Zelfstudie & zelfsturing

Zelfstudie … hoe mezelf sturen?

Zelfsturing: bewust je eigen leren sturen, is een must in het universitair onderwijs, waar zelfstudie belangrijk is.
Een goede zelfsturing leidt tot meer motivatie en betere studieresultaten. Het komt je bovendien ook goed van pas in je latere job.

Wist je dat …
… zelfsturing niet betekent dat je alles in je eentje moet doen?
Schakel medestudenten in om samen te leren, vraag feedback aan docenten of contacteer een studiebegeleider om samen je aanpak te bekijken.

En er is nog meer goed nieuws: zelfsturing kan je leren.

Ziehier een crash-course in 3 stappen.

Stap 1: maak een plan - wat wil je veranderen?

  • Wil je jouw studie-aanpak optimaliseren?
  • Tijd om komaf te maken met je uitstelgedrag?
  • Tijd om je eens écht te gaan concentreren?

→ Groot gelijk!

Maar … hoe wil je dat doen?

Wat is jouw plan?

Er is niet één perfecte studiemethode of studie-aanpak, maar er zijn wel richtlijnen en strategieën die voor de meeste studenten werken.
Grasduin door onze studietips-pagina, vraag advies aan medestudenten of anderen en schrijf de tips op die jij wil uitproberen.

Met andere woorden: noteer jouw plan.

Checklist

  • Noteer wat je wil doen
  • Concretiseer: hoe en wanneer wil je dat doen?
  • Verzamel je materiaal
  • Breng de nodige mensen op de hoogte

→ Klaar voor de volgende stap!

Stap 2: test - voer je plan uit

Als je goed weet wàt je wil doen is het tijd om het ook effectief te DOEN. Ga aan de slag. Experimenteer, voer je plan uit en houd vol.

Hoe zelfdiscipline versterken?

Pas deze technieken toe om je zelfdiscipline te versterken:

Hoe uitstelgedrag aanpakken?

Ga aan de slag met onze e-module ‘uitstelgedrag’ (website)

Stap 3: evalueer - werkte je plan?

Heb je bereikt wat je hoopte bereiken?

✅ Zo ja: doe er meer van! Neem dit op in een nieuw plan.
❌ Zo nee: ga op zoek naar een andere methode, maak een nieuw plan.

→ En zo kom je weer bij stap 1: maak een plan (wat wil je veranderen?). Een nieuwe cyclus start op.

Zelfsturing is een zichzelf herhalende cyclus waarin je steeds beter wordt.


Door jezelf doelen te stellen, plannen te maken, deze zo goed mogelijk uit te voeren, te evalueren én vervolgens bij te sturen, word je steeds beter in het sturen van je leerproces.
Je leert wat jij nodig hebt en wat werkt voor jou en zet zo stappen in de richting van je doel.