Over MPR&S

Materials and Packaging Research & Services of kortweg MPR&S (voorheen het VerpakkingsCentrum) is een onderzoeksgroep binnen de faculteit industriële ingenieurswetenschappen binnen de UHasselt en verbonden aan het instituut voor materiaalonderzoek (imo-imomec). De activiteiten van MPR&S zijn gericht op materiaalonderzoek en de ondersteuning van de verpakkingsproblematiek van diverse industriële sectoren.

Technologiecentrum Short.Jpg Technologiecentrum Short.Jpg
VC 12

Algemene info MPR&S

Het 'VerpakkingsCentrum' is opgericht o.l.v. Prof. Dr. Dirk Franco in 1998 met behulp van EFRO-middelen. Via opeenvolgende investeringsprojecten heeft deze onderzoeksgroep zijn werking uitgebreid naar volgende focussen:

Prof. Dr. Roos Peeters en Prof. Dr. Ir. Mieke Buntinx begeleiden de uitvoering binnen de onderzoeksgroep MPR&S.

De naam ‘VerpakkingsCentrum’ werd veranderd in ‘Materials and Packaging Research and Services - MPR&S’ in 2021 omdat de huidige werking veel breder georiënteerd is dan enkel het initiële verpakkingsonderzoek.

MPR&S werkt aan wetenschappelijke dienstverlening, toegepast projectonderzoek en het meer fundamenteel doctoraatsonderzoek. Tevens verzorgt deze onderzoeksgroep opleidingen in de vorm van hands-on-workshops, webinars,… Bedrijfsspecifieke opleidingen, specifiek op maat voor een bedrijf, zijn eveneens mogelijk en worden begeleid door de ervaren projectingenieurs.

Voor de wetenschappelijke dienstverlening Prof. Dr. Roos Peeters is academisch coördinator, ing. Dimitri Adons is operationeel coördinator van de dienstverlening. Erik Royackers en ing. Kelly Vannitsen dragen zorg voor de kwaliteitzorg van de dienstverlening volgens het ISO-17025 principe.

2023 Repac Workshop Foto 1

Samenwerken

Materials Packaging Research and Services of kortweg MPR&S (voorheen het VerpakkingsCentrum) heeft een uitgebreid netwerk aan contacten binnen bedrijven, hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Dit zowel nationaal als internationaal.

In haar dienstverlening verleent zij jaarlijks voor meer dan 100 verschillende bedrijven uit diverse industriële sectoren haar kwalitatief hoogstaande diensten. Op interactieve wijze lost ze samen met de bedrijven de directe vraagstellingen op. Adressen en contactpersonen zijn opgelijst in een dataset.

Doordat MPR&S als onderzoeksgroep deel uitmaakt van het UHasselt onderzoeksinstituut imo-imomec kan ze extra ondersteuning krijgen vanuit de expertises van de andere aanwezige onderzoeksgroepen.

In haar intense samenwerking met Prof. Wouter Marchal van ACC-UHasselt, Prof. Jan
D’Haen van AMS-UHasselt en Prof. Roland Thoelen van EMAP-UHasselt heeft zij de
mogelijkheid de onderzoeksvragen over materialen zowel chemisch, microscopisch als
ingenieurtechnisch te onderzoeken. De werking tussen de verschillende onderzoeksgroepen
is complementair waardoor onderzoeksvragen vanuit de bedrijven in hun totaliteit kunnen
bekeken worden.

Samenwerkingen met bedrijven/onderzoeksgroepen hogescholen/onderzoeksgroepen universiteiten/onderzoeksinstellingen zijn mogelijk in gesubsidieerde projecten, in doctoraatsonderzoek (bv. Baekelandbeurzen) binnen bedrijfsproblematieken, in fundamenteel onderzoek, in onderwijs gelinkte bachelor- en masterproeven, in onderwijsgelinkte cases-studies logistiek,….

MPR&S is lid van de Algemene Raad en Raad van Bestuur van Pack4Food.

Coördinerend academicus

Prof. dr. Roos Peeters

Roos Peeters 02
Locatie

Wetenschapspark 27, 3590 Diepenbeek

Functie

Gewoon Hoogleraar

Contact

Prof. dr. Roos Peeters

Roos Peeters 02
Locatie

Wetenschapspark 27, 3590 Diepenbeek, België

Functie

Gewoon Hoogleraar

ing. Dimitri Adons

Dimitri Adons Landscape
Locatie

Wetenschapspark 27, 3590 Diepenbeek, België

Functie

Projectingenieur

Leveradres

Technologiecentrum
Locatie

Wetenschapspark 27, 3590 Diepenbeek, België

Postadres

Beeld Uhasselt
Locatie

Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, België