Burgerschapskwaliteiten voor een bloeiende democratie

3Dsterkburgerschap 600X750 (1) 3Dsterkburgerschap 600X750 (1)

“We zijn meer dan we lijken. We kunnen meer dan we denken. Als mens en als burger. We beschikken over tal van kwaliteiten die we kunnen ontdekken, versterken en ten dienste stellen van de gemeenschap. Denk maar aan zin voor rechtvaardigheid, redelijkheid, solidariteit, creativiteit en nog vele andere.”

Aan het woord is professor Eric Lancksweerdt die onlangs een boek schreef over Sterk Burgerschap. “Deze burgerschapskwaliteiten dienen als voedingsbodem voor een bloeiende democratie. Omgekeerd is een gezonde democratie erop gericht die burgerschapskwaliteiten te ontwikkelen, om zo te komen tot een sterk burgerschap. Moderne vormen van burgerparticipatie maken dit mogelijk. Sterk burgerschap laat ons toe de sprong te maken van het ‘ik’ naar het ‘ik en wij’. Het stelt ons in staat om samen maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.”

De kracht van dit boek ligt in de veelzijdige benadering van burgerschap en democratie. Politieke inzichten, ethiek en wereldse spiritualiteit worden naadloos met elkaar verweven. Naast verfrissende beschouwingen omvat het boek talrijke praktische voorbeelden, uit Nederland en België.

Het boek is geschreven voor iedereen die zich interesseert voor democratische vernieuwing, burgerschap, burgerparticipatie en optimalisering van de politieke besluitvorming.

Professor Eric Lancksweerdt is verbonden aan de faculteit Rechten van UHasselt. Voorheen was hij jarenlang actief als eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State. Hij promoveerde op een proefschrift over burgerparticipatie op het lokale bestuursniveau. Zijn onderzoek spitst zich daarop toe, evenals op vernieuwingen in de rechtspraktijk, toegepaste ethiek, en onderhandelen en bemiddelen.


Meer info over het boek vind je op de website van uitgeverij Gompel&Svacina