Financiële ondersteuning

De sociale dienst kan jou verder helpen met financiële ondersteuning. Let op: Jij als student moet zelf contact opnemen. Wij kunnen en mogen geen informatie geven aan ouders/partners/... zonder dat jij zelf aanwezig bent.

Met welke financiële ondersteuning kan de sociale dienst jou helpen?

Als student kan je te maken krijgen met allerlei sociale, administratieve, financiële uitdagingen. De maatschappelijk assistente Liesbeth Huber van de sociale dienst is er om naar jouw verhaal te luisteren en om jou te ondersteunen.

Neem gerust contact op voor advies en ondersteuning bij:

Voor wie?

 • Alle studenten van UHasselt kunnen terecht voor advies en ondersteuning bij de sociale dienst.
 • Jij als student moet zelf aanwezig zijn op de afspraak/aan de telefoon / een e-mail sturen.
  • Wij mogen namelijk deze informatie niet met derden (ook niet je ouders/partner/...) delen.

Contact

De sociale dienst van UHasselt is bereikbaar via:

Liesbeth Huber

Openingsuren sociale dienst

Hubertus Fonds

Wil jij jezelf verder ontwikkelen, maar heb je niet de nodige financiële middelen? Dan is het Hubertus Fonds misschien wel iets voor jou!

Wat vraag je wanneer aan?

Vanaf 2 juni 2023 tot 1 juni 2024 kan je een éénmalig profiel aanmaken bij de dienst studietoelage Vlaamse Overheid om vanaf academiejaar 2023-2024:

 • toestemming te geven als student aan de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid elk academiejaar een onderzoek te (her)starten of je in aanmerking komt voor een studietoelage

Wens je ondersteuning bij het aanmaken van je profiel studietoelage, kan je vanaf heden hiervoor terecht bij de sociale dienst van UHasselt.

Voor academiejaar 2023-2024 kan je vanaf 16 augustus 2023 een aanvraag indienen bij de sociale dienst van UHasselt voor:

Voor academiejaar 2023-2024 kan je vanaf 1 oktober 2023 tot 1 juli 2024 een aanvraag indienen bij de sociale dienst van UHasselt voor:

Inschatting studietoelage Vlaamse Overheid

Wil je een inschatting van de studietoelage laten berekenen?

 • Dan kan je dit zelf online aanvragen: 
  voor academiejaar 2023-2024: online aan de hand van dit aanvraagformulier (pdf, 1,2 MB).
 • Of kom langs op de campus tijdens de openingsuren.
 • LET OP: enkel jij als (toekomstige) UHasselt student kan persoonsgebonden informatie opvragen.

Op basis van een inschatting studietoelage van de Vlaamse Overheid kan er bekeken worden of je aanspraak kan maken op een Tussenkomst in Studiekosten van UHasselt. Let op, er kan geen inschatting van de tussenkomst in studiekosten berekend worden.

Voorschot studietoelage Vlaamse Overheid

Wat zijn de voorwaarden om een voorschot op je studietoelage van de Vlaamse overheid aan te vragen bij UHasselt?

 • Ingeschreven zijn als student aan UHasselt voor het huidige academiejaar voor minsten 27 studiepunten, met uitzondering van de diplomajaren
 • Aanspraak maken op een studietoelage van de Vlaamse Overheid voor het huidige academiejaar

Hoe weet je of je recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse Overheid?

Je kan navragen of je voldoet aan de voorwaarden en een inschatting van je studietoelage laten berekenen door de sociale dienst van UHasselt.

Een inschatting van je studietoelage kan je aanvragen:

Neem gerust contact op met de sociale dienst van UHasselt.

Belangrijk: omwille van persoonsgebonden informatie zal de sociale dienst van UHasselt enkel aan UHasselt student zelf deze informatie meedelen.

Vanaf wanneer kan je een voorschot op je studietoelage van de Vlaamse Overheid bij UHasselt aanvragen?

Voor academiejaar 2023-2024 kan je vanaf 16 augustus 2023 een aanvraag voor een voorschot op je studietoelage van de Vlaamse Overheid aanvragen.

Hoe vraag je een voorschot op je studietoelage van de Vlaamse Overheid aan bij UHasselt?

 1. Je downloadt het aanvraagformulier vanuit je studentendossier (studentenvoorzieningen -> formulieren)
 2. Je ondertekent het aanvraagformulier
 3. Je voegt er de gevraagde documenten aan toe (zie aanvraagformulier)
 4. Je kan de documenten tijdens de openingsuren binnenbrengen of je verstuurt de aanvraag via e-mail (socialedienst@uhasselt.be)

Gespreide betaling laptop

Je kan als UHasselt-student een laptop bij UHasselt aankopen, éénmalig met behulp van een gespreide betaling.

Wat zijn de voorwaarden om een gespreide betaling laptop aan te vragen bij UHasselt?

 • Ingeschreven zijn als student aan UHasselt voor het huidige academiejaar voor minstens 27 studiepunten, met uitzondering van de diplomajaren
 • Voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden zoals gehanteerd door de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid
 • Voldoen aan de studievoorwaarden zoals gehanteerd door de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid

Vanaf wanneer kan je een aanvraag tot gespreide betaling laptop indienen?

Voor academiejaar 2023-2024 kan je vanaf 16 augustus 2023 deze aanvraag indienen. Dit aanbod is geldig zolang de voorraad laptops strekt.

Hoe vraag je deze gespreide betaling laptop aan?

 1. Je bestelt je laptop via je studentendossier (laptop)
 2. Je downloadt het aanvraagformulier van je studentendossier (studentenvoorzieningen -> formulieren)
 3. Je ondertekent dit aanvraagformulier
 4. Je stuurt dit aanvraagformulier samen met je factuur van de laptop naar socialedienst@uhasselt.be

Let op, start zelf geen afbetaling zonder de goedkeuring van de sociale dienst. Indien je dat toch doet, wordt jouw aanvraag automatisch geweigerd.

De sociale dienst stelt een afbetalingsplan op.  Na ondertekening van dit afbetalingsplan EN betaling van de 1ste aflossing kan je de laptop afhalen (vanaf september) bij de Campusshop XOD op de campus in Diepenbeek.

Gespreide betaling MACBOOK kan ENKEL aangevraagd worden door studenten van de FACULTEIT ARCHITECTUUR & KUNST EN dit voor een aankoop Macbook (geen accessoires) tot maximum € 2000 (inclusief BTW en garantiepakket)

Hoe vraag je deze gespreide betaling Macbook aan?

 1. Je downloadt het aanvraagformulier van je studentendossier (studentenvoorzieningen -> formulieren)
 2. Je zoekt via deze webshop naar een Macbook die je wenst aan te kopen
 3. Je ondertekent dit aanvraagformulier met duidelijke vermelding welke Macbook je wenst aan te kopen via Econocom. Gelieve zelf GEEN bestelling te plaatsen bij Econocom*
 4. Je stuurt dit aanvraagformulier naar socialedienst@uhasselt.be

De sociale dienst stelt een afbetalingsplan op. Na ondertekening van dit afbetalingsplan en storting van 1ste aflossing wordt de bestelling van de Macbook geplaatst. De sociale dienst laat via je studentenmail weten wanneer je de Macbook kan komen afhalen.

* Wanneer je zelf een bestelling bij de webshop (externe leverancier) plaatst, kan er geen afbetalingsplan opgesteld worden door de sociale dienst van UHasselt

Uitleenlaptop

Wanneer je als student in een zeer uitzonderlijke en tijdelijke situatie bevindt waardoor je niet de mogelijkheid hebt om een laptop aan te kopen, kan er eventueel aanspraak gemaakt worden op een uitleenlaptop van UHasselt en dit voor een bepaalde duur.

Vraag een uitleenlaptop aan via mijn studentendossier > Studentenvoorzieningen > Formulieren.

Tussenkomst in studiekosten

Je kan elk academiejaar één aanvraag voor een tussenkomst in studiekosten indienen bij UHasselt.

Wat zijn de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tussenkomst in studiekosten van UHasselt?

 • Ingeschreven zijn als student aan UHasselt voor het huidige academiejaar voor minstens 27 studiepunten met uitzondering van de diplomajaren
 • Voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden zoals gehanteerd door de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid
 • Voldoen aan de studievoorwaarden zoals gehanteerd door de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid

Deze en andere voorwaarden staan beschreven in het aanvraagformulier.

BELANGRIJK: ook wanneer je NIET in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid, is het wel mogelijk dat je in aanmerking komt voor deze tussenkomst in studiekosten van UHasselt.

Vanaf wanneer kan je deze tussenkomst in studiekosten aanvragen?

Voor academiejaar 2023-2024 kan je vanaf 1 oktober 2023 tot 1 juli 2024 deze tussenkomst in studiekosten aanvragen.

Hoe vraag je deze tussenkomst in studiekosten aan?

Stap 1

Je maakt een profiel aan bij de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid. 

 • Je maakt een éénmalig profiel aan via de website van de dienst studietoelage. Hierdoor geef jij als student de toestemming aan de dienst studietoelage om elk academiejaar het onderzoek of je in aanmerking komt voor een studietoelage, te (her)starten.
 • Ook wanneer je geen recht hebt op een studietoelage, dien je hoe dan ook een profiel aan te maken bij de dienst studietoelage. De berekening van de tussenkomst in studiekosten van UHasselt gebeurt namelijk op o.a. gegevens die in je beslissing van de studietoelage van de Vlaamse Overheid staan vermeld.
 • Wil je graag ondersteuning bij het aanmaken van je profiel? Contacteer socialedienst@uhasselt.be

Stap 2

Nadat je profiel studietoelage is aangemaakt, wacht je op de beslissing van de studietoelage van het huidige academiejaar. Je ontvangt deze beslissing via email (op het mailadres zoals vermeld in je profiel),  rechtstreeks van de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid.

Stap 3

Je hebt de beslissing studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangen. Je downloadt het aanvraagformulier tussenkomst in studiekosten van je studentendossier (studentenvoorzieningen -> formulieren) en je ondertekent het.

Stap 4

Je bezorgt volgende documenten aan socialedienst@uhasselt.be:

 • Ondertekend aanvraagformulier
 • Kopie van je volledige beslissing studietoelage
 • Indien je op kot zit, kopie van je volledig ingevuld en ondertekend huurcontract

Het is NIET nodig om de kost van aangekochte boeken, laptop, … aan te tonen aan de hand van een aankoopbewijs. ENKEL de kost van een kot dien je aan te tonen door een volledig ingevuld en ondertekend huurcontract bij je aanvraag tussenkomst in studiekost te voegen.

Hoe wordt een tussenkomst in studiekosten van UHasselt berekend?

Het bedrag van je studietoelage (kan 0 bedragen) is je studie-inkomst.

Er wordt een raming van je verplichte studiekosten opgesteld.

Wanneer je studiekosten hoger zijn dan je studie-inkomst EN het referentie-inkomen zoals vermeld in je beslissing studietoelage valt onder de maximum inkomensgrens die UHasselt toepast, heb je recht op een tussenkomst in studiekosten van UHasselt.

Wat zijn de maximum inkomensgrenzen die UHasselt toepast bij de berekening van de tussenkomst in studiekosten?

Indien het referentie-inkomen* tot 25% hoger ligt dan de maximum inkomensgrens zoals gehanteerd door de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid, kan je in aanmerking komen voor een tussenkomst in studiekosten van UHasselt.

*dit referentie-inkomen vind je terug in je beslissing studietoelage.

Klik hier (pdf, 46 KB) om de tabel met de maximum inkomensgrenzen die UHasselt toepast, te raadplegen.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst in studiekosten?

Je ontvangt een percentage van het tekort (studie-inkomsten MIN studiekost) als tussenkomst in studiekosten. Het percentage is afhankelijk van in welke categorie je valt.

Deze categorie wordt bepaald door gegevens die je kan terugvinden in je beslissing studietoelage van de Vlaamse Overheid:

 • punten leefeenheid
 • referentie-inkomen

Volgende categorieën worden door UHasselt gehanteerd om het percentage van je tussenkomst in studiekosten te berekenen:

 • Categorie 1: 75%
 • Categorie 2: 65%
 • Categorie 3: 55%
 • Categorie 4: 45%

Klik hier (pdf, 46 KB) om de tabel met de categorieën die UHasselt toepast, te raadplegen.

Met welke verplichte studiekosten wordt er rekening gehouden bij de berekening van de tussenkomst in studiekosten?

Er wordt rekening gehouden met volgende verplichte studiekosten naargelang de opgenomen studiepunten bij verwerking van je aanvraag:

 • inschrijvingsgeld
 • *boeken & cursussen:  zoals vermeld op deze webpagina Studiekosten. Voor boeken & cursussen binnen een master opleiding, schakelprogramma en voorbereidingsprogramma wordt er rekening gehouden met de kost zoals vermeld in de studiegids
 • studiemateriaal: zoals vermeld op deze webpagina Studiekosten
 • algemene studiekost (prints, copies, …) € 150 bij 60 STP.
 • laptop (afschrijving op 3 jaar): € 300
 • verplichte studiereis: zoals vermeld op deze webpagina Studiekosten
 • Kot: tot de gemiddelde maximum huurprijs (€ 293 academiejaar 2021-2022) a rato van de gehuurde maanden. Er wordt geen rekening gehouden met bijkomende kosten.

*Ben je op zoek naar tweedehands boeken en/of wil jij je boeken verkopen, neem een kijkje op de website van Re-Book IT!

Een Limburgse studielening

Het Fonds voor Limburgse studieleningen geeft renteloze studieleningen aan studenten die in Limburg studeren of die in Limburg wonen en buiten Limburg studeren. Misschien is deze renteloze lening voor jou en je gezin een extra financiële kans tijdens je studies. De lening terugbetalen, doe je pas na je studies!

De goedgekeurde lening bedraagt per academiejaar minimum € 500 en maximum € 3.000. Voor alle academiejaren samen kan je maximum € 12.000 lenen.

Een aanvraag indienen kan tussen 1 september en 31 augustus (dus doorlopend gedurende het academiejaar).

Bij twijfel en voor meer informatie kan je terecht bij:

 • de sociale dienst
 • studielening@limburg.be of Directie Onderwijs-Contactpunt Limburgse studielening, Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt