Leonardo's Multilingual Engineers Project

Leonardo da Vinci, 1997-2000

Omschrijving

LEOMEP is een internationaal onderzoeksproject (F, B, E, IRL) naar de specifieke communicatiebehoeften in vreemde talen van alle categorieën van ingenieurs en de uitwerking van gepast multimediaal taalacquisitiemateriaal.

Wetenschappelijke coördinatie: Prof. Martine Verjans - CTL - UHasselt (toenmalig Limburgs Universitair Centrum) (B).
Administratieve coördinatie: Prof. Pierre Macaigne - université du Littoral, Dunkerque (F).

Partners

FRANKRIJK:

 • Université du Littoral - Côte d'Opale, Dunkerque
 • CFRi (Centre de Formation Transport)
 • Maison de l'Europe en Maison Régionale X2000.

BELGIË:

 • CTL - UHasselt (voormalig Limburgs Universitair Centrum) te Diepenbeek
 • VIK (Vlaamse Ingenieurskamer, Antwerpen)
 • LiMoB (Limburgs Instituut van de Metaalbewerkende Nijverheid voor de Opleiding van Bedienden, Hasselt)
 • KHLim (Katholieke Hogeschool Limburg).

IERLAND:

 • University of Limerick
 • LRSU (Languages Research and Service Unit)

SPANJE:

 • Universidad Europea de Madrid

Doelstellingen

LEOMEP werd gerealiseerd in drie fasen:

 1. Kwantitatieve onderzoeksfase: inventariseren van de taal- en communicatiecomponenten in de bestaande opleidingen van alle soorten ingenieursdiploma’s; enquête bij representatieve steekproef (bedrijven/ingenieurs in functie) i.f.v. vaststellen van communicatiebehoeften in VT (taalgebruiksituaties en taalhandelingen); validatie van bekomen resultaten (interviews volgens audit-principe, interpretatie resultaten i.s.m. "bevoorrechte getuigen", dagboekprincipe); samenstellen en analyseren (o.a. frequentie-analyse) van geschreven en gesproken corpora m.b.t. taalcomponenten (lexicale eenheden, collocaties...).
 2. Kwalitatieve onderzoeksfase (op basis van de resultaten van fase 1): uitwerken van gedetailleerde communicatieprofielen in vreemde talen voor ingenieurs.
 3. Productiefase (op basis van fase 2): ontwikkelen van multimediale leermodules communicatie in vreemde talen; de prototypes hiervan werden uitgetest door ingenieurs in functie.  Tijdens het multiplicatorproject LEOMEP-MULTI werden 18 CDRoms voor (Technisch) Kaderpersoneel ontwikkeld.

Duur

8 december 1997 - 7 december 2000

Publicaties

Leonardo's Multilingual Engineers Project, rapport volet 1, Université du Littoral-Côte d'Opale. Dunkerque, 1999.

Leonardo's Multilingual Engineers Project, rapport volet 2, Université du Littoral-Côte d'Opale. Dunkerque, 1999.

Leonardo's Multilingual Engineers Project - Module Autodidactique de Communication Interculturelle en LE pour le Cadre Technique Supérieur, N-F, version sur papier. LUC-Diepenbeek, 2001

Inlichtingen

Prof. M. Verjans
Tel.: +32 11 26 86 86
martine.verjans@uhasselt.be
www.commart.be (PLURILINGUA)