Algemene tips tijdens het examen

Het is zover! Je zit in het examenlokaal, je mag beginnen aan je examen.
Maar … hoe pak je dat best aan? Volg onze tips!

Oriënteer je op het examen

Vóór je start met invullen van je examen:

 • Lees de instructies: wat wordt er van je verwacht, hoe is de puntenverdeling …
 • Check hoeveel vragen er zijn en controleer of je bundel volledig is
 • Vul je naam in waar nodig
 • Verdeel de beschikbare tijd over het aantal vragen. Reserveer ook tijd om na te kijken!
  Verdeel de beschikbare tijd per vraag met dit stappenplan (document)

Makkelijke vragen eerst

Los eerst de makkelijke vragen op. Zo heb je die punten alvast verdiend.
De resterende tijd kan je dan gebruiken om grondig na te denken over de moeilijke vragen.

Lees de vraag aandachtig

 • Lees de vraag 2 keer: één keer snel, een tweede keer analytisch
 • Duid kernwoorden aan in de vraag
 • Splits lange vragen op in verschillende delen. Zo kan je elk onderdeel apart analyseren en beantwoorden

Deze tips helpen je een examenvraag goed te begrijpen (website)

Gebruik je kladblad

 • Om per vraag enkele kerngedachten neer te pennen
 • Om je antwoord te structureren (wat wil je eerst vertellen, wat daarna, wat is je conclusie …)
 • Om oplossingsstrategieën uit te proberen of berekeningen uit te werken

! Schrijf niet je hele antwoord uit op je kladblad, daar heb je de tijd niet voor.

Blijf rustig

Nemen de zenuwen de overhand?

 • Sluit je ogen even en adem een paar keer diep in en uit
 • Ga op zoek naar de makkelijkste vraag en beantwoordt die alvast
  Schrijf een paar kernpunten op je kladblad

Meer info en tips over hoe je stress kan beheersen lees je in de e-module 'stress'.

Kijk na

Controleer voor je jouw examen indient:

 • Heb je alle vragen ingevuld?
 • Heb je effectief een antwoord gegeven op de vraag die werd gesteld?
 • Is je antwoord duidelijk, volledig en correct geschreven?
 • Zijn je berekeningen correct?
 • Staan er nog schrijffouten?

Met deze 5 checks controleer je jouw antwoorden (website)
Zo vermijd je ‘domme fouten’ op een examen (filmpje, 5’)