Studieavond Patrimonium 2022: Actualia familiaal vermogensrecht

20 december 2022 - 22 november 2022
18:00 - 21:00
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Dit event is reeds afgelopen

Ook dit jaar zijn we trots om - ondanks de nog steeds bijzondere tijden - een nieuwe titel te presenteren in de reeks Patrimonium en dit te koppelen aan een studieavond.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. Hierbij wordt ruim aandacht besteed aan de wet van 19 januari 2022 houdende boek 2, titel 3, ‘Relatievermogensrecht’ en boek 4 ‘Nalatenschappen, schenkingen en testamenten’ van het Burgerlijk Wetboek. In het derde deel worden actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. Daarna worden in het vierde deel de recente ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2022 komen Engeland en Wales, Frankrijk en Nederland aan bod. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen over de hercodificatie van het familiaal vermogensrecht geformuleerd.

Uit deze boeiende bijdragen hebben we enkele actuele onderwerpen geselecteerd die op een praktische manier toegelicht worden tijdens een studieavond die een perfecte aanvulling vormt op het boek. Mr. Ann Maelfait licht de recente rechtspraak in het familiaal vermogensrecht toe. Prof. dr. Charlotte Declerck en raadsheer Bart Van Den Bergh belichten voor u de hercodificatie van het familiaal vermogensrecht in het Burgerlijk Wetboek.

Een must voor iedereen die op de hoogte wil zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen inzake het familiaal vermogensrecht!

Het programma en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Terug naar het Agenda overzicht