Procedure en reglementen

Procedure

Als doctoraatsstudent doorloop je tijdens je doctoraatstraject een aantal administratieve procedures. Op deze website wordt per jaar een overzicht gegeven van de stappen die je moet doorlopen. Meer informatie hierover kan je terugvinden in het doctoraatsreglement (zie 'Interne richtlijnen, reglementen en charters').

(Voor)inschrijving

Ben je net gestart? Vergeet dan niet je voorinschrijving in orde te maken. Je dient je als doctoraatsstudent ieder jaar opnieuw in te schrijven bij de Studentenadministratie. In je eerste en je laatste jaar dien je inschrijvingsgeld te betalen. Je schrijft je in voor een bepaalde doctoraatsdiscipline, waardoor je automatisch ook voor een bepaalde doctoral school bent ingeschreven. Heb je vragen omtrent de inschrijving? Neem contact op met de dienst Studentenadministratie.

Interne richtlijnen, reglementen en charters

Het doctoraatsreglement

Dit reglement beschrijft de vereisten tot het behalen van de academische graad van doctor aan de Universiteit Hasselt. Er zijn drie verschillende versies:

Faculteiten/scholen kunnen specifieke bepalingen opnemen in een addendum. Dit addendum dient beschouwd te worden als een aanvulling op de beschikbare universiteitsbrede regelgeving die is opgenomen in het doctoraatsreglement (zie hierboven).

Beschikbare addenda zijn:

Het intern reglement met betrekking tot de doctoraatsbeurzen

Dit reglement is van toepassing op beurzen die door de UHasselt worden toegekend aan doctoraatsstudenten die zich, buiten een arbeidsovereenkomst onder begeleiding van een promotor, bezighouden met de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift met het oog op het behalen van een doctoraatsdiploma. Dergelijke beurzen worden doctoraatsbeurzen genoemd en de ontvangers worden doctoraatsbursalen genoemd.

Het integriteitscharter

UHasselt engageert zich om een positieve integriteitscultuur tot stand te brengen. Het integriteitscharter kadert in een bredere visie rond integriteit aan onze universiteit.

het charter promotor - doctorandus

Dit charter (pdf, 324 KB) beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van (co)promotoren en doctorandi. Het kan beschouwd worden als een intentieverklaring, die onderschreven en geïmplementeerd dient te worden door beide partijen. Bovendien kan het charter gebruikt worden als instrument ter bespreking van wederzijdse verwachtingen, zowel bij de start van het doctoraat als doorheen het doctoraatstraject, met als gezamenlijk doel het tot een goed einde brengen van het doctoraat binnen de vooropgestelde termijn.

the cancellation & no-show policy

Deze cancellation & no-show policy is van toepassing op alle activiteiten van de doctoral schools.

Research data management beleidsplan

Het Research data management (RDM) beleidsplan van de Universiteit Hasselt schetst een kader voor alle onderzoekers om de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van hun onderzoeksgegevens te vrijwaren en het biedt een basis om de naleving van wet- en regelgeving (bv. GDPR) en gedragscodes te evalueren. Het RDM Beleidsplan van de Universiteit Hasselt definieert de verantwoordelijkheden van alle onderzoekers verbonden aan de Universiteit Hasselt