Jarig Centrum voor Milieukunde reikt eredoctoraat uit aan biodiversiteitsexperte Anne Larigauderie

Anne Larigauderie, secretaris van IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosystemen), is de nieuwe eredoctor van Universiteit Hasselt. Het Centrum voor Milieukunde reikt dit eredoctoraat uit naar aanleiding van zijn 25-jarig bestaan. “We willen Anne Larigauderie eren voor haar baanbrekende werk en het belang dat zij hecht aan biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. Iets wat wij binnen CMK van bij de opstart hoog in het vaandel dragen”, zegt prof. dr. Robert Malina, directeur CMK UHasselt.

Foto 7 (1) Foto 7 (1)

Eredoctor Anne Larigauderie

“Het Centrum voor Milieukunde is vereerd dat we Anne Larigauderie als eredoctor mogen opnemen in onze academische gemeenschap”, zegt prof. dr. Robert Malina, promotor van het eredoctoraat. “Het palmares van Anne Larigauderie als hoofd van het IPBES is ronduit indrukwekkend. In minder dan tien jaar tijd is het IPBES uitgegroeid tot een zeer gerespecteerd internationaal instituut bestaande uit bijna 140 overheden van VN-lidstaten. Met haar rapporten over de toestand van de wereldwijde biodiversiteit, adviseert IPBES beleidsmakers en stelt ze gerichte acties voor om biodiversiteitsverlies tegen te gaan.”

Foto 7 (1)

Het eredoctoraat voor Anne Larigauderie wordt uitgereikt in aanwezigheid van federaal minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi, ter ere van de 25ste verjaardag van het Centrum voor Milieukunde van Universiteit Hasselt.

“Heel wat CMK-projecten die in deze 25 jaar zijn opgestart, zijn gerelateerd aan onderzoek naar biodiversiteit en de voordelen van de natuur voor de mens. Het CMK draagt als wetenschappelijk instituut sterk bij aan het werk van IPBES via het Belgisch Biodiversiteitsplatform.”, zegt prof. dr. Natalie Beenaerts, co-promotor van het eredoctoraat.

“We voelen een heel sterke band met het IPBES en het werk van Anne Larigauderie. Net als wij gelooft zij in een alomvattende aanpak van milieuproblemen, zo richtte ze verschillende science policy panels op, onder andere rond de integrale aanpak en verwerking van chemicaliën, afval en verontreiniging. En onder haar beleid startte het IPBES een sterke samenwerking op met het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).”

25 jaar CMK: 227 onderzoekers, 38 nationaliteiten

“Het CMK werd in 1997 opgericht met als doel antwoorden te bieden op de vele maatschappelijke uitdagingen die er op ons afkomen wat betreft milieu, biodiversiteit en klimaatverandering”, zegt prof. dr.  Jaco Vangronsveld, die in 1999 de fakkel overnam van Herman Clijsters en het instituut leidde tot 2020 en vandaag mee in de bloemetjes wordt gezet als één van de oprichters.

Van het saneren van vervuilde gronden met planten via zogenaamde fytoremediatie tot het bestuderen van de impact van klimaatverandering op ecosystemen in de Ecotron Hasselt University: het Centrum voor Milieukunde bouwde de afgelopen 25 jaar op tal van onderzoeksdomeinen grote expertise op. Het instituut bestaat ondertussen uit 227 onderzoekers met 38 verschillende nationaliteiten. Het onderzoek richt zich op 9 verschillende wetenschappelijke disciplines (milieubiologie, epidemiologie, toxicologie, zoölogie, natuurbehoud, nucleaire technologie, circulaire chemie, milieueconomie en milieurecht). “Dat multidisciplinaire karakter van het onderzoek is altijd een erg belangrijke kracht geweest van het CMK”, zegt Jaco Vangronsveld.

Gezondheid van 2.000 kinderen opvolgen

Eén van de paradepaardjes van het CMK is het Limburgs Geboortecohort. Een unieke samenwerking met Ziekenhuis Oost-Limburg waarbij al sinds 2010 pasgeboren baby’s doorheen hun kinderjaren opgevolgd worden om te onderzoeken welke effecten genetische aanleg en de omgeving hebben op de gezondheid van opgroeiende kinderen. Ondertussen worden binnen het geboortecohort al meer dan 2.000 kinderen opgevolgd, en het aantal stijgt nog steeds.

“Hoeveel gezonder is opgroeien in het groen ten opzichte van in een drukke stad? En welke impact hebben luchtvervuiling of hittegolven op foetussen tijdens de zwangerschap? Het Geboortecohort geeft ons een unieke inkijk in de impact van omgevingsfactoren op de gezondheid van kinderen. We zijn de vele deelnemende kinderen, hun ouders, het Ziekenhuis Oost-Limburg en natuurlijk alle wetenschappers die hieraan meewerken hiervoor erg dankbaar”, zegt prof. dr. Tim Nawrot, hoofd van het Limburgs Geboortecohort.

Geboortecohort 026

Ecotron Hasselt University

Foto 73

Naast het Limburgs Geboortecohort is de Ecotron Hasselt University één van de paradepaardjes van het Centrum voor Milieukunde. In dit hoogtechnologisch onderzoekslabo kunnen wetenschappers in 12 grote klimaatkoepels tot in de kleinste details klimaatomstandigheden simuleren. Van neerslag, temperatuur en windsnelheid tot de hoeveelheid CO2 in de lucht. “Van het huidige klimaat, het klimaat uit het verleden tot het voorspelde klimaat in het jaar 2080. Elk model kunnen we tot in de kleinste details nabootsen om de impact van klimaatomstandigheden op onze natuur te onderzoeken”, zegt prof. dr. Nadia Soudzilovskaia, hoofd van de Ecotron Hasselt University.

In de Ecotron startte zopas een nieuw onderzoek naar de toekomst van de perenteelt, waarbij onderzoekers perenbomen blootstellen aan het klimaat van 2040 en nagaan welke impact dit heeft op de kwaliteit en kwantiteit van de peren. “Met de Ecotron Hasselt University hebben we heel sterke onderzoeksinfrastructuur in handen die ons inzicht geeft in de impact van klimaatverandering op onze ecosystemen. We hopen dat deze inzichten beleidsmakers en natuurbeheerders kunnenhelpen in hun beslissingen op korte en lange termijn.”

Meer cases over
OnderzoekCMK