Studietraject samenstellen en wijzigen

Studietraject samenstellen

Na inschrijving stel je je studietraject samen voor dat academiejaar via je studentendossier. Je doet dit best zo snel mogelijk op wachtrijen te vermijden. Je vindt het programma terug in de studiegids.

Volg de instructies in de video of in dit document (pdf, 183 KB) om je studietraject samen te stellen. Je kan in samenspraak met je studieloopbaanbegeleider een individueel studieprogramma samenstellen dat rekening houdt met jouw capaciteiten en persoonlijke omstandigheden.

Er zijn twee soorten trajecten.

 • Modeltraject: studietraject van 60 studiepunten per studiejaar zoals vermeld in de studiegids
 • Geïndividualiseerd traject: je studietraject omvat:

Minder dan 60 studiepunten:

Weet wel dat minimum 27 studiepunten vereist zijn voor het statuut student te behouden. De sociale dienst kan je hierover meer informatie geven.

Indien je minder studiepunten per academiejaar opneemt, zal je er uiteraard langer over doen om de totale opleiding af te ronden.

Meer dan 60 studiepunten:

Je kan tot maximum 72 studiepunten in één academiejaar opnemen. Studietrajecten van meer dan 60 studiepunten worden echter niet standaard aangeraden. Hiervoor neem je best contact op met je studieloopbaanbegeleider.

Combinatie van vakken uit verschillende opleidingsjaren:

Je dient te voldoen aan de volgtijdelijkheidsvoorwaarden. Deze staan in de studiegids bij elk vak. Het is mogelijk dat de uur- en examenroosters een minder optimale spreiding kennen.

Studenten in een geïndividualiseerd traject dienen in september deel te nemen aan studietrajectsessies. Meer informatie staat op Blackboard/Toledo.

Studietraject wijzigen

Je studietraject kan je gedurende het academiejaar nog wijzigen. Voor elke wijziging neem je best eerst contact op met de studieloopbaanbegeleider van je opleiding.

Inschrijven extra opleidingsonderdeel

 • Deadline: start onderwijsperiode van het opleidingsonderdeel
 • Voorwaarden: volgtijdelijkheidsvoorwaarden in de studiegids
 • Gevolgen:
  - Inzet extra leerkrediet
  - Verhoging studiegeld
 • Hoe? Via het formulier ‘wijziging studiecontract’ in je studentendossier

Uitschrijven opleidingsonderdeel

 • Deadline: uitschrijfdatum in de academische kalender
 • Gevolgen:
  - Deelname aan het (her)examen is niet meer mogelijk
  - Teruggave leerkrediet
  - Terugbetaling variabel gedeelte van het studiegeld
  - Studietoelage en groeipakket (kindergeld): informeer bij de sociale dienst
 • Hoe? Via het formulier ‘wijziging studiecontract’ in je studentendossier

Uitschrijven opleiding