Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen UHasselt blikt in nieuw boek terug op 50 jaar (bio)medisch onderwijs

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van Universiteit Hasselt brengt de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, één van de oudste faculteiten van de universiteit, het boek ‘Innoveren / Inspireren / Excelleren’ uit. “Een terugblik op onze eigen voorbije 50 jaar en hoe we het biomedisch onderwijs en onderzoek in Limburg hebben mee vormgegeven. Tegelijk biedt het boek ons de kans om vooruit te kijken naar de vele uitdagingen die in de gezondheidszorg op ons afkomen”, zeggen auteurs prof. dr. Veerle Somers en prof. dr. Piet Stinissen.

Prof. Dr. Piet Stinissen & Prof. Dr. Veerle Somers Prof. Dr. Piet Stinissen & Prof. Dr. Veerle Somers
Boek Innoveren Inspireren Excelleren

“Een universiteit die vooruit wil en vernieuwing centraal stelt, doet er goed aan af en toe ook terug te kijken naar hoe ze dat in het verleden heeft gedaan”, zegt decaan Veerle Somers. “Met Innoveren / Inspireren / Excelleren willen we daarom terugblikken op de mijlpalen die onze faculteit de afgelopen 50 jaar realiseerde binnen het (bio)medische onderzoek en onderwijs aan UHasselt en op hoe het verleden zijn stempel op de universiteit van vandaag heeft gedrukt.”

Wereldtop

In het nieuwe boek, uitgegeven door LannooCampus, komen heel wat (oud)-studenten, docenten en partners aan het woord om die vele mijlpalen te belichten. “Van hoe de pioniers de eerste curricula vormgaven, tot de opstart van het (bio)medisch onderzoek aan onze faculteit. Allemaal verwezenlijkingen die worden belicht in dit boek”, zegt prof. dr. Piet Stinissen. “Vandaag is ons biomedisch onderzoek naar Multiple Sclerose en andere hersenziekten internationaal toonaangevend en behoort ons oncologisch en cardiologisch onderzoek dat we uitvoeren binnen het Limburg Clinical Research Center samen met de ziekenhuizen Jessa en ZOL tot de wereldtop. Daar zijn we ontzettend trots op en in dit boek kijken we dan ook terug naar hoe we tot hier geraakt zijn.”

Vooruitblik

Maar het boek is meer dan enkel een terugblik op de voorbije 50 jaar. “De bouw van een faculteit en universiteit is nooit af. Hetzelfde geldt bij het werken aan de zorgsector van morgen. In Innoveren / Inspireren / Excelleren belichten we daarom wat wij zien als de toekomstige trends binnen onderwijs, onderzoek, internationalisering, studentenparticipatie, gezondheidszorg”, zegt Veerle Somers. “Terwijl in het geneeskunde-onderwijs van de toekomst nog meer de patiënt centraal zal staan, iets dat ingebakken zit in onze opleiding door onze patiëntenambassade, zal het medisch onderzoek zich nog meer richten op preventie, het vroeger opsporen van aandoeningen en op het omgaan en verwerken van grote datasets met behulp van artificiële intelligentie.”

“We kijken ernaar uit om, samen met onze vele partners en zeker binnen de toekomstige Health Campus, onze stempel op de regio nog te versterken en mee vorm te geven aan de gezondheidszorg van de toekomst” vult prodecaan Piet Stinissen aan.”

Het boek Innoveren / Inspireren / Excelleren (152 pag.), uitgeverij LannooCampus is te koop in de boekhandel en online. De opbrengst gaat naar het wetenschappelijk onderzoek van de faculteit.

Boekvoorstelling Faculteit Geneeskunde En Levenswetenschappen
Meer cases over
OnderzoekBIOMED