Studietraject samenstellen en wijzigen

Studietraject samenstellen

Het studietraject geeft weer welke opleidingsonderdelen je zal volgen tijdens het academiejaar. In het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten trajecten:

 • Modeltraject: studietraject van 60 studiepunten per studiejaar zoals vermeld in de studiegids
 • Geïndividualiseerd traject: studietraject dat afwijkt van 60 studiepunten per studiejaar en/of vakken combineert van verschillende opleidingsjaren
  • Je bent niet verplicht om 60 studiepunten op te nemen in één academiejaar. Je kan in samenspraak met je studieloopbaanbegeleider een individueel studieprogramma samenstellen dat rekening houdt met jouw capaciteiten en persoonlijke omstandigheden. Weet wel dat 27 studiepunten een minimum is om als student erkend te worden. De sociale dienst kan je hierover meer informatie geven. Indien je minder studiepunten per academiejaar opneemt, zal je er uiteraard langer over doen om de totale opleiding af te ronden. Het is ook mogelijk dat de uur- en examenroosters een minder optimale spreiding kennen.

  • Mits je studievoortgang het toelaat, kun je tot maximum 68 studiepunten in één academiejaar afronden. De examencommissie kan jou in uitzonderlijke situaties toestaan om meer dan 68 studiepunten op te nemen (OER-artikel 6.2 lid 2).

Na inschrijving moet je je studietraject voor dat academiejaar samenstellen in je studentendossier (deadline: 1 oktober). Dit doe je aan de hand van het curriculum, dat je kunt terugvinden in de studiegids.

Volg de instructies in de video hieronder of in dit document (pdf, 183 KB) om je studietraject samen te stellen. Studenten in een modeltraject kunnen aan de hand van deze info hun studietraject volledig zelfstandig samenstellen. Studenten in een geïndividualiseerd traject hebben mogelijk nog vragen en kunnen terecht bij de studieloopbaanbegeleiders. In september organiseren zij studietrajectsessies om deze groep van studenten te helpen.

Studietraject wijzigen

Je studietraject kan je gedurende het academiejaar nog wijzigen. Voor elke wijziging neem je best eerst contact op met de studieloopbaanbegeleider van je opleiding.

Inschrijven extra opleidingsonderdeel
 • Deadline: start onderwijsperiode van het opleidingsonderdeel
 • Voorwaarden: volgtijdelijkheidsvoorwaarden in de studiegids
 • Gevolgen:
 • Hoe? Via het formulier ‘wijziging studiecontract’ in je studentendossier
Uitschrijven opleidingsonderdeel
 • Deadline: uitschrijfdatum in de academische kalender
 • Gevolgen:
 • Hoe? Via het formulier ‘wijziging studiecontract’ in je studentendossier
Uitschrijven opleiding