Onderzoek

Projectmatig werkt MPR&S nauw samen in gesubsidieerde projecten. Dit met zowel bedrijven als andere onderzoeksinstellingen. Ook voor innovatieve verpakking via KMO-studies, innovatieprojecten of CO-projecten is er coherentie met bedrijven gerelateerd aan de verpakkingswereld. In diverse IWT-subsidieprojecten zijn onze medewerkers lid van de gebruikersgroep. Hierbij ondersteunt onze kennis en expertise de onderzoekswerking van verschillende projecten in relatie tot de verpakking.

Technologiecentrum Short.Jpg Technologiecentrum Short.Jpg

MPR&S en projectwerking

MPR&S werkt samen met bedrijven en organisaties in toegepast projectmatig onderzoek, nationaal en internationaal. Vele van zijn projectvormen zijn gesubsidieerd door VLAIO (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering) of door Europa zoals de Interreg projecten Vlaanderen-Nederland (https://www.grensregio.eu/ ) of de CORNET-TETRA projecten (https://www.vlaio.be/nl/nieuws/35ste-cornet-oproep-staat-open-indienen-tot-29-maart-2023). In deze projectvormen is er telkens een begeleidingsgroep van bedrijven/organisaties die mee de projectuitvoering ondersteunt en richting geeft. De projectonderwerpen situeren zich binnen de onderzoekslijn ‘Smart, safe and sustainable packaging’. MPR&S is in deze projecten betrokken als promotor van het project of als partner in het uitvoerend onderzoeksteam of als kennisinstelling in de begeleidingsgroep. Met onze kennis en expertise ondersteunen/stimuleren we de innovatie in het verpakkingsgebeuren van bedrijven. 

Toegepast projectonderzoek binnen MPR&S

MaProDe_Ox - Flanders’FOOD project – olv Prof. Mieke Buntinx – maart 2011-februari 2013: https://www.flandersfood.com/nl/projecten/maprodeox

OPTITHE_OX² - TETRA-project - olv Prof. Mieke Buntinx - 1/3/2013 tot 30/04/2015:

https://www.uhasselt.be/nl/projecten/detail/6532-project-r-4480

Paperonics – CORNET-TETRA – mede olv Prof. Mieke Buntinx – 01/01/2019 tot 31/03/2021:

https://www.uhasselt.be/nl/projecten/detail/16404-project-r-9285

ULTRASEAL – TETRA-project - olv Prof. Roos Peeters – 01-01/2015 tot 31/12/2016:

https://www.uhasselt.be/nl/projecten/detail/9365-project-r-5579

EVOCOSEAL – CORNET-TETRA-project - olv Prof. Roos Peeters – 01/09/2016 tot 31/08/2018:

https://www.uhasselt.be/nl/projecten/detail/11855-project-r-7055

THERMOPEEL – CORNET-TETRA-project - olv Prof. Roos Peeters – 01/01/2019 tot 31/12/2020:

https://www.uhasselt.be/nl/projecten/detail/16403-project-r-9252

BIOFUN – TETRA-project - olv Prof. Roos Peeters – 01/01/2021 tot 31/12/2022:

https://www.uhasselt.be/nl/projecten/detail/19812-project-r-11098

REPAC² - CORNET-TETRA-project olv Prof. Roos Peeters – 01/01/2021 tot 31/12/2024:

https://www.uhasselt.be/nl/projecten/detail/22294-project-r-12306

MPR&S als partner in onderzoeksprojecten

Duurzame en functionele verpakkingen - collectief onderzoeksproject - olv Pack4Food – 01/10/2013 tot 30/09/2015:

https://www.uhasselt.be/nl/projecten/detail/8520-project-r-4821

Optibarrier -VIS-traject - olv Pack4Food – 01/10/2015 to30/9/2019:

https://www.uhasselt.be/nl/projecten/detail/10370-project-r-6191

ActInPak - COST project – ism Prof. Mieke Buntinx – 20/3/2015 tot 19/03/2019:

https://www.uhasselt.be/nl/projecten/detail/24072-project-r-12735

3D-ElektroPrinT – TETRA-project – ism Prof. Mieke Buntinx - 01/12/2017 tot 31/12/2019:

https://www.uhasselt.be/nl/projecten/detail/14179-project-r-8636

Circopack – COOCK-project- olv Pack4Food – 01/04/2019 tot 30/06/2022:

https://www.uhasselt.be/nl/projecten/detail/17051-project-r-9842

Multi2Recycle – Interclusterproject - olv Pack4Food – 01/01/2022 tot 31/12/2024:

https://www.uhasselt.be/nl/projecten/detail/22837-project-r-12779

TREFCOM – FOD gezondheid project – olv Dr Els Van Hoeck – 01/12/2021 tot 31/05/2024:

https://www.uhasselt.be/nl/projecten/detail/22493-project-r-11880

PROMIPOL – FWO-project – olv UGent – 01/01/2022 tot 31/12/2023:

https://www.uhasselt.be/nl/projecten/detail/23370-project-r-12612

Projectvoorstellen in aanvraag

VC 12

MultiRec (2022)

Showcase to what extent polyolefin packaging can be reprocessed and how the packaging properties and additive concentrations evolve upon subsequent reprocessing cycles.

Goedgekeurde projecten

6

REPAC²

The objective is to support an accelerated implementation of highly functional and recyclable coated paper and cardboard materials for food packaging applications.

6

BIOFUN

The goal is to broaden and improve the implementation of a new generation of biobased packaging materials by characterizing and clustering packaging properties.

VC 12

Multi-2-Recycle

The Multi-2-Recycle project aims to explore the possibilities of recyclable mono-layered and monomaterial foils, as a replacement for relevant difficult-to-recycle multilayered materials.

LOGO PAPERONICS2

PAPERONICS

PAPERONICS aims to develop a platform for smart systems based on existing technologies such as sensors, light-emitting devices, RFIDS tags, etc.

\assets\img\PlaceholderSmall

Circopack (2019)

\assets\img\PlaceholderSmall

Thermopeel (2019)

\assets\img\PlaceholderSmall

Evocoseal (2016)

2019 Roadmap project

Roadmap (Haalbaarheidsstudie - 2019)

\assets\img\PlaceholderSmall

Ultraseal (2015)

\assets\img\PlaceholderSmall

Optibarrier (2015)

MaProDe Ox

MaProDe_Ox (2014)

MaProDe Ox

MaProDe_Ox -> Tool (2014)

2013 OptiThe_Ox²

OptiThe_Ox³ (2013)

VIS-project onderzoeksfoto

Duurzame en functionele verpakkingen (2012)