Onze faculteit

Opgericht in 1955 en sindsdien uitgegroeid tot een creatieve hotspot in de groene omgeving van Universiteit Hasselt. Jaar na jaar laten we sporen na door getalenteerde (interieur)architecten de wijde wereld in te sturen en onderzoekers hun schouders te laten zetten onder toonaangevend onderzoek.

Momenteel faciliteren we 2 bacheloropleidingen, 3 masteropleidingen, 8 onderzoeksgroepen en een internationaal postgraduaat. En we zijn nog lang niet klaar met onze missie. Er liggen nog veel te veel uitdagingen op de plank!

ark_inkom wijds ark_inkom wijds

Missie & visie

Studeren. Het is vandaag niet meer hetzelfde als gisteren. Jij bent anders. De arbeidsmarkt is anders. De wereld is anders. Daarom zijn onze opleidingen ook anders, zoals de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur. Ze zijn afgestemd op wat jij verwacht, wat de arbeidsmarkt verlangt en wat de wereld nodig heeft. In de faculteit Architectuur en Kunst staat de mens centraal. Bouwen en ontwerpen doen we voor en met mensen. We brengen daarom de hand, het hoofd en het hart bij elkaar.

Het ontwerpen is immers het werk van de hand. Creativiteit is een belangrijke rode draad in het ontwerp, in het maken. Maar zonder beelden in je hoofd kan je hand niets. Over beelden en ontwerpen moet je reflecteren. Ze moeten gevoed worden door kennis. Tot slot moet het ontwerpen gebeuren met een hart. Ontwerpen is niet vrijblijvend: we willen ontwerpen met engagement, inzet, empathie, generositeit en ook met veel goesting. We willen ontwerpen voor iedereen, voor jong en oud. Dat moet je als student, maar later ook als architect of interieurarchitect, met veel zorg en plezier kunnen doen.

De faculteit Architectuur en kunst wil toonaangevend zijn in Vlaanderen en Europa en de wereld van morgen beter en mooier maken.

Welkom aan de faculteit Architectuur en Kunst.

Onze mensen

Faculteitsbureau

Stefan DevoldereDecaan
Koenraad Van CleempoelVicedecaan
Christel HeynickxAdministratief directeur
Liesbeth HuybrechtsCoördinator ArcK
Griet VerbeeckVoorzitter OMT BA AR
Oswald DevischVoorzitter OMT MA AR
Ann PetermansVoorzitter BA OMT IAR
Bie PlevoetsVoorzitter OMT MA IAR
Saidja Heynickxlid
Elke Knapenvervanging Griet Verbeeck vanaf 16.02.2024

Faculteitsraad

Personeel

NaamFunctie
Stefan DEVOLDEREdecaan
Christel HEYNICKXsecretaris
Koenraad VAN CLEEMPOELvicedecaan
Leo AERTSlid
Iwert BERNAKIEWICZlid
Ann BESSEMANSlid
Guy CLEURENlid
Arne DE WINDElid
Oswald DEVISCHlid
Stefan DEVOLDERElid
Nicoletta Grillolid
Els HANNESlid
Jasmien HERSSENSlid
Saidja HEYNICKXlid
Liesbeth HUYBRECHTSlid
David HUYCKElid
Johannes KLAPSlid
Elke KNAPENlid
Yvonne KNEVELSlid
Rafael NOVAIS PASSARELLIlid
Erik NUYTSlid
Ann PETERMANSlid
Kris PINTlid
Bie PLEVOETSlid
Katelijn QUARTIERlid
Nadia SELSlid
Ruth STEVENSlid
Koenraad VAN CLEEMPOELlid
Jan VANRIElid
Griet VERBEECKlid
Lieve WEYTJENSlid
Bert WILLEMSlid
Danny WINDMOLDERSlid
Inge LENSwaarnemend lid
Marieke SWERTSwaarnemend lid
Peter FIRMANwaarnemend lid
Katrien RAEDTSwaarnemend lid
Jan VANWEERTwaarnemend lid

Studenten

NaamFunctie
Ward BRUNEAUlidvertegenwoordiger studenten

Administratieve en technische ondersteuning

Christel HeynickxAdministratief directeur
Elke BuyvoetsSecretariaatsmedewerker - onthaal & personeelszaken
Marlon KnutsSecretariaatsmedewerker - studentenadministratie
Chris SteinbuschSecretariaatsmedewerker - evenementen & logistiek medewerker
Karen SnykersSecretariaatsmedewerker - evenementen & logistiek medewerker
Jorg SnoksSecretariaatsmedewerker - communicatiemedewerker
Heidi StandaertSecretariaatsmedewerker - medewerker financiële cel
Sarah ElshoutCoördinator financiële cel faculteit Architectuur en Kunst
Marieke SwertsStafmedewerker Onderwijs
Inge LensStafmedewerker Onderzoek
Uschi WallachSecretariaatsmedewerker - ondersteuning onderzoek
Luc MertensMedewerker Procure
Stefan VanstraelenMedewerker Werkatelier
Frederic PieckMedewerker Procure & werkatelier
Carine CansPolyvalent medewerker
Linda LambrechtsPolyvalent medewerker

Ondersteuning voor studenten

Afhankelijk van je probleem of je vraag, staan er verschillende mensen klaar om jullie te blijven ondersteunen dit academiejaar. Hier alvast nog eens een handig overzicht:

 • Onderwijsteam Fac ARK
  Heb je vragen over een bepaald vak, dan kan je altijd terecht bij de docenten. Zij kunnen het snelste antwoorden op inhoudelijke en vakgerelateerde vragen. Via de studiegids kan je alle onderwijsteams raadplegen en de juiste contactgegevens vinden.

 • Studiebegeleider
  Özlem Yalçi en Melanie Hoeyberghs helpen je met al je vragen over je studiemethode, je planning, je studiekeuze,... Je kan met hen een individueel gesprek plannen om je aanpak te bespreken.

 • Studieloopbaanbegeleider Eva Bollen
  Zij is vooral aanspreekpunt voor studenten met vragen i.v.m. hun studietraject: kan ik me wel of niet uitschrijven voor vakken? Wat zijn daar de gevolgen van? Wat als ik niet geslaagd ben voor bepaalde vakken? Hoe stel ik dan mijn studietraject samen?
 • Studentenpsychologen
  Zij ondersteunen je bij persoonlijke, relationele of familiale problemen, al dan niet gerelateerd aan de studie op zich. Zij staan gratis ter beschikking voor alle studenten. Wil je een individueel gesprek om je persoonlijke uitdagingen te bespreken? Maak dan een afspraak via de knop bovenaan deze pagina.

 • Zorgcoördinator
  Je studies combineren met topsport, werk, gezin, mantelzorg, een functiebeperking,... Allemaal onderwerpen waar zorgcoördinator Els Swijns je mee kan helpen.
 • De ombudsdienst van fac ARK
  De ombudsdienst is het aanspreekpunt voor studenten als er conflicten optreden (tussen studenten onderling of tussen studenten en docenten), of indien er klachten zijn over het onderwijs of n.a.v. examens of jury's. 

 • Secretariaatsteam fac ARK
  In lokaal EB29 kan je het secretariaatsteam ontmoeten. Hier kan je terecht met praktische vragen, voor problemen in/rond het gebouw, als je een pleister zoekt,... Hier bevinden zich ook de postvakjes van de docenten.

 • SOFA Studentenvereniging
  De studentenvereniging is er uiteraard voor jullie ontspanning, maar ook dit team heeft uiteraard heel wat ervaring opgedaan over onze opleiding. Spreek dus gerust ook hen aan. En zo kom je te weten dat ze niet enkel feestjes organiseren, maar ook praktische workshops. Je kan ze deze week ook vinden op onze agora.

Onze geschiedenis

1955 tot 1970: Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten

Vóór de jaren 1950 beschikte Limburg niet over kunstonderwijs in de vorm van dag- of hoger onderwijs. Er bestonden enkel kunstacademies die zich beperkten tot avondonderwijs en zich voornamelijk focusten op tekenonderricht.

In 1955 kwam hier verandering in onder impuls van griffier Karel Van Bockrijck, voorzitter van de Limburgse kunstkringen, de bestendige deputatie en van toenmalig gouverneur Louis Roppe. Ze ijverden ervoor dat getalenteerde jongeren een opleiding zouden krijgen binnen de provincie Limburg.

Zo werd in Hasselt de ‘Provinciale School voor Ambachtelijke Kunst en Bouwkundig Tekenen’ opgericht. De school opteerde voor het model van het Gentse Sint-Lucasinstituut.

Er werd besloten om Broeder Henricus, werkzaam aan Sint-Lucas Gent en afkomstig uit Winterslag, aan te stellen als directeur van de nieuwe provinciale kunstschool.

ark_Gebouw In Groen

1970 tot 1977: Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur

In 1970 werd de school gesplitst in twee afzonderlijke instellingen: enerzijds het ‘Provinciaal Instituut voor Plastische Kunsten’ (PHIKO) en anderzijds het ‘Provinciaal Hoger Architectuurinstituut (PHAI)’ met Dolf Nivelle als directeur. Nivelle maakte niet alleen naam als prominent Limburgs kerkenbouwer, hij stond sinds 1970 dus ook aan de wieg van het architectuuronderwijs in onze provincie.

Onder zijn directeurschap kwam er een onderwijsniveau tot stand dat tot ver buiten Limburg gewaardeerd werd. Zowel studenten als architecten hebben in de loop van deze periode heel wat nationale en internationale prijzen behaald.

1977 tot 1995: Provinciaal Hoger Architectuurinstituut

In 1987 nam het toenmalige ‘Provinciaal Hoger Architectuurinstituut’ haar intrek in het nieuwe schoolgebouw op de universitaire campus in Diepenbeek, tevens een ontwerp van Nivelle. De aansluiting bij het Limburgs Universitair Centrum (LUC, nu de Universiteit Hasselt) was een belangrijke stap in Nivelles streven naar de academisering van de Limburgse opleiding tot architect.

Dolf Nivelle is 36 jaar verbonden geweest aan het provinciaal kunstonderwijs, waarvan 20 jaar als directeur. Hij overleed in november 2022.

1995 tot 2013: Provinciale Hogeschool Limburg Departement Architectuur

In 1995 hield het PHIKO op te bestaan als autonome onderwijsinstelling: het werd, net als de architectuurschool, één van de 6 departementen van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL). In juni 2000 werden het departement Beeldende Kunst en het departement Architectuur en Interieurarchitectuur opnieuw samengevoegd tot één departement Architectuur en Beeldende Kunsten. Elke opleiding bleef wel over een eigen opleidingsraad en -coördinator beschikken onder één gezamenlijk departementshoofd. Ook de aparte locatie in twee gebouwen op de campus in Diepenbeek bleef behouden.

In 2010 werd deze fusie opnieuw ongedaan gemaakt: het departement Architectuur en Interieurarchitectuur bestond opnieuw op zich, maar de afdeling Beeldende Kunst ging op in de MAD-faculty (gezamenlijke faculteit van de PHL en de KHLim).

2013: faculteit Architectuur en Kunst UHasselt

Vanaf 1 oktober 2013 werd de faculteit opgenomen onder de vleugels van Universiteit Hasselt. Op die manier zette de faculteit sterk in op internationalisering en onderzoek.

Rob Cuyvers werd de eerste decaan van onze faculteit. In 2018 werd hij opgevolgd door huidig decaan Stefan Devoldere.

Terug naar Faculteit Architectuur en Kunst