Toekomstige doctorandi

Wat is doctoreren?

Als je ervoor kiest om te doctoreren, krijg je de kans om je vier tot zes jaar (afhankelijk van je statuut) te verdiepen in onderzoek. Wanneer je deze periode succesvol afrondt, krijg je de titel en het diploma van doctor, de hoogste academische graad die je in België kan behalen.

Bij elk van de stappen van je onderzoek krijg je ondersteuning van een wetenschappelijke expert, je promotor. Van doctorandi wordt verwacht dat zij van bij het begin naar buiten treden met hun werk en hun plaats zoeken op het wetenschappelijke forum van hun onderzoeksdomein. Dit kan gebeuren in de vorm van wetenschappelijke publicaties, het uitwisselen van ideeën met collega’s, congressen en workshops bijwonen, presentaties geven en je wetenschappelijk netwerk uitbouwen.

Niet alleen behaal je na een succesvolle verdediging de hoogste academische titel, ook verwerf je tal van vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt.

Stappenplan voor nieuwe doctorandi

Een onderzoeksonderwerp definiëren

Tijdens je doctoraat zal je je gedurende meerdere jaren verdiepen in een bepaald onderzoeksdomein. De keuze van je onderzoeksonderwerp is dus heel belangrijk. Je kan op twee manieren te werk gaan om een onderzoeksonderwerp te definiëren.

  • Je kan eerst een mogelijke promotor raadplegen over je interesse in een doctoraat. In overleg met de promotor kan je dan een onderwerp bepalen.
  • Je kan zelf een onderzoeksvoorstel formuleren. Doctorandi bouwen vaak voort op het thema van hun masterthesis of op lopend onderzoek aan de UHasselt.
Een promotor 

Als doctoraatsstudent wordt je begeleid door minstens 1 promoter. Een promotor is een wetenschappelijke expert in een bepaald vakgebied en ondersteunt jou tijdens je doctoraatstraject. Je promotor maakt ook deel uit van de doctoraatscommissie.

Je kiest een promotor op basis van zijn/haar expertise. Wie kan optreden als promotor wordt bepaald in het doctoraatsreglement. Ben je nog op zoek naar een promotor, bekijk dan zeker de onderzoeksgroepen van de UHasselt.

Financiering van je doctoraatstraject

Er bestaan verschillende types mandaten, die elk gebonden zijn aan een bepaald type financiering:

  • assistentenmandaten
  • doctoraatsbeurzen
  • projectfinanciering

Onderzoeksgroepen verwerven regelmatig projectfinanciering, waarmee ze nieuwe onderzoekers kunnen aanwerven. Via een vacature kan je dan solliciteren voor een doctoraatspositie.

Er zijn ook nog andere financieringsmogelijkheden. Meer informatie over financieringsmogelijkheden kan hier gevonden worden.

Gezamenlijk doctoraat

Bij een gezamenlijk doctoraat bereid je je doctoraatsproefschrift voor in samenwerking met en onder begeleiding van een promotor aan een andere universiteit. Lijkt het je interessant om met een andere universiteit samen te werken, bekijk dan zeker de mogelijkheden voor een gezamenlijk doctoraat.

Praktische instructies voor het opstarten van een doctoraat

Toelatingsvoorwaarden

Om aan een doctoraat te starten moet je in het bezit zijn van een relevant masterdiploma. Hieronder wordt weergegeven met welk masterdiploma je direct kan worden toegelaten tot welke doctoraatsdiscipline. Indien je niet in het bezit bent van een aansluitend masterdiploma, neem contact op met de faculteit waartoe de doctoraatsdiscipline behoort waarin je wil doctoreren. De faculteit beslist na een toelatingsonderzoek of je kan starten aan een doctoraat. De volledige procedure staat beschreven in het doctoraatsreglement.

Doctoraat in de/het

vanuit Master in de

Architectuur: architectuur

architectuur

Architectuur: interieurarchitectuur

interieurarchitectuur

Audiovisuele en beeldende kunst: beeldende kunst

beeldende Kunst

Biomedische wetenschappen*

biomedische wetenschappen, geneeskunde, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, biologie, bio-ingenieurswetenschappen, biochemie en biotechnologie

Ergotherapeutische wetenschappen

ergotherapeutische wetenschappen

Medische wetenschappen

geneeskunde

Mobiliteitswetenschappen

mobiliteitswetenschappen

Rechten*

rechten

Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie,lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, biomedische wetenschappen

Sociale wetenschappen

communicatiewetenschappen, Communication Studies, politieke communicatie, politieke wetenschappen, sociologie, Sociology, sociaal werk en sociaal beleid, Digital Communication Leadership, Communication Sciences: Digital Media and Society, Advanced Studies in European Policies and Public Administration, Social Policy Analysis, Public Sector Innovation and eGovernance, bestuurkunde en publiek management

Toerisme

mobiliteitswetenschappen, economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, architectuur

Verplegingswetenschap

verpleegkunde en vroedkunde

Doctoraat in de

vanuit alle Masters in het domein van de

Industriële wetenschappen

industriële wetenschappen

Onderwijskunde

onderwijskunde en pedagogische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen

economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, handelswetenschappen en bedrijfskunde

Revalidatiewetenschappen

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, lichamelijke opvoeding, kinesiologie en bewegingswetenschappen, biomedische wetenschappen, medische wetenschappen, ergotherapeutische wetenschappen

Wetenschappen

statistiek, fysica, wiskunde, biologie, chemie, informatica

Wetenschappen: biologie

biologie, biomedische wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, biochemie en biotechnologie

Wetenschappen: chemie

chemie, bio-ingenieur, (burgerlijk) ingenieurswetenschappen (chemie), bio-ingenieurswetenschappen, biochemie en biotechnologie, biomedische wetenschappen

Wetenschappen: fysica

fysica, (burgerlijk) ingenieurswetenschappen (fysica)

Wetenschappen: informatica*

informatica, (burgerlijk) ingenieurswetenschappen (computerwetenschappen)

Wetenschappen: materiomics

materiomics, chemie, fysica (en sterrenkunde), biochemie, (burgerlijk) ingenieurswetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen

Wetenschappen: statistiek

statistiek, wiskunde

Wetenschappen: wiskunde

wiskunde, (burgerlijk) ingenieurswetenschappen (wiskundige ingenieurstechnieken)

* Deze doctoraten kunnen enkel behaald worden binnen de tUL.

Inschrijvingsgeld

Als doctoraatsstudent dien je bij je eerste inschrijving en in het academiejaar van verdediging studiegeld* te betalen.

*Indien je een gezamenlijk doctoraat voorbereidt, gelden de afspraken die zijn opgenomen in de overeenkomst betreffende het gezamenlijk doctoraat tussen beide universiteiten.