CORe

Het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) is de onderzoeksgroep van de faculteit Rechten. CORe focust hoofdzakelijk op de verhoudingen tussen burgers en overheid, bijvoorbeeld in het staatsrecht, bestuursrecht, omgevingsrecht en fiscaal recht. Daarnaast gebeurt er onderzoek naar de relaties tussen de burgers onderling. Denken we bijvoorbeeld aan familierecht, contractenrecht, vermogensrecht, economisch en sociaal recht.

Rechtenbib 2 Rechtenbib 2

Over CORe

Het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) kiest voor hoogstaand onderzoek in een beperkt aantal geselecteerde kerndomeinen en gelooft in de meerwaarde van multidisciplinariteit.

CORe telt vandaag een 15-tal professoren en ongeveer 40 doctorandi. Zij doen onderzoek in een van de zes onderzoekseenheden:

 • Staatsrecht
 • Bestuursrecht en bestuurskunde
 • Omgevingsrecht
 • Law, Tax and Business
 • Sociaal recht
 • Persoon, familie en vermogen

Bijzondere aandacht gaat naar alternatieve vormen van geschillenbeslechting.

Over CORe

Het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) kiest voor hoogstaand onderzoek in een beperkt aantal geselecteerde kerndomeinen en gelooft in de meerwaarde van multidisciplinariteit.

CORe telt vandaag een 15-tal professoren en ongeveer 40 doctorandi. Zij doen onderzoek in een van de zes onderzoekseenheden:

 • Staatsrecht
 • Bestuursrecht en bestuurskunde
 • Omgevingsrecht
 • Law, Tax and Business
 • Sociaal recht
 • Persoon, familie en vermogen

Bijzondere aandacht gaat naar alternatieve vormen van geschillenbeslechting.

Blijf op de hoogte

Wil je als eerste op de hoogte zijn van o.a. events en opleidingen van onze onderzoeksgroep en onze faculteit?

Schrijf je hier in

In de kijker

Loth Van Der Auwermeulen Einstein

“De Einstein Telescoop draait om zoveel meer dan sterrenkunde”

15 mei 2024
CORE Personen, Familie En Vermogen 007 (1)

“Álles kunnen we niet doen, maar wat we doen, willen we goed doen.”

03 april 2024

Agenda

24 juni 2024

Doctoraatspromotie Aurélie Cassiers

17:00 Campus Hasselt, Refugiehuis, Maastrichterstraat 100, 3500 Hasselt, ceremoniezaal RH-1.16
10 september 2024

Studieavond: Alcohol en middelengebruik op het werk

18:15 - 21:00 Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
Bekijk de volledige agenda

Onderzoekseenheden

Eenheid staatsrecht

Focus op de grote domeinen van het grondwettelijk recht: democratie, rechtsstaat en scheiding der machten, federalisme en bevoegdheidsverdeling, grondrechten en discriminatierecht. Deze onderwerpen worden op een interdisciplinaire en rechtsvergelijkende manier benaderd.

Meer info

Eenheid bestuursrecht en bestuurskunde

Focus op het administratief recht en de bestuurskunde in breedste zin. De wisselwerking tussen beide domeinen is daarbij zeer belangrijk. Deze interdisciplinaire focus komt tot uiting in verscheidene regelgevingsanalyses en talrijke onderzoeksprojecten.

Meer info

Eenheid omgevingsrecht

Focus op het ruime omgevingsrecht. De eenheid bekijkt hierbij zowel het internationale en het Europese, als het Belgische, Vlaamse en het lokale niveau. Overkoepelend zet de eenheid ook sterk in op bemiddeling en burgerparticipatie in het omgevingsrecht.

Meer info

Law, Tax and Business Unit

Focus op het fiscaal recht en het economisch recht. Cruciaal daarbij is de aandacht voor de onderlinge wisselwerking en de verwevenheid met andere rechtstakken.

Meer info

Eenheid sociaal recht

Focus op het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht met aandacht voor de Belgische, de Europese en de internationale regelgeving.

Meer info

Eenheid persoon, familie en vermogen

Focus op het personen-, familie en familiaal vermogensrecht, een dynamisch vakgebied dat voortdurend inspeelt op veranderende maatschappelijke verhoudingen. Cruciaal hierbij is aandacht voor alternatieve familiale conflictoplossing.

Meer info
Oude Gevangenis Nieuw Logo 11

Samenwerken met CORe?

CORe is een ontmoetingsplaats voor onderzoekers uit alle rechtstakken en staat open voor

 • Gezamenlijke onderzoeksprojecten gefinancierd door een derde partij (FWO, VLAIO, EFRO, H2020,…)
 • Wetenschappelijke dienstverlening
 • Samenwerking via het statuut van student-onderzoeker
 • Organisatie van studiedagen
 • Check ook steeds de vacaturepagina van de UHasselt

Contact

Prof. dr. Steven Van Garsse

Locatie

Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Functie
Vicedecaan