Limburgse eerstelijnszones en kennisinstellingen ondertekenen uniek samenwerkingscharter

17 Limburgse organisaties uit de zorg- en welzijnsector en de kennisinstellingen Universiteit Hasselt en Hogescholen PXL en UCLL zullen de volgende jaren binnen CELL intensief samenwerken om de eerstelijnszorg en welzijnsorganisaties te versterken. Limburg is de eerste provincie waar zo een samenwerking opgestart wordt. Het Fonds CELL is ingebed in het Universiteitsfonds UHasselt en krijgt een plaats in de Health Campus Diepenbeek.

CELL Groepsfoto 2 Charter Universiteitsfonds CELL Groepsfoto 2 Charter Universiteitsfonds
CELL Charter Universiteitsfonds Piet Stinissen Gouverneur

Met CELL - Charter samenwerking Eerstelijnszones – kennisinstellingen Limburg - willen de partners de gezondheidszorg en het welzijnsaanbod in Limburg versterken door samen voluit in te zetten op innovatie en een betere digitalisering in de zorg- en welzijnssector.

“Zorgen voor een betere uitwisseling van patiëntengegevens, of het beter afstemmen van zorg binnen en buiten het ziekenhuis, zijn enkele voorbeelden waar CELL aan zal werken binnen Limburg”, zegt prof. dr. Piet Stinissen (UHasselt), mede-initiatiefnemer van CELL.  “Samenwerking en uitwisseling tussen de eerstelijns actoren en de kennisinstellingen biedt kansen om nieuwe concepten en (digitale) innovaties te vertalen en implementeren in de sector. Daar wordt de burger én patiënt in de regio beter van. De wetenschappelijke onderbouwing vanuit de 3 Limburgse hoger onderwijsinstellingen, zal hierbij een grote rol spelen”

Goede stap naar geïntegreerde zorg

Bij de officiële opstart van CELL zetten 17 Limburgse organisaties uit zorg en welzijn hun handtekening onder deze unieke samenwerking. Naast de primaire actoren uit de eerstelijn en de kennisinstellingen sluiten ook de twee Limburgse ziekenhuisnetwerken, de drie netwerken geestelijke gezondheidszorg (Reling, Noolim, Ligant), het netwerk palliatieve zorg (Pallion) en het Limburgse LOGO (preventie) aan.

“Het organiseren van zorg in eerstelijnszones is een goede stap richting geïntegreerde zorg. Het systematisch koppelen van wetenschappelijk onderzoek aan de praktijkvoering binnen deze eerstelijnszones, kan de ingeslagen weg richting geïntegreerde zorg bevestigen en verder richting geven”, dr. Kaat Ieven, huisarts en voorzitter van eerstelijnszone Kemp en Duin, mede initiatiefnemer van CELL.

“De eerste lijn is de hoeksteen van een sterk en performant zorgsysteem, en verdient alle aandacht”, zegt Caroline Verlinde, directeur van het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn. “VIVEL juicht de interesse vanuit opleidings- en onderzoeksinstellingen in de eerste lijn dan ook erg toe. We geven graag mee vorm aan initiatieven die complementair aan de werking van VIVEL de eerste lijn ondersteunen. Zo versterken we de zorgraden en eerstelijnsactoren in hun dagelijkse werking. “

Groepsfoto CELL Opstart Charter Universiteitsfonds
Jo Brouns CELL Charter Universiteitsfonds

Nieuwe steen voor Health Campus

CELL zal binnenkort een fysieke plaats krijgen binnen de Health Campus in Diepenbeek. Iets waar ook minister van Innovatie, Jo Brouns, erg tevreden om is. "Met de ondertekening van het charter wordt een nieuwe steen gelegd voor de Health Campus in Limburg. Samenwerkingen als deze - die actief op zoek zijn naar synergieën en focussen op innovatie in de eerstelijnszorg - kan ik enkel toejuichen. Vlaanderen staat klaar om zulke innovatieve projecten te ondersteunen", zegt minister Brouns.