Financiële ondersteuning

De sociale dienst kan jou verder helpen met financiële ondersteuning. Let op: Jij als student moet zelf contact opnemen. Wij kunnen en mogen geen informatie geven aan ouders/partners/... zonder dat jij zelf aanwezig bent.

Met welke financiële ondersteuning kan de sociale dienst jou helpen?

Als student kan je te maken krijgen met allerlei sociale, administratieve, financiële uitdagingen. De maatschappelijk assistente Liesbeth Huber van de sociale dienst is er om naar jouw verhaal te luisteren en om jou te ondersteunen.

Neem gerust contact op voor advies en ondersteuning bij:

Voor wie?

 • Alle studenten van UHasselt kunnen terecht voor advies en ondersteuning bij de sociale dienst.
 • Jij als student moet zelf aanwezig zijn op de afspraak/aan de telefoon / een e-mail sturen.
  • Wij mogen namelijk deze informatie niet met derden (ook niet je ouders/partner/...) delen.

Openingsuren sociale dienst

Contact

De sociale dienst van UHasselt is bereikbaar via:

Liesbeth Huber

Studietoelage Vlaamse overheid

Een studietoelage (vroeger ook wel bekend onder de naam studiebeurs) is een financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap voor het helpen dragen van de studiekosten. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met socialedienst@uhasselt.be of kom langs tijdens de openingsuren.

Gespreide betaling laptop

Je kan als UHasselt-student een laptop bij UHasselt aankopen, éénmalig met behulp van een gespreide betaling.

Wat zijn de voorwaarden om een gespreide betaling laptop aan te vragen bij UHasselt?

 • Ingeschreven zijn als student aan UHasselt voor het huidige academiejaar voor minstens 27 studiepunten, met uitzondering van de diplomajaren
 • Voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden zoals gehanteerd door de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid
 • Voldoen aan de studievoorwaarden zoals gehanteerd door de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid

Vanaf wanneer kan je een aanvraag tot gespreide betaling laptop indienen?

Voor academiejaar 2023-2024 kan je vanaf 16 augustus 2023 deze aanvraag indienen. Dit aanbod is geldig zolang de voorraad laptops strekt.

Hoe vraag je deze gespreide betaling laptop aan?

 1. Je bestelt je laptop via je studentendossier (laptop)
 2. Je downloadt het aanvraagformulier van je studentendossier (studentenvoorzieningen -> formulieren)
 3. Je ondertekent dit aanvraagformulier
 4. Je stuurt dit aanvraagformulier samen met je factuur van de laptop naar socialedienst@uhasselt.be

Let op, start zelf geen afbetaling zonder de goedkeuring van de sociale dienst. Indien je dat toch doet, wordt jouw aanvraag automatisch geweigerd.

De sociale dienst stelt een afbetalingsplan op.  Na ondertekening van dit afbetalingsplan EN betaling van de 1ste aflossing kan je de laptop afhalen (vanaf september) bij de Campusshop XOD op de campus in Diepenbeek.

Lening Macbook met maandelijkse terugbetaling

Voorwaarden
je studeert aan de faculteit Architectuur & Kunst
je kan deze lening éénmaal aanvragen tijdens je studieloopbaan aan UHasselt
je kan een lening aanvragen voor een Macbook met een maximum kostprijs van € 2500 (inclusief garantiepakket)
je kan een lening aanvragen voor de aankoop van een Macbook, enkel via de procuratorstore (webshop via UHasselt)

Hoe vraag je deze lening aan?

1. Je kijkt goed na of je aan de voorwaarden voldoet. Bij twijfel neem je contact op met socialedienst@uhasselt.be
2. Je downloadt het aanvraagformulier van je studentendossier studentenvoorzieningen -> formulieren
3. Je ondertekent dit formulier, je voegt er een factuur van je aankoop Macbook via de procuratorstore toe
4. Sociale dienst stelt een leningsovereenkomst waarin een afbetalingsplan wordt opgenomen
5. Nadat je deze leningsovereenkomst ondertekend hebt terugbezorgd aan de sociale dienst, wordt het leningsbedrag naar je gestort
6. 15 dagen na ontvangst van het leningsbedrag, bezorg je aan de sociale dienst een bewijs van betaling
7. Bij het niet nakomen van het opgestelde afbetalingsplan en/of het niet bezorgen van een betalingsbewijs binnen de vooropgestelde termijn, zal het leningsbedrag integraal opgeëist worden

Uitleenlaptop

Wanneer je als student in een zeer uitzonderlijke en tijdelijke situatie bevindt waardoor je niet de mogelijkheid hebt om een laptop aan te kopen, kan er eventueel aanspraak gemaakt worden op een uitleenlaptop van UHasselt en dit voor een bepaalde duur.

Vraag een uitleenlaptop aan via mijn studentendossier > Studentenvoorzieningen > Formulieren.

Tussenkomst in studiekosten

Je kan elk academiejaar één aanvraag voor een tussenkomst in studiekosten indienen bij UHasselt.

Wat zijn de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tussenkomst in studiekosten van UHasselt?

 • Ingeschreven zijn als student aan UHasselt voor het huidige academiejaar voor minstens 27 studiepunten met uitzondering van de diplomajaren
 • Voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden zoals gehanteerd door de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid
 • Voldoen aan de studievoorwaarden zoals gehanteerd door de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid

Deze en andere voorwaarden staan beschreven in het aanvraagformulier.

BELANGRIJK: ook wanneer je NIET in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid, is het wel mogelijk dat je in aanmerking komt voor deze tussenkomst in studiekosten van UHasselt.

Vanaf wanneer kan je deze tussenkomst in studiekosten aanvragen?

Voor academiejaar 2023-2024 kan je vanaf 1 oktober 2023 tot 1 juli 2024 deze tussenkomst in studiekosten aanvragen.

Hoe vraag je deze tussenkomst in studiekosten aan?

Stap 1

Je maakt een profiel aan bij de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid. 

 • Je maakt een éénmalig profiel aan via de website van de dienst studietoelage. Hierdoor geef jij als student de toestemming aan de dienst studietoelage om elk academiejaar het onderzoek of je in aanmerking komt voor een studietoelage, te (her)starten.
 • Ook wanneer je geen recht hebt op een studietoelage, dien je hoe dan ook een profiel aan te maken bij de dienst studietoelage. De berekening van de tussenkomst in studiekosten van UHasselt gebeurt namelijk op o.a. gegevens die in je beslissing van de studietoelage van de Vlaamse Overheid staan vermeld.
 • Wil je graag ondersteuning bij het aanmaken van je profiel? Contacteer socialedienst@uhasselt.be

Stap 2

Nadat je profiel studietoelage is aangemaakt, wacht je op de beslissing van de studietoelage van het huidige academiejaar. Je ontvangt deze beslissing via email (op het mailadres zoals vermeld in je profiel),  rechtstreeks van de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid.

Stap 3

Je hebt de beslissing studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangen. Je downloadt het aanvraagformulier tussenkomst in studiekosten van je studentendossier (studentenvoorzieningen -> formulieren) en je ondertekent het.

Stap 4

Je bezorgt volgende documenten aan socialedienst@uhasselt.be:

 • Ondertekend aanvraagformulier
 • Kopie van je volledige beslissing studietoelage
 • Indien je op kot zit, kopie van je volledig ingevuld en ondertekend huurcontract

Het is NIET nodig om de kost van aangekochte boeken, laptop, … aan te tonen aan de hand van een aankoopbewijs. ENKEL de kost van een kot dien je aan te tonen door een volledig ingevuld en ondertekend huurcontract bij je aanvraag tussenkomst in studiekost te voegen.

Hoe wordt een tussenkomst in studiekosten van UHasselt berekend?

Het bedrag van je studietoelage (kan 0 bedragen) is je studie-inkomst.

Er wordt een raming van je verplichte studiekosten opgesteld.

Wanneer je studiekosten hoger zijn dan je studie-inkomst EN het referentie-inkomen zoals vermeld in je beslissing studietoelage valt onder de maximum inkomensgrens die UHasselt toepast, heb je recht op een tussenkomst in studiekosten van UHasselt.

Wat zijn de maximum inkomensgrenzen die UHasselt toepast bij de berekening van de tussenkomst in studiekosten?

Indien het referentie-inkomen* tot 25% hoger ligt dan de maximum inkomensgrens zoals gehanteerd door de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid, kan je in aanmerking komen voor een tussenkomst in studiekosten van UHasselt.

*dit referentie-inkomen vind je terug in je beslissing studietoelage.

Klik hier (pdf, 46 KB) om de tabel met de maximum inkomensgrenzen die UHasselt toepast, te raadplegen.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst in studiekosten?

Je ontvangt een percentage van het tekort (studie-inkomsten MIN studiekost) als tussenkomst in studiekosten. Het percentage is afhankelijk van in welke categorie je valt.

Deze categorie wordt bepaald door gegevens die je kan terugvinden in je beslissing studietoelage van de Vlaamse Overheid:

 • punten leefeenheid
 • referentie-inkomen

Volgende categorieën worden door UHasselt gehanteerd om het percentage van je tussenkomst in studiekosten te berekenen:

 • Categorie 1: 75%
 • Categorie 2: 65%
 • Categorie 3: 55%
 • Categorie 4: 45%

Klik hier (pdf, 46 KB) om de tabel met de categorieën die UHasselt toepast, te raadplegen.

Met welke verplichte studiekosten wordt er rekening gehouden bij de berekening van de tussenkomst in studiekosten?

Er wordt rekening gehouden met volgende verplichte studiekosten naargelang de opgenomen studiepunten bij verwerking van je aanvraag:

 • inschrijvingsgeld
 • *boeken & cursussen:  zoals vermeld op deze webpagina Studiekosten. Voor boeken & cursussen binnen een master opleiding, schakelprogramma en voorbereidingsprogramma wordt er rekening gehouden met de kost zoals vermeld in de studiegids
 • studiemateriaal: zoals vermeld op deze webpagina Studiekosten
 • algemene studiekost (prints, copies, …) € 150 bij 60 STP.
 • laptop (afschrijving op 3 jaar): € 300
 • verplichte studiereis: zoals vermeld op deze webpagina Studiekosten
 • Kot: tot de gemiddelde maximum huurprijs (€ 337 academiejaar 2023-2024) a rato van de gehuurde maanden. Er wordt geen rekening gehouden met bijkomende kosten.

*Ben je op zoek naar tweedehands boeken en/of wil jij je boeken verkopen, neem een kijkje op de website van Re-Book IT!

Neem ook zeker een kijkje in de universiteitsbibliotheek op campus Diepenbeek. Ook daar kan je heel wat handboeken uitlenen.

Een Limburgse studielening

Het Fonds voor Limburgse studieleningen geeft renteloze studieleningen aan studenten die in Limburg studeren of die in Limburg wonen en buiten Limburg studeren. Misschien is deze renteloze lening voor jou en je gezin een extra financiële kans tijdens je studies. De lening terugbetalen, doe je pas na je studies!

De goedgekeurde lening bedraagt per academiejaar minimum € 500 en maximum € 3.000. Voor alle academiejaren samen kan je maximum € 12.000 lenen.

Een aanvraag indienen kan tussen 1 september en 31 augustus (dus doorlopend gedurende het academiejaar).

Bij twijfel en voor meer informatie kan je terecht bij:

 • de sociale dienst
 • studielening@limburg.be of Directie Onderwijs-Contactpunt Limburgse studielening, Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt

Hubertus Fonds

Wil jij jezelf verder ontwikkelen, maar heb je niet de nodige financiële middelen? Dan is het Hubertus Fonds misschien wel iets voor jou!