Groen licht voor nieuwe Engelstalige master rond energie

De Vlaamse regering geeft de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen (UHasselt/KU Leuven) de goedkeuring om de Engelstalige Master of Science in Energy Engineering Technology op te starten. Deze opleiding, waarvan al een Nederlandstalige variant bestond, bereidt toekomstige ingenieurs voor op de vele uitdagingen en kansen die bij de energietransitie komen kijken.

Master Of Science In Energy Engineering Technology 1 Master Of Science In Energy Engineering Technology 1

Masteropleiding

Energie zo duurzaam mogelijk produceren, efficiënt omzetten en optimaal opslaan en beheren. Dat zijn de centrale onderwerpen binnen de nieuwe éénjarige Engelstalige Master of Science in Energy Engineering Technology, de eerste Engelstalige opleiding die aangeboden wordt binnen de gezamenlijke opleiding Industriële Ingenieurswetenschappen aan UHasselt en KU Leuven. De opleiding krijgt groen licht van de Vlaamse regering en zal vanaf volgend academiejaar op campus Diepenbeek gevolgd kunnen worden.

Master Of Science In Energy Engineering Technology

Wereldwijde uitdagingen

De uitdagingen rond energie zijn immens. Zo is er de steeds groter wordende vraag naar elektriciteit, onder meer door de opmars van elektrische wagens, warmtepompen en andere toepassingen. Deze master focust daarom op het creëren van een duurzaam energiesysteem waarbij naast hernieuwbare energie (zon, wind,...) en de opslag ervan (batterijen), ook het systeemdenken van hoe we efficiënter kunnen omgaan met energie uitgebreid aan bod komt. “Als toekomstig ingenieur moet je klaar staan om belangrijke bijdragen te kunnen leveren aan duurzame energieoplossingen wereldwijd. Door het internationale karakter van de opleiding bereidt deze nieuwe master studenten daar dan ook op voor”, zeggen Ronald Thoelen en Bert Lauwers, decanen van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van UHasselt en KU Leuven.

“Met deze internationale master gaan we met onze baseline Ingenieur in Limburg naar Engineer in Europe want we richten ons zowel op nieuwe internationale studenten als op onze eigen studenten in de huidige bacheloropleidingen. De CEAD zomerscholen rond duurzame energie, die we de voorbije drie jaren met onze faculteit al organiseerden voor internationale studenten, tonen alvast aan dat er heel wat interesse voor deze onderzoeksdiscipline is.”

EnergyVille

Studenten krijgen binnen de master heel wat technische kennis mee over onder andere machine learning, energiebeheersystemen en materialen maar zullen ook erg praktisch aan de slag gaan. “Daarvoor maken we dankbaar gebruik van de state-of-the-art infrastructuur die we ter beschikking hebben in onze labo’s van EnergyVille op de campus in Genk”, zegt prof. dr. Bart Vermang. “Hier laten we de studenten kennis maken met ons onderzoek naar bijvoorbeeld de nieuwe generaties zonnecellen, batterijen en groene waterstofproductie. Onderzoek dat we uitvoeren in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, waarmee we de studenten zoveel mogelijk in contact brengen tijdens de opleiding, zoals bijvoorbeeld in het geval van zonne-energie met bedrijven als Soltech en EnFoil op het Thor Park.”

Duurzaamheid centraal

Tegelijkertijd past deze nieuwe Master of Science in Energy Engineering Technology ook mooi binnen het thema van EURECA-PRO, het Europese netwerk van universiteiten rond duurzame productie en consumptie waar UHasselt deel van uitmaakt. “Binnen dit netwerk werken de partneruniversiteiten samen rond onderzoek en onderwijs naar duurzaamheid. Deze nieuwe masteropleiding is hierbij een grote meerwaarde. Hiermee zetten we een grote stap om studenten nog breder op te leiden in dit domein”, zegt Ronald Thoelen.

Uhasselt Kuleuven Energyville
Meer cases over
Technologieimo-imomec