Collaborations

Editorial boards

Medewerkers van SEIN zijn vertegenwoordigd in redactieraden van internationale en nationale wetenschappelijke tijdschriften.

Editorial member: prof. dr. Patrizia Zanoni

Co-editor in chief: prof. dr. Patrizia Zanoni

Member editorial board: prof. dr. Koen Van Laer

Member editorial board: prof. dr. Koen Van Laer

N-Power

N-Power: Neighbourhood Empowerment

Het N-POWER Project beoogt meer vernieuwend "buurtontwikkelingsbeleid" te ondersteunen, waardoor de steden van de EMR in staat worden gesteld probleemwijken en hun bevolking weer in een positieve stedelijke dynamiek te integreren. Dit beleid (vaak gegroepeerd onder de noemer "stadsbeleid") is van oudsher gericht op zware en dure fysieke renovatie van wijken, die op de lange termijn niet altijd effectief is. Bovendien zijn de beschikbare overheidsmiddelen voor dit soort operaties beperkt. Het N-POWER-project zal een lichtere en meer co-geconstrueerde aanvullende aanpak bieden die samen met de bewoners van deze wijken wordt beheerd (empowermentbenadering). Het doel is niet alleen de milieu-ongelijkheden tussen buurten te verminderen, maar ook bij te dragen tot hun economische revitalisering, via het scheppen van nieuwe lokale activiteiten en banen, en tot de sociale ontwikkeling van de buurten (via effecten in termen van leren, sociale integratie, sociale cohesie en collectief organiserend vermogen).

N-POWER steunt hiervoor op een partnerschap van alle regio's van de EMR, waarbij lokale overheden (hoofd- en nevensteden van de EMR) en belangrijke actoren op het gebied van onderzoek en onderwijs betrokken zijn. LEMA (Local Environment Management and Analysis), verbonden aan de onderzoekseenheid Urban & Environmental Engineering (UEE) van de Universiteit van Luik, is de coördinator van het project. De steden Luik, Seraing (stadsbestuur en Arebs), Verviers, Eupen, Genk (België), Heerlen (Nederland), en Aken (Duitsland) zijn de operationele lokale partners, die de uitvoering van proefprojecten mogelijk maken. De Universiteit Hasselt en de Hogeschool Zuyd zullen als academische ondersteuning dienen. Twee sociale organisaties: RISO Vlaams-Brabant en Rimo Limburg sluiten zich ook aan bij het samenwerkingsverband. Deze grensoverschrijdende samenwerking heeft een meerwaarde voor de ontwikkeling van de projecten en de acties.

Meer informatie:

Qualcor

Qualcor is een informeel netwerk dat tweemaal per jaar samenkomt (virtueel/fysiek), eenmaal in maart en eenmaal in september, op een wisselende locatie van een partneruniversiteit, om te discussiëren over work-in-progress dat QUALlitative, Critical en over ORganisation is. Onder de aanwezigen zijn zowel senior wetenschappers (professoren, post-docs, etc.) als junior onderzoekers (doctoraatsstudenten).

Het doel van de bijeenkomsten is drieledig:
- Ontwikkelen: Junior/senior onderzoekers helpen bij het ontwikkelen van work-in-progress, vaardigheden als feedback geven/ontvangen, en presentatievaardigheden;
- Inspireren: onderzoekers inspireren door nieuwe theorieën en methodologieën te presenteren;
- Verbinden: Faciliteren van netwerkmogelijkheden tussen Belgische (en nabije) onderzoekers over universiteiten heen die in gelijkaardige domeinen werken.

Partnerinstellingen zijn onder andere: UHasselt - KULeuven - UCLouvain - Open Universiteit - HEC Liège - ICHEC Brussels Management School