Valorisatie

Onderzoek en Ontwikkeling Onderzoek en Ontwikkeling

Op basis van de onderzoeksresultaten ontwikkelt CTL veelal ook e-learningmodules voor semi-autonoom gecombineerd leren.

Deze modules worden internationaal gevaloriseerd via CommArt International N.V., spin-off van CTL-UHasselt.  Desgevallend wordt samengewerkt met gespecialiseerde internationale partners.

Voor meer informatie: www.commart.eu