Lesmateriaal statistiek: werkteksten

klik hiernaast in de linkerkolom voor extra materiaal

1. EXPLORATIEVE STATISTIEK

  • Het gemiddelde
    Het gemiddelde is één van de meest gebruikte kengetallen in de statistiek. Het is interessant om dit kengetal eens vanuit verschillende standpunten te bekijken. In een eenvoudig geschreven tekst maak je kennis met het intuïtieve begrip “gemiddelde” maar ook met de meer formele bouwstenen. Op voorbeelden ontdek je waarom het gemiddelde soms een goed kenmerk is voor “het centrum” en waarom het soms helemaal fout loopt.
  • De standaardafwijking en (n-1)
    Deze tekst motiveert, vanuit verschillende invalshoeken, waarom je, bij de berekening van de standaardafwijking van een verzameling getallen, zo goed als altijd deelt door (n-1). Dit is geen lesmateriaal voor het secundair onderwijs. Het is een tekst voor geïnteresseerde leerkrachten, niet voor leerlingen.

2. KANSMODELLEN EN DE NORMALE VERDELING

3. VERKLARENDE STATISTIEK

4. METHODEN EN TECHNIEKEN BIJ EEN STATISTISCH ONDERZOEK

  • Data verzamelen 
    Er zijn heel veel methoden om gegevens te verzamelen, eenvoudige en ingewikkelde, goede en slechte. In onderstaande tekst kan je lezen wat er allemaal komt kijken bij het trekken van een steekproef en wat er zoal mis kan gaan bij de opmetingen. Je vindt er ook boeiende verhalen over echt gebeurde flaters uit het verleden.

EXTRA: VERRASSENDE VOORBEELDEN

KANSREKENING VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Bij vragen neem contact op met Herman Callaert em. professor in de statistiek, Universiteit Hasselt.