Duurzame en functionele verpakkingen (2012)

VIS-project onderzoeksfoto VIS-project onderzoeksfoto

Duurzame en functionele verpakkingen - VIS-project

IWT-VIS-traject

Het VerpakkingsCentrum is partner in duurzame en functionele verpakkingen.

Titel:Duurzame en functionele verpakkingen.
Startdatum project (gepland):11 oktober 2011
Duur van het project:4 jaar
Totale projectkost:1.923.256,90 euro
Totaal mensmaanden:5,5 VTE

Bedrijven in verschillende Vlaamse industrietakken waaronder de voedingsindustrie, verpakkingsindustrie, vulsysteemproducenten, afvalverwerkingsorganisaties,… worden geconfronteerd met de vraag naar duurzame verpakkingsconcepten.
Dit kan zowel gaan over bio gebaseerde als gerecycleerde materialen. Wanneer deze materialen gebruikt worden ter vervanging van de huidige petroleum gebaseerde verpakkingsmaterialen heeft dit gevolgen voor de volledige keten van een verpakt levensmiddel (verpakkings- en vulmachineproducenten, inkt- en lijmleveranciers, bedrukkers, de levensmiddelenproducent, distributie en afvalverwerking of recyclage-industrie).

De doelgroep van dit project stemt bijgevolg in grote mate overeen met het huidige consortium Pack4Food opgericht in het kader van twee voorafgaande IWT-TD projecten (IWT-TD 40576 en IWT-TD 80611). Een enquête uitgevoerd bij de doelgroep identificeerde de vier belangrijkste thema's naar de toekomst toe; die zijn sealbaarheid-selectieve doorlaatbaarheid, duurzame verpakkingen, verwerking van verpakkingsafval en migratie-aspecten inkten en lijmen. Deze vier kaderen binnen het thema van duurzaamheid en functionaliteit.

Het project wenst binnen dit thema te focusseren op drie deelprojecten waarvoor een grote vraag is bij de bedrijven.
Het eerste deelproject betreft de optimalisatie van het sluiten (sealen) van verpakkingen. Dit heeft specifiek als doel om bij de verschillende stakeholders via onderzoek het inzicht te vergroten over de relatie tussen de dikte/samenstelling van een seallaag en de uiteindelijke kwaliteit van het verpakte levensmiddel. Een betere sealkwaliteit en het in staat zijn om microlekken te voorkomen zal een belangrijke invloed hebben op verpakte levensmiddelen met vb. een langere houdbaarheid. Dit moet bedrijven in staat stellen om hun afzetmarkt naar verder gelegen exportzones te handhaven en eventueel uit te breiden. Verder zullen de projectresultaten leiden tot minder productuitval veroorzaakt door sealproblemen. Daarnaast zal bekeken worden in hoeverre extra functionaliteit (vb. een selectieve doorlaatbaarheid) via de lasnaad aan de verpakking kan gegeven worden. Naast de conventionele seallagen zal ook de functionaliteit van seallagen op basis van gerecycleerde of bio gebaseerde materialen (vb. PLA, cellulose) onderzocht worden. Onderzoek naar de toepasbaarheid van bio-seallagen kan het aandeel van innovatieve bioplastics-folies doen verhogen, zeker in combinatie met het tweede deelproject rond biogebaseerde verpakkingen voor verhittingstoepassingen.
Het doel van dit laatste is om aan bedrijven uit de ruime verpakkingssector onderzoeksresultaten aan te bieden omtrent (combinaties van) verpakkingsmaterialen op basis van hernieuwbare grondstoffen die kunnen gebruikt worden voor warm afvullen, voor pasteurisatie in verpakking en voor microgolfoventoepassingen.


Naast het onderzoeken van reeds bestaande hitteresistente materialen, waarvan echter nog weinig kennis bij de Vlaamse bedrijven aanwezig is, zullen in het project ook verwerkingstechnieken onderzocht worden met het doel de hitteresistentie van gekende materialen te verhogen.
Deze gegenereerde én geïmplementeerde projectresultaten moet bedrijven in staat stellen meer duurzame verpakkingsmaterialen toe te passen in hun proces zonder aan de functionaliteit van hun huidige verpakkingen in te boeten. Hierbij spelen barrière-eigenschappen ook een grote rol, dewelke reeds onderwerp zijn van een lopend collectief onderzoek binnen Pack4Food (IWT-CO-095062). Ook sealeigenschappen, onderwerp van het eerste deelproject, zijn hierbij zeer belangrijk.
Tenslotte wenst dit project in een derde peiler procedures (met GMP handleiding) op te stellen voor het ontwikkelen van duurzame en functionele verpakkingen die bedrijven moeten toestaan voedselveilige verpakkingen op de markt te brengen.
De bekomen onderzoeksresultaten zullen enerzijds via informerende activiteiten aan de ruime doelgroep verspreid worden (vb. publicaties, seminaries) en anderzijds via individuele begeleiding naar bedrijven toe. Dit laatste impliceert dat via bilaterale begeleiding van bedrijven de projectresultaten worden geïmplementeerd in de specifieke bedrijfsomgeving.

De verschillende activiteiten van dit project zullen worden ondersteund door het ruime en multidisciplinaire netwerk aan bedrijven, onderzoeksinstellingen en organisaties binnen Pack4Food.

Contact

Prof. dr. Roos Peeters

Roos Peeters 02
Locatie

Wetenschapspark 27, 3590 België

Functie
Gewoon Hoogleraar