruimen en het jaar erna opnieuw te proberen. Echter is het tot het laatste nooit meer gekomen. De opleiding sprak me zo aan door zijn multidisciplinaire karakter dat ik snel beslist heb dat biomedische wetenschappen de opleiding voor mij was. Omdat ik graag iets met patiënten wou doen heb ik voor klinische biomedische wetenschappen gekozen als masteropleiding. Momenteel werk ik als Research Associate op de dienst cardiale heelkunde in het Jessa ziekenhuis. Ik heb een zeer gevarieerde job waarbij ik zowel patiëntencontact heb als data verzamel, analyseer, artikels schrijf en de indiening voor de ethische commissie klaarmaak.

SHOOT17 Biomedische 01

Frank Stakenborg

Alumnus, Molecular Mechanism in Health and Disease

Aangezien de levenswetenschappen mij altijd zeer sterk hebben aangesproken, heb ik dan ook niet getwijfeld om deze studierichting aan te vatten. Na enkele zeer boeiende en uitdagende stages in zowel ziekenhuizen alsook universiteiten, koos ik ervoor om te gaan lesgeven in de wetenschappen. Het overbrengen van kennis en vaardigheden bij jongeren in mijn job als leerkracht is waar ik iedere dag voldoening uit haal.

Wanneer heb je les?

Start academiejaar

 • Het academiejaar start midden september 2024.
 • Voorafgaand aan de start van het academiejaar wordt er een introductiedag georganiseerd. Tijdens deze dag staan een welkomstwoord, praktische informatie, kennismaking met je onderwijsgroep, een rondleiding en mogelijkheid tot aankoop handboeken op het programma. Meer informatie over de introductiedagen lees je hier.
 • Indien gewenst, kan je voorafgaand aan de start van het academiejaar een septembercursus volgen.

Andere belangrijke data van het academiejaar vind je terug in de academische kalenders.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20 min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan gebouw D 3590 Diepenbeek

Na je studie

Je bent zeker van een boeiende job

Als biomedicus ben je gegeerd op de arbeidsmarkt. Je kan kiezen uit een brede waaier van jobmogelijkheden in alle fasen van het onderzoek & ontwikkeling van geneesmiddelen en medische technologieën.

Je werkt vanuit je wetenschappelijke expertise mee aan de gezondheidszorg van de toekomst en dit op het niveau van preventie, diagnose en therapie. Je bent een cruciale schakel in de gezondheidszorg aangezien je een brugfunctie vervult tussen de verschillende spelers binnen de gezondheidszorg. Je zoekt met andere woorden mee naar een oplossing voor belangrijke gezondheidsproblemen zoals dementie, kanker, hart- en vaatziekten.

Hieronder zie je binnen welke domeinen je als biomedicus kan bijdragen aan de aanpak van deze ziekten:

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024 14u tot 17u30 Campus Diepenbeek & campus Hasselt

Of volg eens een les!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

22 04 19 Proefdag Sociale Wetenschappen 05
24 aug

Verplichte ijkingstoetsen (starttoetsen) - 24 augustus

24 augustus 2024
09:00
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek


28 okt

Openlesdagen Biomedische wetenschappen: 28 oktober 2024

28 oktober 2024 08:30 - 10:30 Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - aula H6 - 3590 Diepenbeek


Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209