Plagiaat voorkomen

Wat is plagiaat?

Plagiaat is het gebruiken van woorden, zinnen, ideeën of informatie van anderen, zonder (op de juiste manier) naar de bron of persoon te verwijzen.
Ook het laten schrijven van teksten door anderen wordt als plagiaat beschouwd.
Lees meer over wat plagiaat is (website)

Plagiaat is strafbaar.
Meer hierover lees je in de onderwijs- examen en rechtspositieregeling (website)

Hoe plagiaat voorkomen?

Sla je bronnen op

Houd al je literatuur op een overzichtelijke manier bij.
Zo kan je jouw literatuur handig opslaan en raadplegen (website)

Verwijs naar je bronnen waar nodig

Volg de regels van het citeren, parafraseren en samenvatten om correct naar gebruikte bronnen te verwijzen.

Gebruik de correctie manier om te verwijzen naar je bronnen

  • Ga na welke referentiestijl je opleiding verwacht (vb. APA, Vancouver,...)
  • Verwijs in de tekst correct naar de gebruikte bron

Zo verwijs je correct naar je informatiebronnen (website UHasselt)
Check hoe Microsoft Word je kan helpen met je referenties (filmpje, 3’)