Hare Majesteit de Koningin ontvangt eredoctoraat UHasselt voor haar maatschappelijke bewogenheid

Voor haar sterke maatschappelijke bewogenheid en haar inzet voor onder meer mentaal welzijn bij jongeren en toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs, reikt Universiteit Hasselt een eredoctoraat uit aan de Koningin. “Hare Majesteit toont leiderschap dat bij deze eenentwintigste eeuw past: empathisch, optimistisch en gefocust. Het is een voorrecht voor UHasselt om in dit jubileumjaar waarin we 50 jaar worden, de Koningin als eredoctor te mogen verwelkomen”, zegt rector Bernard Vanheusden.

Foto 16 Foto 16

Eredoctoraat aan de Koningin

Het is nog maar de tweede keer in de geschiedenis van het Belgische koningshuis dat een koningin eredoctor wordt van een universitaire instelling. Het vorige eredoctoraat aan een Belgische koningin werd bijna honderd jaar geleden uitgereikt aan Koningin Elisabeth door KU Leuven.

Hare Majesteit De Koningin Eredoctoraat Uhasselt

Pertinente problemen aankaarten

“We reiken als UHasselt dit eredoctoraat uit als erkenning voor de manier waarop Hare Majesteit de Koningin een stem en gezicht geeft aan de grote uitdagingen van onze tijd”, zegt rector Bernard Vanheusden in zijn laudatio. “Of het nu gaat om opvoeding, gelijke onderwijskansen, kinderarmoede, de positie van de vrouw hier en in het Globale Zuiden, financiële geletterdheid of mentale gezondheid. Hare Majesteit de Koningin weet in haar publieke rol steeds de juiste woorden te vinden en pertinente problemen aan te kaarten.”

“Meermaals herinnert de Koningin gezagsdragers, leraren, ouders én leerlingen aan de essentiële rol én kracht van onderwijs. Want het is in de klas en de aula dat jongeren ontdekken waar ze goed in zijn. Tegelijk doorbreekt ze mee het taboe rond mentale kwetsbaarheid. Onder meer met de fiets- en wandeltochten die ze naar aanleiding van haar eigen 50ste verjaardag in heel het land maakte met mensen en organisaties die zich inzetten voor mentale gezondheid en een goede geestelijke gezondheidszorg”.

Maatschappelijke bewogenheid

Die maatschappelijke bewogenheid, die ook de 50-jarige UHasselt kenmerkt in haar rol als civic universiteit, loopt als een rode draad doorheen de vele taken van Hare Majesteit de Koningin. Als erevoorzitster van de Koning Boudewijnstichting, het Koningin Mathilde Fonds, Child Focus en Unicef België en als Pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

“Deze SDG’s, waar gigantische vraagstukken achter schuil gaan en waar geen snelle, makkelijke antwoorden voor bestaan, zijn ook voor ons als universiteit een streefdoel en inspiratiebron”, zeg Bernard Vanheusden. “De SDG’s hebben namelijk de kracht om het leven van mensen te verbeteren. Als Pleitbezorger motiveert Hare Majesteit de Koningin scholen, universiteiten en hogescholen daarom om educatie hierrond op te nemen in het curriculum en moedigt ze wetenschappers aan om hun kennis, netwerken en creativiteit maximaal aan te wenden en actief mee te werken aan de globale ontwikkelingsagenda. De Koningin toont dat er meer dan ooit nood is aan bewustzijn, betrokkenheid en doorzettingsvermogen en dat we niet mogen toegeven aan apathie of defaitisme. Dat kenmerkt haar maatschappelijke bewogenheid en maakt het voor ons een groot voorrecht om haar te nomineren voor een eredoctoraat aan Universiteit Hasselt.”

Lees hier de laudatio van rector Bernard Vanheusden.

Foto 22
Meer cases over
50jaar