Tim Opgenhaffen krijgt Prijs Fernand Collin 2020

Tim Opgenhaffen 03 Tim Opgenhaffen 03

Woensdag ontving professor Wim Opgenhaffen de prestigieuze Fernand Collin-prijs voor zijn boek ‘Vrijheidsbeperkingen in de zorg’. Tim Opgenhaffen is verbonden aan de Eenheid Sociaal Recht van de UHasselt en aan het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven. Eerder won Tim ook al de Walter Leën Prijs en de Prijs Derine.

De tweejaarlijkse Prijs Fernand Collin is de belangrijkste prijs voor een in het Nederlands geschreven werk over een juridisch onderwerp, zonder enige beperking van vakgebieden binnen het recht. Deze prijs, die in 1962 voor het eerst werd toegekend, is genoemd naar Fernand Collin, hoogleraar aan de KU Leuven en later voorzitter van de Kredietbank, thans KBC. De prijs wordt beheerd en georganiseerd door de Universitaire Stichting.

‘Vrijheidsbeperkingen in de zorg’ brengt het mensenrechtelijke kader waarbinnen de vrijheid beperkt kan worden in kaart. Vervolgens gaat het na of het recht in Vlaanderen en het beleid van Vlaamse zorgvoorzieningen aan dat kader voldoet.

Professor Opgenhaffen komt tot de conclusie dat het juridisch kader over vrijheidsbeperkingen in de zorg in Vlaanderen toe is aan herziening. "Er is niet alleen nood aan duidelijke regels over welke vrijheidsbeperkingen in welke gevallen toelaatbaar zijn en welke waarborgen ermee gepaard gaan; ook is er nood aan een maatschappelijk debat over het moeilijke evenwicht tussen vrijheid en bescherming in de zorg. Bewoners in de zorg zijn in de eerste plaats mensen zoals alle andere, waardoor beperkingen die verder gaan dan beperkingen in de algemene samenleving kritisch bevraagd moet worden. Dat is in het bijzonder het geval wanneer die beperkingen er zijn om de bewoner tegen zichzelf te beschermen."


Opgenhaffen, T. (2020). Vrijheidsbeperkingen in de zorg. Antwerpen: Intersentia. ISBN: 9789400011069.