Lesmateriaal statistiek: onderwijsdoelen

Klik hiernaast in de linkerkolom voor extra materiaal


STATISTIEK IS ...

Statistiek is de wetenschap die je helpt om, vanuit data, de wereld beter te begrijpen.
Statistiek is cruciaal bij beslissingen die een directe impact hebben op je levenskwaliteit. Denk maar aan de gezondheidszorg, de ecologie of de economie.
Statistiek is ook onontbeerlijk voor een behoorlijk bestuur van een land, provincie of stad.
Statistische geletterdheid, juist zoals lezen en schrijven, is een basiscompetentie in onze huidige informatiemaatschappij.


STATISTIEK IS NIET ...

Statistiek is geen onderdeel van wiskunde.
Statistiek is een aparte discipline zoals aardrijkskunde of economie.
Aan de Universiteit Hasselt kan je een diploma van ‘master in de statistiek’ behalen
en je kan er zelfs een ‘doctoraat in de statistiek’ maken.
In het secundair onderwijs heeft statistiek een plaats gekregen binnen de lesuren wiskunde.
Statistiek verdient een ruime plaats in het onderwijs.


UNIVERSELE ONDERWIJSDOELEN STATISTIEK

Kijk hoe statistiek echt werkt en neem dat als kern van je onderwijs.

    Onderricht in de statistiek zorgt ervoor dat de leerling:
  • in staat is om een onderzoeksvraag te formuleren die vanuit data kan aangepakt worden en daarbij ook een plan kan opstellen om relevante data te verzamelen
  • geëigende statistische methoden kent om op exploratie te gaan in een dataset en zinvol gebruik kan maken van ICT bij rekenen en tekenen
  • vanuit een correct inzicht in variabiliteit een statistische analyse kan uitvoeren en de onderzoeksresultaten ook helder kan presenteren met verantwoorde conclusies in een juiste context
  • een quasi-automatische reflex heeft ontwikkeld om statistische uitspraken met een kritische geest te bekijken en om ze op hun juiste waarde te beoordelen.

Statistiek is
de wetenschap van het "leren uit data"
in aanwezigheid van variabiliteit en toeval
en waarbij de context van een authentiek onderzoek cruciaal is.

Heb je graag iets meer informatie over variabiliteit en context? Klik hiernaast in de linkerkolom op “Achtergrondinformatie” en klik dan op “Statistiek: een eigen manier van denken en een eigen aanpak”.


Bij vragen neem contact op met Herman Callaert em. professor in de statistiek, Universiteit Hasselt.