Statistiek met R

Statistiek met R” is een project met lesmateriaal statistiek voor het secundair onderwijs.

 • Op een eenvoudige manier wordt de programmeertaal R gebruikt bij berekeningen, tabellen en grafieken. Vanuit concrete voorbeelden komt de leerling zo in contact met de “look and feel” van R, een moderne programmeeromgeving voor statistiek en data-analyse.
 • De tekst is zo opgesteld dat de leerling autonoom op eigen laptop de leerstof kan verwerken.
  Dat vereist vooraf een (éénmalige) configuratie.

Statistiek met R” is een project in opbouw.

 • Momenteel worden “teksten in een eerste versie” ter beschikking gesteld. Ze zijn nog niet grondig nagelezen of in de klas uitgetest. Alle hulp om dit lesmateriaal te verbeteren is welkom.
  Voor opmerkingen over inhoud, manier van formuleren, taal- en tikfouten… contacteer Herman Callaert
 • Als start zijn teksten over kansmodellen en de normale verdeling beschikbaar. Het is de bedoeling om later ook andere topics uit de statistiek uit te werken met R .

KANSMODELLEN EN DE NORMALE VERDELING

In de statistiek beschrijf je populaties, steekproeven, steekproefgrootheden… met kansmodellen. Voor verschillende situaties zijn verschillende kansmodellen nodig (denk maar aan namen zoals: binomiale, Poisson, t, chi-kwadraat…). Een belangrijk kansmodel dat je in statistische studies zeker ontmoet is “de normale verdeling”.

Om de studie van het normale kansmodel in een juist kader te plaatsen, begin je met een inleiding over kansmodellen:

 • Je start met de definitie van kansmodellen en je leert vanuit voorbeelden hoe je over kansmodellen moet nadenken.
  • Ga op je laptop naar het bestand “Kansmodellen definitie en voorbeelden.html” en dubbelklik.
 • Daarna bestudeer je enkele algemene eigenschappen van kansmodellen.
  • Ga op je laptop naar het bestand “Kansmodellen eigenschappen.html” en dubbelklik.

Nu je vertrouwd bent met de basisbegrippen en de notatie-afspraken die algemeen gebruikt worden bij kansmodellen, kan je het normale kansmodel in meer detail bestuderen.

  • De normale
   • Ga op je laptop naar het bestand “De normale verdeling.html” en dubbelklik.