Heroriëntering

Heroriëntering

Een student die eerder al een opleiding volgde aan de UHasselt of aan een andere hoger onderwijsinstelling, bekijkt best de volgende informatie:

Optie 1: je wilt inschrijven voor dezelfde opleiding:

 • Een student die een studierendement behaalde kleiner dan 30% aan een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs, wordt gedurende twee academiejaren geweigerd voor dezelfde opleiding (OER artikel 5.3 lid 1 bis).
 • Een student die een studierendement behaalde groter dan 30% en kleiner dan 60% tijdens een vorige inschrijving aan een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs, krijgt bindende voorwaarden opgelegd in dezelfde opleiding.
  • Je mag voor maximaal 45 of 60 studiepunten inschrijven aan de UHasselt/tUL;
  • Je dient minstens 70% studierendement (ratio effectief verworven/effectief opgenomen studiepunten) te behalen, te berekenen over al je studiecontracten aan UHasselt/tUL heen in het nieuwe academiejaar;

Indien je nadien niet voldoet aan die bindende voorwaarden, word je gedurende twee academiejaren geweigerd voor de betreffende opleiding (OER artikel 2.4).

Optie 2: je wilt inschrijven voor een andere opleiding:

 • Een student die een studierendement behaalde kleiner dan 60% tijdens een vorige inschrijving aan de UHasselt of aan een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs, zal wellicht bindende voorwaarden opgelegd krijgen in een nieuwe opleiding. Deze luiden meestal:
  • Je mag voor maximaal 45 of 60 studiepunten inschrijven aan de UHasselt/tUL;
  • Je dient minstens 60% studierendement (ratio effectief verworven/effectief opgenomen studiepunten) te behalen, te berekenen over al je studiecontracten aan UHasselt/tUL heen in het nieuwe academiejaar;

Indien je nadien niet voldoet aan die bindende voorwaarden, word je gedurende twee academiejaren geweigerd voor de betreffende opleiding (OER artikel 2.4).