Bijzondere omstandigheden

Je studies combineren met topsport, werk, gezin, een functiebeperking ...

Studeren met een functiebeperking

Wie komt in aanmerking?

Ben je een student met een functiebeperking?

 • dyslexie
 • autismespectrumstoornis
 • AD(H)D
 • motorische functiebeperking
 • auditieve functiebeperking
 • visuele functiebeperking
 • chronische ziekte, vb. diabetes, CVS, …
 • ontwikkelingsstoornis, vb. ticstoornis, coördinatieontwikkelingsstoornis/DCD, ontwikkelingsdysfasie, ontwikkelingsstotteren
 • psychiatrische functiebeperking, vb. stemmingsstoornis, angststoornis, …
 • andere functiebeperking (vb. dyscalculie, functie-uitval van pijnfuncties, huid en aanverwante structuren)

EN

is de functie-uitval

- blijvend en langdurig: effectieve of te verwachten uitval en/of preventieve opvolging nodig van minstens 12 maanden
- ernstig: je ervaart een impact op jouw schoolse activiteiten

Dan kan je je registreren als student in bijzondere omstandigheden om gebruik te maken van faciliteiten bij het onderwijs en evaluaties.

Een specifiek probleem dat minder dan 12 maanden duurt? Vb. pols gebroken, zwangerschap, bepaalde klachten maar geen diagnose…
Neem dan contact op met de je studieloopbaanbegeleider om te bekijken welke regelingen mogelijk zijn.

Hoe erkenning en faciliteiten aanvragen?

 • Zodra je ingeschreven bent aan UHasselt, kan je je laten erkennen als ‘student in bijzondere omstandigheden’.  
  Na je erkenning kan je faciliteiten aanvragen
 • Via je studentendossier - Bijzondere omstandigheden kan je de nodige attesten uploaden en faciliteiten aanvragen
  • Je kan gedurende je volledige studieloopbaan op elk moment tijdens het academiejaar een erkenning aanvragen
  • Voor het aanvragen van examenfaciliteiten gelden er deadlines (zie onderwijs- en examenreglement, art. 8.1):
   • Kwartiel 1: 15 oktober
   • Andere examenperioden: ten laatste 15 werkdagen voor de start van de betreffende examenperiode zoals aangegeven in de academische kalender
   • Tweede zittijd: 1 juli
 • Na aanmelding via je studentendossier nodigt de zorgcoördinator je uit voor een infosessie rond studeren met een functiebeperking
 • Je kan ook een afspraak maken voor een individuele gesprek om je faciliteiten en begeleiding te bespreken
 • Extra faciliteiten voor studenten met een functiebeperking worden pas toegekend na een gesprek met de zorgcoördinator
 • De toegekende faciliteiten gelden voor je volledige opleiding of tijdelijk
 • Voor de praktische organisatie van bepaalde faciliteiten (vb. verplaatsen van examen, ...) dien je contact op te nemen met je studieloopbaanbegeleider
 • Je gegevens behandelen we steeds met het nodige respect voor je privacy
 • Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van de opleiding.
Inschrijving in orde? Start hier je aanvraag!

Welke attesten heb ik nodig?

Als erkende student met een functiebeperking kan je onderwijs- of examenfaciliteiten aanvragen.

Welke attesten heb ik nodig voor mijn erkenning?

Ondersteuning voor studenten met een functiebeperking

Onderwijs- en/of examenfaciliteiten

Een student met een functiebeperking kan faciliteiten aanvragen voor de onderwijsperiodes en/of de examenmomenten. Afhankelijk van de functiebeperking en de concrete situatie worden er faciliteiten op maat toegekend. De keuze van onderwijsgroep en het gebruik van digitale bestanden zijn voorbeelden van onderwijsfaciliteiten. Meertijd bij het examen en keuze van plaats in het examenlokaal zijn voorbeelden van examenfaciliteiten.

Voor sommige functiebeperkingen zijn er universiteitsbrede minimumfaciliteiten goedgekeurd. Indien er geen minimumfaciliteiten opgesteld zijn voor jouw functiebeperking, kan je extra faciliteiten aanvragen via je studentendossier na je erkenning. Dit kan ook als je reeds minimumfaciliteiten toegewezen kreeg.

Zie overzicht minimumfaciliteiten per functiebeperking.

Faciliteiten kan je aanvragen na erkenning via je studentendossier - knop bijzondere omstandigheden.


Begeleiding

Uiteraard kan je deelnemen aan het bestaande begeleidingsaanbod van UHasselt.

Daarnaast kan je ook beroep doen op:

 • Individuele begeleiding in kader van je functiebeperking
  • Eén-op-één gesprek ivm redelijke aanpassingen, studeren en leven, ondersteuningsmogelijkheden, op stage of uitwisseling met een functiebeperking, ...
  • Kennismakingsgesprek voor studenten met ASS

 • Groepssessies voor studenten met AD(H)D, autisme en dyslexie

Andere ondersteuning

 • Rondleiding en gezamenlijk kennismakingsmoment voor studenten met ASS. Datum: maandag 11/09/2023 van 13u tot 15u (Campus Diepenbeek). Inschrijven kan via deze link (onder ‘ontmoetingsmomenten studenten met ASS)
 • Compenserende software: voorlezen, schrijf- en studeerhulp
 • Digitale bestanden van cursusmateriaal en handboeken
 • Buddywerking
 • Naar de arbeidsmarkt met een functiebeperking - (studenten)job

Studeren in andere bijzondere omstandigheden

Behoor je tot één van deze groepen?

 • Topsporter
 • Kunstbeoefenaar
 • Werknemer in dienstverband
 • (Student)-ondernemer
 • Mantelzorger
 • Zorg voor gezin
 • Geen Nederlandstalig secundair onderwijs diploma
 • Andere bijzondere omstandigheid

Dan kan je je registreren als student in bijzondere omstandigheden. 
Hierdoor kan je, waar nodig, beroep doen op extra faciliteiten bij het onderwijs en evaluaties.

Welke attesten heb ik nodig?

Hoe aanvragen?

Zodra je ingeschreven bent aan UHasselt, kan je aanvragen om je te laten erkennen als ‘student in bijzondere omstandigheden’.

 • Via je studentendossier - Bijzondere omstandigheden
 • Je kan dit op elk moment tijdens het academiejaar doen en gedurende je volledige studieloopbaan. Voor het aanvragen van examenfaciliteiten (bespreken van alternatieve examenmomenten ingeval van combinatie sport en studie) gelden er deadlines (zie onderwijs- en examenreglement, art. 8.1):
  • Kwartiel 1: 15 oktober
  • Andere examenperioden: 15 werkdagen voor de start van de examenperiode
  • Tweede zittijd: 1 juli

 • De toegekende faciliteiten dien je jaarlijks opnieuw aan te vragen.

Je gegevens behandelen we steeds met het nodige respect voor je privacy.

Contact

Nog vragen?

Topsporter?

Katleen De Wit, sportcoördinator 
011 26 81 16
katleen.dewit@uhasselt.be

Werkstudent?

Studiebegeleider van je opleiding

Eigen onderneming?

Els huysman, coördinator StudentStartUP UHasselt
011 26 87 20
els.huysman@uhasselt.be

Kunstbeoefenaar?

Studiebegeleider van je opleiding

Mantelzorger / zorg voor het gezin

Studiebegeleider van je opleiding

Geen Nederlandstalig secundair onderwijs

Studiebegeleider van je opleiding

Andere bijzondere omstandigheden?

Studiebegeleider van je opleiding

Functiebeperking

Els Swijns, zorgcoördinator
011 26 90 08
faciliteiten@uhasselt.be