Literatuur verzamelen voor je bachelorproef of masterproef

Op zoek naar literatuur?

Wanneer je onderwerp goedgekeurd is, kan je op zoek gaan naar literatuur.

Zoek via (online) databanken

Als UHasselt student heb je toegang tot diverse online databanken.
In deze databanken kan je op zoek gaan naar wetenschappelijke literatuur die relevant is voor jouw onderwerp.
Vind de juiste informatie met de databanken en de universiteitsbib (website)

Let op! Google is niet voldoende om goede bronnen te vinden.
Lees hier waarom Google niet genoeg is als zoekmachine (website)

Gebruik de juiste zoektermen

Maak een lijst met mogelijke zoektermen.

  • Grasduin door de eerste literatuur die je vindt, op zoek naar nieuwe zoektermen
  • Maak gebruik van algemene zoekmachines
  • Neem een kijkje in relevante wetenschappelijke artikels, soms worden hierin kernwoorden opgelijst die jij kan gebruiken als zoekterm

Gebruik de zoektermen in verschillende talen (Nederlands, Engels, …).

Ga na of de gevonden informatie betrouwbaar en kwalitatief is

Niet alle literatuur die je vindt, is betrouwbaar.
Zo check je de kwaliteit van je bronnen (website)

Hoe lees je een wetenschappelijk artikel?

Je hoeft wetenschappelijke artikels niet van A tot Z te lezen om de hoofdlijnen te vatten en in te kunnen schatten of het relevant is voor jouw bachelor- of masterproef.

Hoe lees je efficiënt een wetenschappelijk artikel?

Bronnen overzichtelijk bijhouden

Zorg ervoor dat je de gevonden informatie en bronnen later makkelijk kan terugvinden.

Zo kan je relevante literatuur overzichtelijk te bewaren:

Met bibliografische software

Bibliografische software helpt je niet enkel met het overzichtelijk bewaren en oplijsten van je literatuur, het is ook een handig hulpmiddel bij het citeren (zie deel ‘plagiaat voorkomen’).
Ziehier een overzicht van verschillende soorten (gratis) bibliografische software (website)

Via een eigen tabel

Een eenvoudige tabel kan ook prima werken om je bronnen manueel te structureren.
Deze tabel helpt je overzicht te bewaren in je bronnen (document)

Met steekkaarten

Liever je bronnen beheren met pen en papier?
Maak een steekkaart voor elke relevante bron. Noteer op elke steekkaart:

  • Titel
  • Auteur
  • Kernwoorden
  • Belangrijkste bevindingen
  • Korte samenvatting
  • Relevantie van de bron voor je onderzoek