Nieuws en evenementen

Doctoraatsverdediging Anne Theunissen

Op 16 december verdedigde Anne Theunissen haar doctoraat met de titel "Beyond the narrow focus of diversity management: The role of external parties in the management of workers with a migration background in low skilled jobs".

In haar doctoraat onderzocht ze de machtsrelaties tussen verschillende actoren die betrokken zijn bij het managen van werknemers met een migratieachtergrond in laaggeschoolde contexten. Ze deed onderzoek in de vleesindustrie en de zorgsector en baseerde zich op observaties, documentanalyse, en bijna 100 interviews. In haar werk gebruikt ze kritische theorieën en methodes, zoals Critical Discourse Analysis en Labour Process Theory.

Proficiat, Anne!

Meet the professor: Eline Jammaers

Carrière

Na 2 jaar in de privé-sector startte ze haar academische carrière met een doctoraat bij SEIN (UHasselt) in Bedrijfskunde. Eline werkte vervolgens verder voor SEIN als post-doc gedurende 2 jaar. Daarna werkte ze 3 jaar als assistent-professor HRM aan de UCLouvain. Nu maakt ze (opnieuw) deel uit van ons UHasselt team!

Onderzoek

Eline's onderzoek gaat over diversiteit en inclusie binnen betaalde tewerkstelling en in ondernemerschap (de classic 'isms' zoals seksisme, ageisme, ablisme, enzovoort). Ze heeft ook interesse in de interactie tussen mens en dier in zakelijke contexten (antropocentrisme)

Ze hoopt samenwerkingsverbanden op te zetten binnen en buiten de faculteit, aangezien haar werk multidisciplinair is.

Onderwijs

Ze zal enkele methodevakken doceren, evenals HRM-georiënteerde vakken in TEW, HW, HI en Management.


Leuk weetje

Wandelen is een van haar passies. Ze probeert zoveel mogelijk mythische wandelingen uit het Lonely Planet boek af te vinken. Ze heeft net de PR1 op Madeira gedaan, een wandeling tussen de wolken. Een must voor alle medewandelaars!