Examens met open vragen

Lees de vraag grondig

Let op wat er precies gevraagd wordt en wat er van je verwacht wordt.

Zo analyseer je een examenvraag (filmpje, 1’)
Deze woorden verklappen je wat de docent precies van je verwacht (website)

Bedenk de grote lijnen van je antwoord voor je het opschrijft.
Een kladpapier is handig om kernwoorden te noteren en een structuur op te bouwen.

Antwoord op de vraag

 • Wees duidelijk en nauwkeurig in je beweringen
 • Laat zien dat je de inhoud beheerst, de docent weet dat namelijk niet
 • Beperk je antwoord tot hetgeen effectief gevraagd wordt
 • Lees na: is jouw antwoord ook effectief een antwoord is op de gestelde vraag?
  Check of je op elk onderdeel van de vraag een antwoord hebt gegeven

  Deze tip helpt je bij het effectief antwoorden op de vraag (filmpje, 1’)

Structureer je antwoord

Zorg voor een logische opbouw in je antwoord:

 • Maak gebruik van alinea’s
 • Verbind alinea’s op een logische manier met elkaar (ten eerste, daarnaast, tot slot …)
 • Onderlijn kernwoorden in je antwoord, breng nummering aan waar nodig …
 • Hou je aan de voorziene antwoordruimte

Deze extra tips kunnen je verder op weg helpen:

Schrijf duidelijk en leesbaar

Het zou jammer zijn als je punten verliest doordat de docent je handschrift niet kan ontcijferen.

Heb je dysgrafie?
Neem dan contact op met de zorgcoördinator, zij zoekt samen met jou naar oplossingen.

Examen met essayvragen?

Bij essayvragen verwacht de docent dat je jouw antwoord omstandig uitschrijft.