Onderzoeksdomeinen

Onderzoek en Ontwikkeling Onderzoek en Ontwikkeling

Uitgangspunten

Het eerste uitgangspunt van het CTL-onderzoek is dat een uitstekende (vreemde) taalbeheersing een absolute vereiste is, maar niet volstaat om internationaal effectief te communiceren. Immers, miscommunicatie is dikwijls te wijten aan cultuurverschillen. CTL onderzoekt voornamelijk geografische cultuurkenmerken en hun invloed op communicatie.

Een tweede uitgangspunt is dat resultaten van fundamenteel onderzoek steeds een maatschappelijk relevant toepassingsveld moeten hebben. Belangrijke stakeholders zijn enerzijds ondernemingen die internationaal zaken-doen. Anderzijds gaat het om studenten, die zich optimaal dienen voor te bereiden op de internationale arbeidsmarkt. Om aan de behoeften van beide doelgroepen te voldoen, gaat CTL eveneens na welke de meest efficiënte manier is om te leren communiceren in een andere taal, rekening houdend met een andere cultuur.

Onderzoeksdomeinen

  • Communicatiebehoeften en -problemen en de invloed van taal- en cultuurverschillen op verbale en non-verbale communicatie, vooral m.b.t. bedrijfspopulaties, al dan niet sector- en/of functiegebonden

  • De effectiviteit en efficiëntie van het (vreemde-)talenonderwijs en de gebruikte didactische methoden, met een bijzondere aandacht voor ICT ter ondersteuning van semi-autonoom gecombineerd leren

  • Het gebruik van vreemde talen in marketingcommunicatie

  • De effecten van code-mixing in marketingcommunicatie

  • De effecten van tik- en taalfouten op de beeldvorming van bedrijven

  • Country-of-origin-effecten in marketingcommunicatie

  • Overtuigingsstrategieën in webcare