Bachelor en master in de biomedische wetenschappen

Wat zijn biomedische wetenschappen?

Bachelor & master • 180 + 120 studiepunten 


 • Gezondheid en ziekte van de mens staan centraal
 • Met je kennis over moleculen, cellen, weefsels/organen, … bestudeer je ziekteprocessen en denk je na over het voorkomen ervan
 • Je gaat ook na wat de invloed is van milieufactoren op de menselijke gezondheid en krijgt een duidelijk zicht op preventie, screening, diagnose en therapie van belangrijke aandoeningen zoals hartfalen, hersenziektes en kanker
 • Tegelijkertijd werk je mee aan de ontwikkeling van nieuwe methoden voor het vroeger opsporen van ziekten en nieuwe behandelingen
 • Verschillende wetenschappelijke disciplines (biologie, chemie, biochemie, fysica) en biomedische disciplines (genetica, immunologie, fysiologie, pathologie…) worden met elkaar verweven.
 • Er wordt ook veel belang gehecht aan ‘jongere’ disciplines zoals genomica (moleculaire genetica), proteomica (eiwitonderzoek), nanotechnologie (ontwikkeling van geminiaturiseerde sensoren en devices voor diagnose en behandeling), medische beeldvorming (op microscopisch en macroscopisch niveau)
 • Je krijgt de nodige laboratoriumvaardigheden aangeleerd, zodat je je kan ontwikkelen tot volwaardig biomedisch onderzoeker
Download de brochure
SHOOT17 Biomedische 32

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je doet kennis op via reallifesituaties

 • Vanaf de eerste dag word je gevormd tot wetenschappelijk denker en onderzoeker.
 • Je leert vanaf het eerste jaar in kleine groepen je theoretische kennis creatief toepassen op reële problemen; je ontwikkelt hierbij de nodige onderzoeksvaardigheden
 • Je verwerft praktische laboratoriumvaardigheden die je steeds verder ontwikkelt
 • Er wordt gewerkt met geïntegreerde en multidisciplinaire opleidingsonderdelen. Zo leer je kennis uit verschillende disciplines combineren
 • Teamwork en communicatie met mensen uit andere vakgebieden zijn belangrijk, zowel mondeling als schriftelijk (ook in het Engels).
 • Je moet als biomedicus aan time- en selfmanagement kunnen doen en de basisprincipes van projectmanagement begrijpen.
 • Je ontwikkelt zakelijk inzicht door onder meer een businessplan op te stellen. Als biomedicus moet je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het veld.

Je leert doen via stages

Via stages ontwikkel je je onderzoekscompetenties verder en maak je kennis met de onderzoeks- en bedrijfswereld.

 • In het derde bachelorjaar leidt je eerste stage tot een bachelorproef.
 • In het eerste masterjaar loop je een juniorstage.
 • In het tweede masterjaar loop je een seniorstage.

Wat zijn biomedische wetenschappen?

Juist omdat je oog moet hebben voor evoluties in de geneeskunde, wetenschap en technologie als hefboom tot nieuwe oplossingen, kom je tijdens de opleiding biomedische wetenschappen in aanraking met uiteenlopende disciplines:

 • Wetenschappelijke disciplines zoals biologie, chemie, biochemie en fysica;
 • Biomedische disciplines zoals genetica, fysiologie, pathologie, anatomie en immunologie;
 • en ‘jongere” disciplines zoals genomica (moleculaire genetica), proteomica (eiwitonderzoek), nanotechnologie en medische beeldvorming.

Bachelor

De bacheloropleiding is georganiseerd in kwartielen. Elk kwartiel bevat een opleidingsonderdeel (OPO) dat sterk biomedisch georiënteerd is en een kleiner ondersteunend OPO dat in het eerste bachelorjaar basiswetenschappen zoals chemie, fysica en wiskunde (statistiek) bevat. Beide OPO's zijn sterk op elkaar afgestemd.

Bekijk hieronder de opleidingstabellen

Eerste bachelorjaar

Tweede bachelorjaar

Derde bachelorjaar

Het persoonlijk contact dat je hebt met de assistenten en professoren vind ik vooral fijn omdat de drempel om iets te vragen klein is.
Wim Jacobs, student

Master

Je kan kiezen tussen vier afstudeerrichtingen. Ze behandelen actuele thema's die aansluiten bij het onderzoek van het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED), het Centrum voor Milieukunde (CMK), het Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec), het Limburg Clinical Research Center (in samenwerking met de ziekenhuizen ZOL en Jessa), de Mobile Health Unit, Healthcare innovatie, …

De vier afstudeerrichtingen zijn:

Molecular Mechanisms in Health and Disease - Engelstalig

Het centrale thema van deze afstudeerrichting is het ontrafelen van moleculaire (onder andere genetische) mechanismen van belangrijke ziektebeelden. Je leert hoe je onderzoek verricht vanuit een wetenschappelijke hypothese en hoe je de onderzoeksresultaten vertaalt in nieuwe benaderingen voor preventie, diagnose en therapie. Je verwerft grondige kennis over moderne moleculaire onderzoekstechnologieën en het gebruik ervan in biomedische settings. Zo ben je optimaal voorbereid op een carrière in het wetenschappelijk onderzoek.


Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd aan UHasselt met inbreng van Maastricht University.

Environmental Health Sciences - Engelstalig

Je bestudeert de invloed van allerhande milieufactoren op de menselijke gezondheid. Door de interacties tussen omgevingsfactoren (aanwezig in voeding, milieu of levensstijl) en het genetisch materiaal te begrijpen, wordt het mogelijk een preventief gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Daarbij komen zowel toxicologische, moleculair biologische als epidemiologische aspecten aan bod. Daarnaast is er aandacht voor de maatschappelijke dimensie van de milieuproblematiek. Je studeert af als milieuwetenschapper die met tools uit de celbiologie, moleculaire biologie en biochemie interacties tussen mens en omgeving weet te bestuderen.


Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd aan UHasselt met inbreng van Maastricht University.

Bioelectronics and Nanotechnology - Engelstalig

Uniek in België! In deze afstudeerrichting maak je kennis met een nieuw en interdisciplinair wetenschapsdomein op de grens tussen fysica, chemie, elektronica en biomedische wetenschappen.
Met de huidige nanoscopische analysetechnieken kunnen biomoleculen worden gevisualiseerd en bestudeerd. Bovendien krijg je een introductie tot verscheidene geavanceerde fysische en chemische technieken die in de praktijk worden gebruikt. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van uiterst specifieke en gevoelige biosensoren voor het meten van ziektemerkers, het ontwerpen van geavanceerde implantaten op nanoschaal voor therapeutische toepassingen, de werkingsprincipes van medische toestellen en de ontwikkeling van nano(bio)materialen voor diagnose en therapie.


Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd aan UHasselt met inbreng van Maastricht University.

Klinische biomedische wetenschappen

In dit uniek masterprogramma wordt de focus gelegd op toegepast klinisch onderzoek. Je gaat dieper in op de mechanismen van ziektes en op nieuwe methodes van preventie, diagnose en therapie. Je scherpt je laboratoriumvaardigheden voor diagnostische en therapeutische toepassingen aan. Veel aandacht wordt besteed aan de opzet, uitwerking en regelgeving van klinische studies. Ook data- en kwaliteitsmanagement krijgen een belangrijke plaats in deze master. Als afgestudeerde beschik je over het ideale profiel om clinici te ondersteunen of als manager van klinische studies.
Daarnaast krijg je ook inzicht in de ontwikkeling van geneesmiddelen en ontdek je hoe de gezondheidszorg in België wordt georganiseerd. Hierdoor ben je ook klaar voor een carrière in de farmaceutische sector of de overheden betrokken bij de gezondheidszorg in ons land.

Interesse in onze andere master opleidingen?

Vanuit de bachelor biomedische wetenschappen heb je ook rechtstreeks toegang tot volgende masteropleidingen aan UHasselt:

Voor wie

Je profiel

 • Je bent gefascineerd door de werking van het menselijk lichaam en wetenschap zit je in het bloed.
 • Je wil mee antwoorden zoeken op diverse uitdagingen in de gezondheidszorg.

Voorwaarden bachelor

 • Minimum 4 uur wiskunde in het laatste jaar van het secundair onderwijs en voldoende wetenschappen is aangewezen.

Wil jij je voorkennis wiskunde en/of chemie opfrissen? Neem dan eens een kijkje bij onze septembercursussen.

Toelatingsvoorwaarden voor de master biomedische wetenschappen

Je kan rechtstreeks instromen (vanuit elke Belgische universiteit en Maastricht University):

 • bachelor in de biomedische wetenschappen (BMW)
 • bachelor in de geneeskunde (GEN): enkel voor MHD, KBW en EHS
 • bachelor in de biologie (optie Moleculaire Biologie en Biotechnologie en optie Biochemie), chemie (optie Biochemie) of fysica (enkel voor BEN), mits opnemen van een voorgeschreven keuzepakket in deze bacheloropleidingen van de Universiteit Hasselt

Andere academische bacheloropleidingen (biochemie, biotechnologie, diergeneeskunde, toegepaste biologische wetenschappen of aanverwante opleidingen) dienen een aanvraag in bij de examencommissie. Indien noodzakelijk wordt er een voorbereidingsprogramma uitgewerkt.

Ben je een internationale student en geïnteresseerd in onze Engelstalige masteropleiding, dan kan je hier meer info + specifieke toelatingsvoorwaarden terugvinden.


Je kan instromen via een schakelprogramma:

 • professionele bachelors in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting Biotechnologie, specialisatie cel- en gentechnologie (80SP) - Flyer
 • professionele bachelors in de biomedische laboratoriumtechnologie, afstudeerrichtingen medische laboratoriumtechnologie (MLT) en farmaceutische & biologische laboratoriumtechnologie (FBT) (70SP) - Flyer

Andere aanverwante professionele bacheloropleidingen dienen een aanvraag in bij de examencommissie.

Download hier de folder "Schakelprogramma's Master Biomedische wetenschappen voor studenten Hogeschool PXL"

Download hier de folder "Schakelprogramma's Master Biomedische wetenschappen"

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Start academiejaar

Het academiejaar start op 22 september 2022.

De introductiedag gaat door op 15 september 2022 in Diepenbeek.

Je eerst les volg je op 19 september 2022.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20 min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan gebouw D 3590 Diepenbeek

Na je studie

Je bent zeker van een boeiende job

Een goede biomedicus is gegeerd op de arbeidsmarkt: je bent immers een cruciale schakel in de gezondheidszorg. Jouw kennis en expertise dragen bij tot het stellen van de juiste diagnoses of het effectief behandelen van patiënten. Iedereen die zorg nodig heeft én verleent, plukt de vruchten van het werk van de biomedicus. Jij vervult immers een brugfunctie tussen de verschillende partners in de gezondheidszorg.

Je kan terecht bij ziekenhuizen (zorgmanager, stafmedewerker beleid, wetenschappelijk medewerker, ...), overheden (projectcoördinator, beleidsmedewerker, ...), bedrijven (clinical research associate, clinical trial associate, ...) of je kan aan de slag als wetenschappelijk onderzoeker of leerkracht.

Je kan snel doorgroeien in diverse functies in het bedrijfsleven, zorgsector, onderzoek, overheid, ...

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding
30 nov

Online infoavond over studeren in Vlaanderen

30 november 2022 19u30 Online
12 jan

SID-in Vlaams-Brabant

12 januari 2023 - 14 januari 2023 9u Brabanthal Leuven, Brabanthal 1, 3011 Leuven

Of volg eens een les!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

10. Portretten LR 12
27 okt

Infoavond voor toekomstige studenten en hun ouders

27 oktober 2022
18:30
Campus Diepenbeek - gebouw D


19 jan

SID-in Oost-Vlaanderen

19 januari 2023 - 21 januari 2023 9u - 16u Flanders Expo, Hal 1, Maaltekouter 1, 9051 Gent
08 okt

Coaching full option

08 oktober 2022 08:00 - 14:00


Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Campus Hasselt Lr 17